Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Biokoniugacja

12 czerwca 2024


Wprowadzenie

Biokoniugacja to chemiczne łączenie dwóch cząsteczek w celu utworzenia pojedynczej hybrydy, w której przynajmniej jeden z partnerów jest biocząsteczką. To partnerstwo jest doskonałym przejawem motta, że ​​całość jest większa niż suma jej części. Innymi słowy, powstały produkt zachowuje aktywność każdego składnika, a jednocześnie zyskuje nową funkcję, która nie jest możliwa w przypadku żadnej z cząsteczek osobno.

Biokoniugacja zazwyczaj obejmuje dodawanie odrębnych, ale uzupełniających się grup funkcyjnych do każdej z dwóch biocząsteczek, umożliwiając im wiązanie się ze sobą. Osiąga się to poprzez proces znany jako modyfikacja, w którym łączniki są przyłączane do amin lub grup tiolowych obecnych na biocząsteczkach przed ich zmieszaniem.

Typowe przykłady biokoniugatów obejmują przeciwciała związane z fluoroforami, które mogą zarówno rozpoznawać docelowy analit, jak i generować mierzalny odczyt potwierdzający jego obecność, oraz białka przyłączone do kulek agarozowych, które można wykorzystać do immunoprecypitacji specyficznego partnera wiążącego z roztworu bez konieczności stosowania odczynników wtórnych.

Biokoniugacja wykorzystywana jest powszechnie; od wykrywania białek, poprzez izolację, na wytwarzaniu leków skończywszy.

Biokoniugacja SoluLINK®

Produkty do biokoniugacji SoluLINK® oferują unikatowe cechy, które pomagają badaczom i producentom znakować dowolne biocząsteczki w sposób spójny w ciągu 4-6 godzin. Reakcję koniugacji HyNic-4FB można śledzić spektrofotometrycznie; jest to więc też sposób mierzalny. Możliwość kontrolowania reakcji zapobiega marnowaniu cennych białek, które wytrącają się z roztworu, gdy dochodzi do nadmiernej koniugacji. Procedura pozwala na osiągnięcie standardów GMP.

Dzięki szerokiej gamie odczynników pomocniczych, SoluLINK® może pomóc w biokoniugacji wymaganej w przypadku szeregu testów, takich jak ELISA, chromatografia powinowactwa, cytometria przepływowa i testy kulkowe. Nieinwazyjna chemia, tworzenie stabilnych wiązań w temperaturze do 92°C i pH w zakresie 2-10, sprawiają, że ​​ SoluLINK® jest metodą koniugacji z wyboru.

Technologia biokoniugacji SoluLINK® została zaprojektowana do wysokowydajnej koniugacji wszystkich klas biocząsteczek, w tym przeciwciał, białek, peptydów, oligonukleotydów, węglowodanów, leków i całych powierzchni. Rezultatem jest niezawodne, mierzalne znakowanie, dostarczające gotowe do użycia koniugaty o wysokiej wydajności.

Przykłady koniugatów SoluLINK®

ConjugateUse
Oligonucleotide-antibody conjugatesProximity Ligation Assays (PLA)
Oligonucleotide-KLH conjugatesAnti-Oligonucleotide antibody synthesis
Carbohydrates-KLH conjugatesProduction of anti-carbohydrates antibodies
Bacterial carbohydrate-bead conjugatesDiagnostic assays
siRNA-antibody conjugates with disulfide cleavible linkersiRNA delivery
siRNA-cationic peptide conjugatessiRNA delivery
Drug-protein conjugatesDrug delivery
Drug-KLH conjugatesImmunodetection
Łatwa w użyciu technologia Solulink oparta na linkerach.

Każdy etap koniugacji można kontrolować, aby zapewnić idealne znakowanie każdej biocząsteczki, a końcową koniugację można śledzić za pomocą spektrofotometru.

Koniugaty mogą być stabilne przez 6 miesięcy po przygotowaniu i oczyszczeniu, a odczynniki znakowane 4FB są często stabilne przez wiele tygodni. (Znakowanie HyNic należy wykonać tuż przed koniugacją, aby uniknąć tworzenia dimerów).


Odczynniki pomocnicze

Aby zapewnić maksymalną elastyczność, wiele odczynników SoluLINK® jest dostępnych jako oddzielne odczynniki, co umożliwia zbudowanie własnej koniugacji.

A Type of conjugateB Type of moleculeC Reactive GroupD SoluLINK Product
Antibody – ProteinAbIf using an Amino (NH2) then use:Linker 1S-HyNic (S-1002-105)
If using a Thiol (SH2) then use:MHPH (S-1009-010)
ProteinIf using an Amino (NH2) then use:Linker 2S-4FB (S-1004-105)
Protein – OligosProteinIf using an Amino (NH2) then use:Linker 1S-HyNic (S-1002-105)
If using a Thiol (SH2) then use:MHPH (S-1009-010)
OligoIf using a 3’ or 5’ Amino, then use:Linker 2S-4FB (S-1004-105)
Protein – MagnaLINK Beads conjugationMagnaLINK BeadsIf using 4FB Magnetic beadsLinker 1MagnaLINK 4FB Magnetic Beads (M-1004-010)
AB, other protein, R-PE, APC, perCP, HRP, AlkPhosIf using an Amino (NH2) then use:Linker 2S-HyNic (S-1002-105)
If using a Thiol (SH2) then use:MHPH (S-1009-010)

Skrócona instrukcja użycia:

technologia SoluLINK® wymaga 2 łączników, aby skutecznie skoniugować dwie biocząsteczki, co daje mierzalny, kontrolowany i stabilny wynik.

Krok 1: Wybierz typ sprzężenia (A)

Krok 2: Wybierz pierwszą biocząsteczkę (B), a następnie wybierz jej grupę reaktywną (C). Wymagany produkt SoluLINK® znajduje się w kolumnie D (Linker 1)

Krok 3: Wybierz drugą biocząsteczkę (B), a następnie wybierz jej grupę reaktywną (C). Wymagany produkt SoluLINK® znajduje się w kolumnie D (Linker 2)

Krok 4: Zamów produkty wymienione w krokach 2 i 3, aby uzyskać udaną koniugację.


Produkty ChromaLINK™

ChromaLINK™ oferuje szybki sposób znakowania białek biotyną lub digoksygeniną. Zajmuje to jedynie około 2,5 godziny. Dodatkowe 5 minut potrzeba na ilościowe, spektrofotometryczne określenie wydajności reakcji, dzięki wbudowanemu chromoforowi bis-arylohydrazonu. Istnieje szereg opcji znakowania, w zależności od wymagań rozpuszczalności białka i ilości białka, które ma zostać wyznakowane.

ProductSizeSKU
Biotin
ChromaLINKTM Biotin Labelling KitKit – labels 25ug to 1mgB-9007-105K
ChromaLINKTM One-Shot Antibody Biotinylation KitKit – labels 100ug of AbB-9007-009K
ChromaLINKTM One-Shot Antibody Biotinylation Kit (Large Scale)Large-Scale – labels 2mg of AbB-9007-020K
ChromaLINKTM One-Shot Antibody Biotinylation Kit (Custom Size)Labels any amountplease inquire
ChromaLINKTM​ Biotin Labelling Reagent (Sulfo Version Water Soluble)10mgB-1007-110
ChromaLINKTM​ Biotin Labelling Reagent (Sulfo Version Water Soluble)5 x 1.0mgB-1007-105
ChromaLINKTM​ Biotin Labelling Reagent (DMF Soluble)10mgB-1001-010
ChromaLINKTM​ Biotin Labelling Reagent  (DMF Soluble)5 x 1.0mgB-1001-105
ChromaLINKTM​ Biotin Malemide Reagent10mgB-1012-010
Digoxigenin
ChromaLINKTM​ Digoxigenin One-Shot Antibody Labelling KitKit – labels 100ug of AbB-9014-009K
ChromaLINKTM​​ Digoxigenin One-Shot Antibody Labelling KitLarge-Scale – labels 2mgB-9014-020K

Kompletne Zestawy

Zestawy zawierające wszystkie niezbędne elementy, aby w prosty sposób znakować i oczyszczać białko przy użyciu technologii SoluLINK® lub ChromaLINK™.

ProductSizeSKU
HRP- Antibody All-In-One Conjugation KitKit- conjugates 2x 100µg AbA-9002-001
R-PE- Antibody Conjugation KitKit- conjugates 2x 0.5mg AbP-9002-002
Protein-Protein Conjugation KitKit- labels 2x 650µg of protein (>7kDa)S-9010-1
Protein -Oligo Conjugation KitKit- labels 2x 650µg of protein to Oligo (20-120 nucleotides)S-9011-1
Fluorescein One-Shot Antibody Labelling KitKit- labels 2x 100µg of AbF-9001-009K
ChromaLINK ™ Biotin Labelling KitKit -Labels 25µg to 1mgB-9007-105K
ChromaLINK™ One-Shot Antibody Biotinylation KitKit – Labels 100µg of AbB-9007-009K
ChromaLINK ™ Digoxigenin One-Shot Antibody Labelling KitKit – Labels 100µg of AbB-9014-009K

 

Kulki magnetyczne

Kulki magnetyczne SoluLINK® NanoLINK zostały zaprojektowane z unikalnym usieciowaniem streptawidyną, aby zapewnić najwyższą pojemność wiązania biotyny dla swoich rozmiarów nawet 12x wyższą niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań.

Zaprojektowane do stosowania w takich zastosowaniach, jak separacja komórek oparta na przeciwciałach, projektowanie testów immunologicznych, izolacja białek wiążących ChIP i DNA/RNA , immunoprecypitacja i izolacja białek oraz wzbogacanie targetów w sekwencjonowaniu nowej generacji.

MoleculeNanoLINK (0.8um) binding capacityMagnaLINK (2.8um) binding capacity
Free Biotin>14 nmol/mg>12 nmol/mg
Biotinylated oligo (23-mer)>2.5 nmol/mg>0.8 nmol/mg
Biotinylated IgG (3 biotins per IgG)>250 ug/mg>112.6 ug/mg


Kulki MagnaLINK® oferują wyjątkową jednorodność rozmiaru i są gotowe do kowalencyjnej immobilizacji w ramach zdefiniowanych przez użytkownika, wysoko wydajnych schematów oczyszczania metodą powinowactwa.

Kulki magnetyczne 4FB MagnaLINK® oferują alternatywę dla wiązania biotyny, wykorzystując metodę SoluLINK®. W porównaniu z innymi istniejącymi metodami, gwarantuje to wydajny sposób na koniugację kulek z dowolnymi białkami i przeciwciałami znakowanymi HyNic.