Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Obrazowanie i pomiar

23 września 2019

Osoby pracujące w laboratoriach coraz częściej poszukują możliwie uniwersalnych urządzeń, które mogłyby zostać wykorzystane w wielu aplikacjach jednocześnie. Postępująca miniaturyzacja pozwala równie umieścić w relatywnie niewielkich obudowach coraz więcej modułów, tym samym pozwalając zaoszczędzić miejsce w laboratorium. Z myślą o takich osobach firma BioTek Instruments Inc. stworzyła linię Cytation – urządzeń łączących w sobie wielodetekcyjne czytniki mikropłytkowe z automatycznymi mikroskopami!

Cytation 1

Cytation 1 to podstawowy model w linii Cytation przeznaczony dla osób poszukujących przede wszystkim czytnika wielodetkcyjnego, ale chcących móc wykonywać obrazowanie w podstawowym zakresie.

Cytation 1 pozwala na pomiar absorbancji w oparciu o monochromator oraz pomiar fluorescencji i luminescencji przy użyciu modułu filtrowego. Co więcej Cytation 1 może być używane do obrazowania we fluorescencji i w jasnym polu w wysokim kontraście.
W urządzeniu tym może zostać zainstalowane do 2 obiektywów oraz do 4 kostek filtrowych pozwalających na obrazowanie fluorescencyjne z użyciem wybranych barwników fluorescencyjnych.

Zapraszamy do kontaktu:
aparatura@biokom.com.pl

Materiały do pobrania:


Cytation 5

Cytation 5 to flagowy model klasycznej linii Cytation, stworzony z myślą o osobach poszukujących czytnika o możliwie szerokich możliwościach oraz wysokiej klasy mikroskopu.
Cytation 5 może być wyposażony w moduł czytnika wielodetekcyjnego, który pozwoli na pomiar absorbancji, fluorescencji i luminescencji w oparciu o monochromatory (w przypadku pomiarów fluorescencji monochromatory pozwalają na regulację wielkości szczeliny). Dodatkowo Cytation 5 można wyposażyć w moduł filtrowy do pomiaru fluorescencji i luminescencji.W przypadku modułu do obrazowania Cytation 5 pozwala na zainstalowanie do 6 obiektywów oraz do 4 kostek filtrowych pozwalających na obrazowanie fluorescencyjne z użyciem wybranych barwników fluorescencyjnych.
W urządzeniu tym możliwe jest obrazowanie w jasnym polu, kolorowym jasnym polu, jasnym polu o wysokim kontraście, kontraście fazowym i we fluorescencji.

Zapraszamy do kontaktu:
aparatura@biokom.com.pl

Materiały do pobrania:


Cytation 7

Cytation 7 to jeden z najnowszych modeli w linii Cytation. W przeciwieństwie do modeli 1 i 5 Cytation 7 może być wyposażony w mikroskop typu upright pozwalający na obrazowanie obiektów nieprzeźroczystych oraz chcących pracować z techniką ELISpot.

Cytation 7 może być wyposażony w moduł czytnika wielodetekcyjnego, który pozwoli na pomiar absorbancji, fluorescencji i luminescencji w oparciu o monochromatory (w przypadku pomiarów fluorescencji monochromatory pozwalają na regulację wielkości szczeliny), mikroskop odwrócony pozwalający na obrazowanie we fluorescencji, jasnym polu w kolorze oraz jasnym polu/jasnym polu o wysokim kontraście. Cytation 7 pozwala na zainstalowanie do 6 obiektywów oraz do 4 kostek filtrowych pozwalających na obrazowanie fluorescencyjne z użyciem wybranych barwników fluorescencyjnych.

Wszystkie urządzenia linii Cytation mogą być wyposażone w moduł do kontroli składu atmosfery pozwalający na stworzenie w komorze pomiarowej np. warunków hipoksji. Jednocześnie możliwe jest podłączenie dwukanałowego dyspensera umożliwiającego dozowanie niewielkich objętości wybranej substancji bezpośrednio do dołka płytki. Cytation współpracuje nie tylko z płytkami wielodołkowymi, ale również z wieloma innymi typami naczyń przy użyciu dedykowanych adapterów.

Urządzenia linii Cytation mogą być wykorzystywane w „ręcznej” pracy, ale ich „naturalnym środowiskiem” są aplikacje zautomatyzowane. Łącząc Cytation wraz z automatycznym inkubatorem BioSpa i np. Wielofunkcyjnym dyspenserem mikropłytkowym MultiFlo FX uzyskujemy zestaw pozwalający na w pełni zautomatyzowane przeprowadzanie wielogodzinnych i wielodniowych eksperymentów, które mogą zawierać w sobie elementy czysto pomiarowe, jak i związane z obrazowaniem w tym obrazowaniem kinetycznym.

Do obsługi modułu mikroskopu przeznaczony jest program Gen5 w wersji Gen5 Image+ lub Gen5 Image Prime. Program ten pozwala zarówno na przechwytywanie obrazu, jego obróbkę, analizę, przygotowanie automatycznych eksperymentów, wykonanie pomiarów oraz przygotowanie gotowych do publikacji wyników.

Zapraszamy do kontaktu:
aparatura@biokom.com.pl

Materiały do pobrania: