Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

StemSpan™-AOF. Hodowla i namnażanie ludzkich komórek krwiotwórczych (HPSC) po kontrolą.

20 grudnia 2023


Wypróbuj StemSpan™-AOF w swoim laboratorium.

Stając się użytkownikiem MethoCult™ wybierasz złoty standard dla testów jednostek tworzących kolonie krwiotwórcze (CFU). Jednakże równie ważny jest wybór odpowiednich warunków hodowli krwiotwórczych komórek macierzystych i progenitorowych (HSPC) przed wysianiem ich na płytkę do oznaczenia CFU.
Podobnie jak MethoCult™, pożywka StemSpan™-AOF została zwalidowana pod kątem spójności między kolejnymi partiami i zapewnia optymalne warunki dla hodowli i namnażania CD34+ przed oznaczeniem CFU. StemSpan™-AOF jest wytwarzany zgodnie z odpowiednimi procedurami GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania w obszarze produkcji farmaceutycznej i wyrobów medycznych) i nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, aż do drugiego poziomu produkcji.

Dlaczego warto używać StemSpan™-AOF do badań nad terapią komórkową?

⦁ BEZPIECZŃSTWO. Minimalizuj ryzyko skażenia wirusowego, stosując podłoża niezawierające surowców pochodzenia zwierzęcego, aż do drugiego poziomu produkcji.
⦁ ELASTYCZNOŚĆ. Dostosuj warunki hodowli komórkowej, dodając suplementy StemSpan™ Expansion, indywidualne cytokiny lub dodatki, aby dopasować je do konkretnych potrzeb badawczych w zakresie terapii komórkowej.
⦁ SOLIDNOŚĆ. Zapewnij spójność swoich eksperymentów, stosując warunki hodowli wolne od surowicy i pochodzenia zwierzęcego.

W porównaniu z innymi alternatywami niezawierającymi ksenobityków, StemSpan™-AOF obsługuje równy lub większy poziom ekspansji HSPC, zapewniając jednocześnie standardowe warunki:

StemSpan™-AOF umożliwia równą lub większą ekspansję prymitywnych ludzkich komórek CD34(Bright)+ CD38– CD45RA– niż inne komercyjne podłoża

Oczyszczone komórki CD34⁺ pochodzące z krwi pępowinowej hodowano przez 7 dni w pożywce StemSpan™-AOF (pomarańczowy słupek) oraz w czterech preparatach pożywek wolnych od ksenbiotyków innych dostawców (szare słupki), w tym (w losowej kolejności) SCGM (Cellgenix), X-VIVO 15 (Lonza), Stemline II (Sigma) i StemPro 34 (Thermo), każde suplementowane StemSpan™ CD34⁺ i UM171*.
*Podobnych wyników można spodziewać się przy stosowaniu UM729 (#72332) i zaobserwowano je w przypadku zmobilizowanych komórek CD34⁺ pochodzących z krwi obwodowej.

Pomocne broszury PDF producenta:
StemSpan⦁ ™-AOF: Animal Origin-Free cGMP HSC Expansion Medium
Hematopoietic Stem and Progenitor Cells – Products for Your Research