Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Transfekuj więcej komórek nie zabijając ich!

3 października 2019

Xfect – wydajna transfekcja bez cytotoksyczności dzięki wyjątkowemu polimerowi

• Łatwy protokół – bez usuwania surowicy, bez optymalizacji
• Biodegradowalny – idealny dla komórek wrażliwych
• Wydajny – zweryfikowany na wielu liniach komórkowych, w tym
macierzystych i embrionalnych
• Komórki macierzyste – do 99% wydajności transfekcji
• Wiele formatów – dla plazmidów, siRNA, białek

Łatwy protokół

Dla łatwości stosowania i szczęśliwych komórek, transfekcja plazmidu może być
przeprowadzona całkowicie w obecności surowicy. Protokół transfekcji z Xfect
wymaga tylko niewielu etapów i minimum optymalizacji – nie ma potrzeby
trudzenia się z doborem proporcji. Odczynnik Xfect zawiera wszystko czego
potrzebujesz – nie jest wymagany Opti-MEM.

Wysoka wydajność transfekcji i żywotność komórek

Czynnik transfekcyjny Xfect gwarantuje większą liczbę żywych stransfekowanych 

komórek niż popularny odczynnik konkurencyjny. Xfect i Produkt L zastosowano
zgodnie z instrukcjami użycia do transfekcji komórek HeLa wzrastającą ilością
plazmidowego DNA kodującego białko fluorescencyjne Living Colors, AcGFP1.

Wydajność transfekcji wyznaczono mierząc na cytometrze przepływowym
ekspresję AcGFP1 48 h po transfekcji. Żywotność komórek wyznaczono metodą z
błękitem trypanu.Xfect Adult Stem Cell Transfection Reagent

• Wyższa wydajność niż wiodące czynniki konkurencyjne
• Aż do 67% wydajności transfekcji ludzkich mezenchymalnych
komórek macierzystych
• Aż do 99% wydajności transfekcji ludzkich komórek
macierzystych otrzymanych z tkanki tłuszczowej
• Nie wpływa na różnicowanie

Xfect Mouse Embryonic Stem Cell (mESC) Transfection Reagent

• Wyższa wydajność niż wiodące czynniki
konkurencyjne
• Najwyższa ekspresja genów w komórkach
mES
• Łatwy, niewrażliwy na surowicę protokół
Xfect siRNA Transfection Reagent
• Lepsze wyciszenie niż wiodące czynniki konkurencyjne
• Nie wymagana optymalizacja
• Nietoksyczny – Xfect nie zabije Twoich komórek

Xfect siRNA Transfection Reagent
• Lepsze wyciszenie niż wiodące czynniki konkurencyjne
• Nie wymagana optymalizacja
• Nietoksyczny – Xfect nie zabije Twoich komórek

Xfect Protein Transfection Reagent

• Szybsze niż transfekcja DNA, ponieważ omija transkrypcję i translację
• Idealne do badania przejściowych efektów działania białek
• Chroni przed potencjalnie szkodliwą, losową integracją DNA do genomu
badanych komórek