Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Narzędzia do badania stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego

23 października 2019

Badanie stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego

Naukowcy, którzy chcą ocenić poziom i/lub wpływ stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego na dany układ mają zazwyczaj do dyspozycji dwie podstawowe metody:

  1. pomiar poziomu określonych ROS i RNS w danym układzie
  2. pomiar wpływu (w tym uszkodzenia i przebudowa systemu antyoksydacyjnego) ROS i RNS na dany układ

Ponieważ ROS i RNS są bardzo reaktywne, aby odpowiednio wykryć i ocenić ich obecność w próbkach badanych zazwyczaj niezbędne jest zastosowanie tzw. metody pułapkowania spinu elektronowego. Z tego powodu w badaniach stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego częściej stosowana jest druga ze wspomnianych wcześniej metod. Naukowcy mogą badać modyfikacje mechanizmów regulacyjnych systemu lub produkty uboczne zastosowanego czynnika stresogennego (np. uszkodzenia/modyfikacje lipidów, białek i DNA). Można również badać czynniki sprawcze takie jak zdarzenia ułatwiające kaskadę zapalną, na przykład aktywacja neutrofilów, a następnie uwolnienie mieloperoksydazy i/lub laktoferyny.

Linia produktowa OxisResearch® zapewnia naukowcom odpowiedni zestaw narzędzi niezbędny do osiągnięcia opisanych wcześniej celów. Dostępne są cztery podstawowe typy narzędzi…

  1.  testy
  2.  przeciwciała
  3.  enzymy
  4.  kontrole

….skierowanych przeciwko czterem różnym rodzajom biomarkerów:

  1.  oksydacyjne
  2.  nitrozacyjne
  3.  przeciwutleniające (regulacyjne)
  4.  zapalne (pro-utleniające)

Dostępne testy: