Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Mechanizmy śmierci komórki i narzędzia do ich wykrywania

7 stycznia 2022

Śmierć komórki następuje zarówno z przyczyn fizjologicznych, jak i patologicznych i ma ona miejsce w momencie ustania czynności biochemicznych danej komórki, co ostatecznie prowadzi do końca jej istnienia. Jest to zjawisko naturalne dla żywych organizmów, które aby utrzymać homeostazę muszą zachować równowagę między pojawianiem się nowych komórek, a ich umieraniem. Poprawnie funkcjonujący organizm musi więc bezpiecznie usuwać zdrowe komórki, które nie są już przydatne, ale także stymulować reakcję zapalną w celu likwidacji komórek, które są przydatne, ale nie są już zdrowe. Aby odróżnić typy śmierci komórki takie jak apoptoza, nekroza, nekroptoza, pyroptoza, feroptoza czy NEToza, monitorowane są różne zmiany morfologiczne, biochemiczne oraz czynniki indukujące. Zachęcamy do skorzystania z poniższego przewodnika, prezentującego narzędzia badawcze, które pomogą określić mechanizm(y) śmierci komórkowej występujące w Państwa warunkach eksperymentalnych.