Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Zestawy do oceny telomerów

4 października 2023

Starzenie się to postępujący w czasie spadek możliwości funkcjonalnych organizmu, będący nieuniknionym elementem cyklu życiowego. Jego szybkość jest jednak bardzo zmienna wśród ludzi. Przy ocenie stanu zdrowia ważny jest zarówno wiek biologiczny, jak i rzeczywisty. Z tego powodu naukowcy od dawna poszukiwali wiarygodnych biomarkerów starzenia się, aby określić wiek biologiczny. Obecnie nie zidentyfikowano żadnego dobrze akceptowanego biomarkera starzenia.

Długość telemorów jako biomarker starzenia

Spośród kilku potencjalnych biomarkerów starzenia, największą uwagę zwróciła długość telomerów. Telomery to powtarzające się elementy nukleotydowe na końcach chromosomów, które chronią je przed degradacją i utratą informacji genetycznej. U kręgowców telomery są powtórzeniami nukleotydów GGATTT, które mogą osiągnąć długość kilkuset zasad, na każdym końcu chromosomu. Normalne komórki diploidalne tracą telomery w każdym cyklu komórkowym. Chociaż aktywność telomerazy wydłuża telomery aby przeciwdziałać tej utracie, mimo to, z czasem, długość telomerów wciąż się zmniejsza. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że skracanie telomerów ma negatywny wpływ na stan zdrowia i jest powiązane z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym ze starzeniem się i nowotworami. Oznaczanie ilościowe długości telomerów ma zatem ogromne znaczenie w wielu aspektach biologii komórki, w tym niestabilności chromosomowej, naprawie DNA, starzeniu się, apoptozie, dysfunkcji komórek i onkogenezie. Na podstawie tego procesu można prawdopodobnie przewidywać długość życia.


Obecnie istnieją dwie główne metody ilościowego określania długości telomerów: Southern blotting i ilościowy PCR (qPCR). Pierwsza z nich została opracowana w latach 80-tych, zanim po raz pierwszy wprowadzono qPCR. Southern blotting jest czasochłonny, wymaga dużej ilości genomowego DNA (gDNA) i ma tendencję do przeszacowywania długości telomerów. Z drugiej strony qPCR jest znacznie szybszy i łatwiejszy, wymaga niewielkiej ilości gDNA i nadaje się do konfiguracji o wysokiej przepustowości. Jednak główną przeszkodą w ilościowym określeniu długości telomerów za pomocą qPCR jest zaprojektowanie primerów. Ze względu na powtarzalny charakter telomerów, primery mają tendencję do tworzenia dimerów, co uniemożliwia prawidłową reakcję. Zabiegi zmierzające do przezwyciężenia tego problemu mogą pogorszyć wydajność qPCR i prowadzić do niewiarygodnych wyników.

Weryfikując telomerowe primery qPCR, należy zbadać dwie cechy. Pierwszą z nich jest możliwość tworzenie dimerów. Aby wyniki były wiarygodne, przy braku matrycy telomerowej, startery qPCR nie mogą dać wykrywalnego sygnału przy 28-30 cyklach. Po drugie, wydajność qPCR jest pochodną seryjnego rozcieńczenia matrycy, a akceptowalny zakres wydajności reakcji wynosi 90-110%.

ScienCell Research Laboratories opracował odpowiednio modyfikowane startery telomerowe do qPCR, które spełniają powyższe, rygorystyczne wymagania. Nie wykryto tworzenia dimeru startera w cyklu 30, a wydajność qPCR wynosi około 100%. Te startery są idealne zarówno do ilościowej oceny długości telomerów, jak i ilościowej oceny aktywności telomerazy.

Oferujemy trzy typy zestawów do oceny telomerów:

1. ATLQ (Absolute Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit)

Zestawy do oznaczania bezwzględnej długości telomerów (ATLQ) przeznaczone są do bezpośredniego pomiaru średniej długości telomerów w populacji komórek.

W skład zestawu wchodzą:

 • MB6018a-1 – 2X GoldNStart TaqGreen qPCR master mix, 1 ml 2 fiolki
  (qPCR master mix na bazie barwnika SYBR®Green z funkcją hot-start. Zawiera SYBR®Green, dNTP, polimerazę DNA Taq)
 • 8918a – Telomere primer set, liofilizowany, 1 fiolka
 • 8918b – Single copy reference (SCR) primer set, liofilizowany, 1 fiolka
  (SCR rozpoznaje i amplifikuje region o długości 100 bp na ludzkim chromosomie 17 i służy jako odniesienie do normalizacji danych)
 • 8918c – Nuclease-free H2O, 4 ml
 • 8918d – Reference Human genomic DNA sample (telomere length: 1.23 ± 0.09 Mb per diploid cell) 100 μL
  (Referencyjna próbka genomowego DNA o znanej długości telomerów służy jako odniesienie do obliczenia długości telomerów docelowych próbek)

2. RTLQ (Relative Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit)

Zestawy do oznaczania względnej długości telomerów (RTLQ) przeznaczone są do bezpośredniego porównywania średniej długości telomerów w próbkach.

W skład zestawu wchodzą:

 • MB6018a-1 – 2X GoldNStart TaqGreen qPCR master mix, 1 ml 2 fiolki
  (qPCR master mix na bazie barwnika SYBR®Green z funkcją hot-start. Zawiera SYBR®Green, dNTP, polimerazę DNA Taq)
 • 8908a – Telomere primer set, liofilizowany, 1 fiolka
 • 8908b – Single copy reference (SCR) primer set, liofilizowany, 1 fiolka
  (SCR rozpoznaje i amplifikuje region o długości 100 bp na ludzkim chromosomie 17 i służy jako odniesienie do normalizacji danych)
 • 8908c – Nuclease-free H2O, 4 ml

3. Absolute Telomere Length and Mitochondrial DNA Copy Number Dual Quantification qPCR Assay Kit

Zestaw służy ocenie oznaczania bezwzględnej długości telomerów oraz liczby kopii mitochondrialnego DNA. To zestaw podwójnej kwantyfikacji qPCR, przeznaczony do jednoczesnego oznaczania ilościowego średniej długości telomerów i liczby kopii mtDNA populacji komórek metodą qPCR.

DNA mitochondrialny (mtDNA) to kolisty, wielokopijny DNA genomu zlokalizowany w mitochondrium, organelli komórkowej, która odgrywa kluczową rolę w wytwarzaniu energii. Zdolność wytwarzania energii w komórce zależy zarówno od integralności mtDNA, jak i liczby kopii. Dowody sugerują, że długość telomerów i dysfunkcja mitochondriów są dodatnio skorelowane ze starzeniem się komórek i innymi zaburzeniami związanymi z wiekiem, takimi jak rak, cukrzyca i choroby neurodegeneracyjne. Korelacja ta istnieje poprzez szlak sygnalizacyjny PPAR. Jednakże specyfika mechanizmu nadal wymaga wyjaśnienia.

Pobierz broszurę.