Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Kultury pierwotne

10 grudnia 2019

ScienCell – największy światowy bank pierwotnych kultur komórkowych.

Firma ScienCell dostarcza ponad 260 rodzajów, wysokiej jakości pierwotnych kultur komórkowych z 24 ludzkich i zwierzęcych systemów komórkowych; w tym układu nerwowego, sercowego, płucnego wątrobowego, nerkowego, szkieletowego, limfatycznego, mezenchymalnego, z przewodu pokarmowego, komórki jajników, prostaty, jamy ustnej, włosów, a także komórki tłuszczowe, sutkowe, pępkowe, cewkowe, oczne i inne, z których wiele jest unikatowych w branży. ScienCell jako jedyny na świecie dostarcza np. ludzkie komórki Schwanna, komórki mikrogleju, mózgowe komórki endotelialne małych naczyń krwionośnych, by wymienić tylko kilka.

Ludzkie komórki mięśni gładkich pęcherza (HBdSMC) – Barwienie IF, alfa SMA, 200x
Ludzkie komórki mikrogleju, kontrast fazowy, x100
Ludzkie komórki Schwann – barwienie IF, S100 beta, 200x

W laboratoriach ScienCell komórki izolowane są ze zdrowych tkanek ludzkich i zwierzęcych. Natychmiast po oczyszczeniu, są kriokonserwowane we wczesnym pasażowaniu i w tej postaci dostarczane do użytkowników, co zapewnia maksymalną ich żywotność. Cały proces pozyskiwania kultur komórkowych, począwszy od izolacji, przechowywania, aż do momentu dostawy jest rygorystycznie weryfikowany, aby spełnić najwyższe standardy i specyfikacje. Kultury komórkowe ScienCell wymagają hodowli w inkubatorze w temperaturze 37 °C i w atmosferze 5% CO2, aby utrzymać optymalne pH środowiska, w specjalnych pożywkach, produkowanych przez ScienCell, dopasowanych do indywidualnych wymagań odpowiedniego typu komórek.

Komórki izolowane bezpośrednio z tkanki, wykazują prawidłową morfologię i zachowują ważne markery i funkcje obserwowane in vivo. Jednakże kultury pierwotne mają skończoną żywotność i ograniczoną zdolność do ekspansji, dlatego bardzo ważne jest, aby w badaniach stosować komórki o możliwie najmniejszej liczbie pasaży – takich jakie dostarczane są przez ScienCell.


Pierwotne kultury komórkowe vs unieśmiertelnione linie komórkowe


Pierwotne kultury komórkowe, różnią się od unieśmiertelnionych linii komórkowych, ograniczeniem podwojenia populacji. Bez modyfikacji genetycznych i chemicznych, kultury pierwotne zachowują wiele ważnych fizjologicznych właściwości, charakterystycznych dla ich wyjściowych układów tkankowych i ściśle naśladują warunki in vivo. Dlatego oferują idealny model komórkowy do szerokiej gamy badań, począwszy od biologii komórki i fizjologii, poprzez biologię rozwojową i analizę mechanizmów chorobowych, na badaniach przesiewowych leków i opracowywaniu metod leczenia skończywszy.

Należy pamiętać, że pierwotne kultury komórkowe, nigdy nie są w 100% czyste. Z każdym kolejnym pasażem wzrasta zatem ryzyko, że nieliczne komórki innego pochodzenia, które były obecne w pierwotnie wyizolowanej tkance przerosną komórki będące przedmiotem zainteresowania. Ponadto, z każdym kolejnym pasażem mogą się pojawiać zmiany fenotypowe i genotypowe, a komórki zaczynają odbiegać od pierwotnie izolowanej populacji komórek. Te zmiany genetyczne mogą prowadzić do zmian epigenetycznych. Użycie kultur komórkowych we wczesnych pasażach, pozwala zapobiec dryfowi genetycznemu, który zmienia populację komórek i zaburzyć otrzymywane wyniki i analizy. Dlatego właśnie tak ważne jest używanie do eksperymentów pierwotnych kultur komórkowych, nisko pasażowanych, jakie dostarcza firma ScienCell. Charakteryzując możliwości proliferacyjne dostarczanych komórek, Firma ScienCell nie odnosi się do liczby pasaży, które można uzyskać hodując określony typ komórek. Jest to bowiem wskaźnik, który może być mylący. Zamiast tego, podaje liczbę podwojeń populacji oraz szczegółowy schemat, w jaki sposób oraz jak często, należy przeprowadzać pasaże.


Podwojenie populacji vs liczba pasaży

Podwojenie populacji jest dwukrotnym wzrostem całkowitej liczby komórek w kulturze i najczęściej odnosi się do fazy wykładniczej (logarytmicznej) wzrostu. Minimalna liczba podwojeń populacji jest wartością opisaną w lot-specyficznym certyfikacie każdej kultury komórkowej i jest gwarantowana przez producenta.

Liczba pasaży mówi jedynie o usunięciu komórek z naczynia hodowlanego i przeniesieniu do nowej pożywki w celu utrzymania komórek w odpowiednio niskiej gęstości (konfluencji), aby stymulować dalszy wzrost. Częstość pasaży zależy od komórek ale i od decyzji użytkownika. Komórki endotelialne powinno się pasażować już przy 90%, podczas gdy fibroblastom nie przeszkadza konfluencja 95%, a nawet wyższa. Ponadto, co ważniejsze,  posługiwanie się liczbą pasaży wprowadza w błąd z uwagi na to, że liczba komórek po trypsynizacji jest różna (część nie przeżywa). Zaleca się więc zliczanie komórek po trypsynizacji i rozpoczęcie nowej hodowli, o gęstości wysiewu zalecanej w specyfikacji konkretnego typu komórek. Różne kultury komórkowe mogą mieć inną gwarantowaną liczbę podwojeń. Typowo jest to ≤ 15.

Oczywiście każdy typ komórek charakteryzuje się odrębną specyfiką. Niektóre pierwotne kultury komórkowe, np. fibroblasty, wykazują bardzo intensywną proliferację i mogą być pasażowane wiele razy. Każde jednak kolejne podwojenie populacji i pasaż równocześnie sprawiają, że kolejne populacje odbiegają od populacji komórek pierwotnych, co zależnie od eksperymentu, może być niepożądanym zjawiskiem.

Kolejny przykład to izolowane ludzkie astrocyty, które również zachowują w warunkach hodowlanych wysoką proliferację, tracą jednak w kolejnych pasażach, ekspresję białka GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein), które jest charakterystycznym markerem astrocytów. Ekspresja GFAP jest zachowana we wczesnych pasażach, kiedy zachowują się bardzo podobnie do komórek w układzie in vivo.