Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Arquer

10 lutego 2021

Szybki, innowacyjny i nieinwazyjny test w moczu do diagnostyki i monitorowania raka pęcherza moczowego.

Rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) w monitorowaniu nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza moczowego (NMIBC)

Firma Biokom Diagnostyka jako dystrybutor firmy Arquer Diagnostics w Polsce zabiega aby test był powszechnie dostępny w laboratoriach placówek służby zdrowia w Polsce. Jeśli test ADXBladder nie jest osiągalny dla Państwa w najbliższych laboratoriach – uprzejmie prosimy o kontakt – postaramy się pomóc wskazując miejsce gdzie jest dostępny – diagnostyka@biokom.com.pl.

ADXBLADDER to bardzo dokładny, prosty i szybki do wykonania test do badania moczu, który może wykluczyć raka pęcherza z dokładnością do 99%. Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii test został doceniony przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) i w wytycznych opublikowanych w 2022 roku wskazany jest jako biomarker, który dzięki wysokiej czułości w wykrywaniu zmian HG, może zastąpić i/lub przesunąć w czasie wykonanie cystoskopii u pacjentów z nienaciekającym mięśniówki rakiem pęcherza moczowego (NMIBC ) niskiego lub średniego ryzyka1.

ADXBLADDER może zmniejszyć częstotliwość poddawania pacjentów cystoskopii oraz pomoże przyspieszyć diagnozę osób najbardziej zagrożonych chorobą. Solidny program badań klinicznych firmy Arquer pokazuje, że ADXBLADDER ma jedną z najwyższych czułości i ujemnych wartości predykcyjnych (NPV) spośród wszystkich testów do diagnostyki raka pęcherza moczowego i monitorowania nawrotów, wykonywanych w moczu.

Innowacją tego rozwiązania jest możliwość wykonania testu mimo stanu zapalnego czy obecności krwi w moczu. Dodatkowe korzyści to wykorzystanie standardowej technologii ELISA, łatwo dostępnej w szpitalnym laboratorium, możliwość przeprowadzenia badania dla próbki moczu o objętości nawet 10 ml, oraz szybka procedura testu, skutkująca otrzymaniem wyniku ADXBladder tak/nie w ciągu trzech godzin.

Wyniki dwóch największych prospektywnych, ślepych i wieloośrodkowych badań klinicznych pokazują, że marker MCM5 dokładnie odzwierciedla stan pacjentów i znacznie przewyższa czułością cytologię moczu.

Trwają prace nad zatwierdzeniem przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) testu ADXBLADDER do komercjalizacji w USA. Test ADXBLADDER ma szansę stać się pierwszym biomarkerem w moczu nowej generacji do wykrywania raka pęcherza moczowego, który zostałby zatwierdzony przez FDA od prawie dwóch dekad. Będzie to niezwykle ważny kamień milowy dla firmy Arquer i pacjentów w USA.


Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną produktu:


Gdzie ADXBLADDER znajduje zastosowanie w schemacie diagnostyki  i monitorowania pacjenta?*Jak działa technologia MCM5?


Test ADXBLADDER wykorzystuje opatentowaną technologię wykrywania w moczu białka, wytwarzanego w wyniku ekspresji genu MCM5.

Ekspresja białka MCM5 w komórkach proliferacyjnych jest na wysokim poziomie, podczas gdy w pełni wyspecjalizowane komórki nabłonka przejściowego dróg moczowych nie wykazują ich ekspresji w ogóle. Jednak w przypadku rozwoju nowotworów, zarówno inwazyjnych jak i nieinwazyjnych, komórki wykazujące ekspresję białka MCM5 pojawiają się w warstwach powierzchniowych nabłonka. Skutkuje to obecnością komórek z ekspresją MCM5 w moczu. W efekcie test ADXBLADDER może potwierdzić lub wykluczyć raka pęcherza moczowego.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o technologii MCM5.

ADXBLADDER to pierwszy test firmy Arquer ze znakiem CE, wykorzystujący technologię oznaczenia MCM5 do diagnostyki raka pęcherza. Firma Arquer obecnie testuje również tę technologię do diagnostyki raka prostaty i endometrium.


Bibliografia:

  1. Babjuk M. et al. EAU Guidelines on Non-muscle-invasive bladder cancer (TaT1 and CIS), EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2022. ISBN 978-94-92671-16-5.
  2. Dudderidge T. et al.‘A Novel, non-invasive Test Enabling Bladder Cancer Detection in Urine Sediment of Patients Presenting with Haematuria—A Prospective Multicentre Performance Evaluation of ADXBLADDER’, et al, Eur Urol Oncol (2019)
  3. Roupret M. et al., ‘Diagnostic Accuracy of MCM5 for the Detection of Recurrence in Nonmuscle Invasive Bladder Cancer Followup: A Blinded, Prospective Cohort, Multicenter European Study’, J Urol. 2020
  4. Gontero P. et al., Comparison of the performances of the ADXBLADDER test and urinary cytology in the follow‐up of non‐muscle‐invasive bladder cancer: a blinded prospective multicentric study’, BJU Int 2020
  5. Roupret M. et al., ‘Anticipatory effects of ADXBLADDER test results in the follow up of cystoscopy negative non muscle invasive bladder cancer patients in a large multicentric European cohort’, European Urology, vol. 79, 2021
  6. Gontero, M. et al., ‘Reducing the frequency of follow up cystoscopies for recurrence through the utilization of the urinary biomarker test ADXBLADDER in patients with Low grade, Low stage non-muscle invasive bladder cancer’, European Urology, Vol. 79, 2021


ADXBLADDER Zestaw ELISA:

Zestaw ADXBLADDER, nr kat. MC5001B zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przygotowania i analizy próbek techniką ELISA, zarówno metodą manualną jak i automatyczną. 1 płytka 96-dołkowa, pokryta mysimi przeciwciałami monoklonalnym anty-MCM5.
• Roztwór płuczący i koniugat
• Substrat TMB i roztwór stopujący
• Bufor do lizy / Kontrola ujemna
• Kontrola pozytywna