Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Lektyny & Neuronal Tracing

3 października 2019

Narzędzia dla neurobiologii

Neuronal tracers – czyli śledzenie neuronów

Znaczniki neuronalne są narzędziami do odkrywania i badania połączeń anatomicznych w układzie nerwowym; mogą być transportowane na zasadzie retrogradacji – od aksonu do ciała komórki lub drogą następczą (ang. anterogradely) – od ciała komórki do aksonu. Znaczniki są wykorzystywane w celu określenia komórek pochodzenia aksonów, które unerwiają dane struktury oraz do identyfikacji celu projekcji aksonalnej danego neuronu.

NEUROBIOTIN Tracer – aminowa pochodna biotyny, używana jako wewnątrzkomórkowy znacznik szczególnie neuronów. Kluczowe zalety zastosowania NEUROBIOTIN Tracer zamiast biocytyny i innych znaczników neuronalnych:

 •  lepsza rozpuszczalność
 •  większa skuteczność wprowadzania poprzez jonoforezę
 •  pozostaje dłużej w komórce
 •  nietoksyczny
 •  może być utrwalany formaliną lub aldehydem glutarowym

NEUROBIOTIN Tracer może być używany na różnorodnym materiale – in vivo, skrawki lub fragmenty tkanki, hodowle komórkowe i wprowadzany różnymi metodami – np. mikroiniekcjami lub elektrodami wewnątrzkomórkowymi. Do detekcji używa się systemu z awidyną/streptawidyną.
NEUROBIOTIN-Plus został zaprojektowany tak, aby był jeszcze bardziej odporny na degradujące działanie biotynidazy. Jest to idealny reagent do eksperymentów, w których wymaga się długiego czasu trwania związku w komórce po jego wprowadzeniu.

NEUROBIOTIN 350 – znacznik neuronalny skoniugowany z jaskrawoniebieskim fluoroforem. 

NEUROBIOTIN 488 – znacznik neuronalny skoniugowany z zielonym fluoroforem (podobnym do fluoresceiny, Cy2 lub Alexa Fluor 488).

Wheat Germ Agglutinin (WGA, aglutynina z kiełków pszenicy) – przygotowana szczególnie do badania transportu neuronalnego. Może być nieskoniugowana lub skoniugowana z peroksydazą, fluoresceiną, rodaminą i biotynylowana.

Biotynylowana Amina Dekstranu (BDA) – transportowana tylko drogą następczą, znakowana fluoresceiną lub Texas Red.

Glikobiologia dla neurobiologii

 •  Concavalin A
 •  Dolichos biflorus Agglutinin
 •  Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia I, Isolectin B4
 •  Lycopersicon esculentum Lectins
 •  Ricinus communis Agglutinin I
 •  Soybean Agglutinin
 •  Ulex europaeus Agglutinin I
 •  Wheat Germ Agglutinin

Lektyny

Lektyny immobilizowane

Jako nośnika dla lektyn Vector używa termostabilnych nośników agarozowych. Lektyny są przyłączane kowalencyjnie, w procesie który zachowuje aktywność lektyn przez zminimalizowanie zmian konformacji białka, jego główne zalety to:

 •  Zachowanie maksymalnej aktywności lektyn do wiązania węglowodorów
 •  Połączenie laktyna-agaroza jest stabilne w szerokim zakresie pH
 •  Nie można odczepić lektyn za pomocą Tris lub innych buforów
 •  Po koniugacji, na nośniku nie pozostają żadne miejsca wiązania, co zapobiega niespecyficznym połączeniom

Lektyny znakowane

Vector Laboratories dostarcza znakowane lektyny tylko wtedy, gdy znakowane nie obniży aktywności, rozpuszczalności czy specyficzności produktu. Dodatkowo każda ze znakowanych lektyn posiada taką ilość dołączonych fluorochromów czy biotyn, aby uzyskać optymalną charakterystykę barwienia. Takie koniugaty nie zawierają wolnych, nie skoniukowanych fluorochromów i biotyn.