Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

VectaMount® Express Mounting Medium – błyskawiczne medium zatapiające

11 sierpnia 2021

Vector® VectaMount® Express Mounting Medium
Skróć protokół IHC. Oglądaj preparaty zaraz po barwieniu.

VectaMount®Express to bezwodne medium do szybkiego oczyszczania i zatapiania skrawków tkanek i rozmazów komórkowych po wybarwieniu immunohistochemicznym (IHC). Ta nowatorska formuła została zaprojektowana tak, aby umożliwić zatapianie bezpośrednio po barwieniu, oszczędzając czas, eliminując potrzebę długotrwałego płukania w szeregu etanolu i ksylenu przed nałożeniem szkiełka nakrywkowego. Stosując VectaMount Express wystarczy tylko krótko przemyć szkiełka w alkoholu izopropylowym po zakończonej procedurze barwienia i od razu można nakładać szkiełko nakrywkowe.

Zalety:

 • bezwodny środek do oczyszczania i
  zatapiania szkiełek barwionych metodą IHC
 • eliminuje konieczność przepłukiwania
  szkiełek roztworami etanolu i ksylenu
 • szybkie zastyganie umożliwia błyskawiczną
  ocenę barwionych próbek pod mikroskopem
 • zabezpiecza barwienie przez co
  najmniej 18 miesięcy w temperaturze pokojowej
 • kompatybilny z substratami enzymu
  peroksydazy chrzanowej (HRP) i fosfatazy alkalicznej (AP), a także powszechnie
  stosowanymi barwnikami kontrastowymi
 • współczynnik załamania światła 1,49
  zapewnia wysokiej jakości obrazowanie bez zniekształceń i artefaktów

Przykłady barwień

Ludzkie migdałki, barwienie podwójne mysimi przeciwciałami anty-Ki67, króliczymi anty-CK, wizualizacja przy użyciu systemu ImmPRESS-HRP Anti-Mouse IgG, ImmPACT DAB EqV oraz ImmPRESS-AP Anti-Rabbit IgG, Vector Blue.  Skrawki zatopiono w VectaMount Express Mounting Media.

Ludzka okrężnica, barwienie podwójne mysimi przeciwciałami anty-Ki67, króliczymi anty-CK, wizualizacja przy użyciu systemu ImmPRESS-HRP Anti-Mouse IgG, ImmPACT DAB EqV oraz ImmPRESS-AP Anti-Rabbit IgG, Vector Blue.  Skrawki zatopiono w VectaMount Express Mounting Media.

Ludzkie migdałki: mysie przeciwciało anty-Ki67 wizualizacja przy użyciu ImmPRESS-AP anty-mysie IgG, Vector Blue, barwnik kontrastowy Nuclear Fast Red. Skrawki zatopiono w VectaMount Express Mounting Media.

Więcej informacji:

Strona produktowa VectaMount® Express