Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Hormony Steroidowe – Zestawy Testowe

19 sierpnia 2020

Zestawy ELISA marki Cayman od dziesięcioleci darzone  są zaufaniem klientów. Jedną  z grup, stanowią  zestawy  przeznaczone do pomiarów  hormonów steroidowych. Służą one badaniu wpływu tych związków na metabolizm, stany zapalne, funkcje immunologiczne, osmoregulację, rozwój płciowy oraz reakcje na stres. Zaprojektowane w oparciu o metodę kompetycyjną,  zawierają wszystkie odczynniki niezbędne do specyficznej oceny ilościowej steroidów w pożywce  do hodowli komórkowej, osoczu i surowicy

Cechy zestawów:

· Bardzo czuła detekcja w niskim zakresie pg/ml
· Zatwierdzone w różnych matrycach  biologicznych
· Szeroka reaktywność gatunkowa

Androgeny

Numer katalogowyNazwa produktu
582701Testosterone ELISA Kit
58275111-keto Testosterone ELISA Kit
501740Testosterone Glucuronide ELISA Kit

Estrogeny

Numer katalogowy Nazwa produktu
501890Estradiol ELISA Kit
582281Estriol ELISA Kit
501290Estrone-3-Glucuronide ELISA Kit
5822612-Methoxyestradiol ELISA Kit

Progestyny

Numer katalogowy Nazwa produktu
501300Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) ELISA Kit
582601Progesterone ELISA Kit

Glukokortykoidy

Numer katalogowy Nazwa produktu
501320Corticosterone ELISA Kit
500360Cortisol ELISA Kit
500370Cortisol Express ELISA Kit
50142011-Oxoetiocholanolone ELISA Kit

Minerokortykoidy

Numer katalogowy Nazwa produktu
501090Aldosterone ELISA Kit

Witamina D

Numer katalogowy Nazwa produktu
501050Vitamin D ELISA Kit

Dlaczego warto wybrać zestawy do oznaczania
steroidów marki Cayman?

Zestawy immunologiczne marki Cayman przeznaczone do oznaczania hormonów steroidowych przechodzą rygorystyczne testy jakości, zapewniające czułość i swoistość niezbędną do wykrycia biologicznie istotnych poziomów analitów. Zestawy te zostały opracowane tak, by uzyskać najlepszą możliwą czułość, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego stosunku sygnału do szumu. Wspomniana czułość wyrażona jest jako punkt 80% B/B0 na krzywej standardowej, co sprawia, że otrzymane wyniki są wiarygodne i powtarzalne.

Przykładowa krzywa standardowa kompetycyjnego testu ELISA