Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Klony pozytywne w 2 dni z 95% wydajnością

3 października 2019

Zestawy do klonowania produktów PCR – bezszwowe klonowanie DNA dzięki In-Fusion HD Cloning Plus

In-Fusion® HD Cloning Plus System umożliwia klonowanie dowolnego oligo/fragmentu PCR (20 bp do 15 kb) lub wielu fragmentów do dowolnego zlinearyzowanego wektora w pojedynczej reakcji. Metoda opiera się na opatentowanym enzymie In-Fusion HD, który wydajnie i precyzyjnie przeprowadza fuzję oligo/fragmentu PCR z liniowym wektorem rozpoznając 15-nukleotydowe zakładki na ich końcach. System ten pozwala na klonowanie niezależne od sekwencji i miejsc restrykcyjnych: wklonuj dowolny fragment w dowolne miejsce do dowolnego wektora. Nie jest wymagana defosforylacja wektora, polerowanie końców ani trawienie fragmentu PCR. Ponadto wektor może być zlinearyzowany zarówno trawieniem restrykcyjnym, jak i w reakcji Inverse PCR. Wydajność klonowania zestawami In-Fusion przewyższa 95%.

Łatwe, wszechstronne i niezależne od miejsc restrykcyjnych.

Oszczędź czas

Bądź efektywny

Nie rezygnuj z elastyczności

Jedna 15 min reakcja dla jednego lub wielu fragmentów

95% wydajności klonowania pojedynczego fragmentu

Wklonuj dowolny fragment w dowolne miejsce dowolnego wektora

Nie jest konieczne żadne dodatkowe traktowanie produktu PCR

>70% wydajności klonowania wielu fragmentów

Bezszwowe klonowanie – nie są dodawane żadne niechciane nukleotydy do fragmentu

Bez subklonowania
– otrzymaj żądany wynik już na drugi dzień

Duże fragmenty lub wektory nie są problemem – klonuj od razu do wektora ekspresyjnego

Projektowanie starterów pozwala łatwo zachować lub usunąć sekwencje restrykcyjne w miejscach połączeń.

Jednoczesne wklonowanie wielu różnych wstawek do jednego wektora

Oszczędź czas i pieniądze wykorzystując In-Fusion® do jednoczesnego równoległego klonowania wielu różnych fragmentów do twojego wybranego wektora w jednej reakcji. Dla przykładu: In-Fusion zostało zastosowane do szybkiego tworzenia rekombinowanych wirusów grypy A, które mogą być stosowane jako baza do produkcji szczepionek. Osiem segmentów genomowych powielonych wielosegmentowym PCR pochodzących bezpośrednio z wymazów zostało w jednej reakcji In-Fusion wklonowanych jednocześnie do wektora pG26A12 zlineraryzowanego enzymem StuI.

Pracując z tym systemem, klonowanie do 4 fragmentów jednocześnie jest tak proste jak klonowanie pojedynczego fragmentu. Wystarczy dodać fragmenty PCR z odpowiednimi komplementarnymi końcami do liniowego wektora i inkubować. Tak oszczędza się tygodnie, które zajęłoby sprawdzanie i subklonowanie w tradycyjnej metodzie. Zaprojektuj startery dla każdego fragmentu, który klonujesz do wektora. Przy projektowaniu, dodaj 15 bp sekwencje zachodzące na przyległy segment lub liniowy wektor. Powiel klonowane fragmenty używając odpowiednich starter-ów