Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

HydroCell™

3 października 2019

Niskowiążąca powierzchnia do hodowli komórek

Naczynia z powierzchnią typu HydroCell™ umożliwiają formowanie i hodowlę klastrów komórek nie przylegających do dna.

Powierzchnia HydroCell™ Thermo Scientific Nunc umożliwia hodowlę pojedynczych komórek, które są podatne na niechciane sygnały aktywacji i różnicowania pojawiające się podczas adhezji. Dzięki właściwościom powierzchni HydroCell™ możliwa jest hodowla komórek, takich jak makrofagi, przylegających do większości podłoży, oraz komórek bardzo wrażliwych, typu leukocyty zasadochłonne.

Schemat hodowli komórek na podłożu HydroCell

Podczas hodowli na powierzchni HydroCell™ zaledwie niewielka liczba komórek rośnie przyczepiona do podłoża, co skutkuje większą homogennością hodowli.

Różnice w morfologii komórek hodowanych na różnych typach powierzchni w porównaniu z HydroCell™

Powierzchnia HydroCell™ umożliwia także hodowlę wybranych komórek w formie klastrów lub sferoidów. Model ten z powodzeniem stosowany jest w biologii komórek macierzystych i biologii nowotworów. I tak z macierzystych komórek neuralnych można otrzymać w hodowli neurosfery, a z embrionalnych komórek macierzystych – ciała embrioidalne. Stosując powierzchnię HydroCell™ unika się problemu przylegania do podłoża komórek peryferyjnych powstałego klastra, co najczęściej występuje przy stosowaniu powierzchni innych typów.

Schemat hodowli sferoidów na powierzchni HydroCell™

Komórki hodowane w takiej formie, mogą być w kolejnym kroku analizowane in vitro metodami immunohistochemicznymi, mogą zostać rozdzielone i pasażowane na inny typ podłoża do hodowli, albo używane w różnych modelach transplantacyjnych.

Dostępne produkty o powierzchni HydroCell™

Nr kat.

Szalka, [mm]

Śr. x wys., [mm]

Obj. robocza [mL]

Liczba/op.

Liczba/karton

174913

35

40x12

3

5

30

174912

60

60x15

5

5

30

174911

100

92x17

12.5

1

6

Nr kat.

Typ płytki

Kolor

Pow. hodowli [cm2]

Sterylne

Wieczko

Liczba/op.

Liczba/karton

174919

6 F

Clear

9.6

Tak

Tak

1

6

174909

24 F

Clear

1.9

Tak

Tak

1

6

174910

12 F

Clear

0.35

Tak

Tak

1

6

174908

96 U

Clear

0.36

Tak

Tak

1

8

174907

96 F

Clear

0.33

Tak

Tak

1

8