Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Dlaczego warto kalibrować pipety?

20 września 2021

Automatyczne pipety jedno i wielokanałowe pozostają w dalszym ciągu podstawowym narzędziem pracy w laboratoriach biologicznych. Pozwalają na precyzyjne dozowanie niewielkich objętości płynów, przenoszenia ich między naczyniami oraz mieszania ich. Jednocześnie od ich precyzji i umiejętności pracy z nimi zależy w dużej mierze poprawność prowadzonych oznaczeń.

Znane powiedzenie „nic nie trwa wiecznie” tyczy się niestety również pipet. Jak każde urządzenie mechanicznie ulegają zużyciu i rozkalibrowaniu zarówno w wyniku normalnej pracy jak i z powodu nieumiejętnego obchodzenia się z nimi. Dlatego warto zastanowić się nad kalibracją i przeglądem swoich pipet, co pozwoli cieszyć się nimi przez długi czas.

  • Dlaczego warto kalibrować pipety?

Pipeta automatyczna jest urządzeniem mechanicznym składającym się z wielu elementów. W czasie pracy elementy mechaniczne ulegają rozkalibrowaniu, smary ulegają wytarciu. Ponadto, często w wyniku nieprawidłowego użytkowania, kluczowe elementy mechanizmu regulującego objętość płynów mogą ulec mechanicznemu uszkodzeniu.

Wszystko to prowadzi do powstania odchyleń między objętością ustawioną na pipecie, a rzeczywistą objętością przez nią pipetowaną. Może to prowadzić do tego, że uzyskiwania nieprawidłowych wyników, większego zużycia cennych odczynników, bądź też składania mieszanin reakcyjnych o nieprawidłowych proporcjach (zwłaszcza jeśli używamy różnych pipet w danej procedurze). Jeśli dodamy do tego korzystanie z końców niskiej jakości o małej powtarzalności to różnice rosną.

Rozwiązaniem tego problemu będzie regularna (najlepiej nie rzadziej niż raz w roku) kalibracja (połączona z przestawieniem się na używanie wyższej jakości końcówek, najlepiej tzw. niskoretencyjnych).

W czasie kalibracji serwisant rozkręca pipetę, czyści ją, sprawdza prawidłowość nastawów, a następnie z użyciem odpowiednich dla danej pipety narzędzi koryguje mechanizm tak, aby ustawiona na pipecie wartość pokrywała się z objętością dozowaną przez pipetę. W czasie tego procesu wymieniane są smary oraz takie części jak uszczelki oraz elementy mechanizmu, które uległy zużyciu.

  • Na co narażone są pipety w laboratoriach?

Pipety przez cały okres swojego „życia” narażone są na różne czynniki, które mogą im zaszkodzić, poczynając od agresywnych odczynników, przechodząc przez autokalowanie, na nieprawidłowej eksploatacji kończąc. Opary np. kwasów mogą prowadzić do korozji elementów metalowych i degradacji tworzyw sztucznych. Roztwory krystalizujące mogą osiadać na elementach mechanizmów, prowadząc do ich zablokowania lub uszkodzenia. Nieprawidłowa ekploatacja czyli np. korzystanie z nastawów spoza zakresu pracy pipety, „zalewanie” pipet odczynnikami, zbyt częste autokalowanie będzie prowadziło do szybszego zużycia pipet.

  • Jak dbać o pipety automatyczne

Prócz oddawania pipet na regularną kalibrację należy przede wszystkim przestrzegać zaleceń producenta w zakresie prawidłowej eksploatacji, między innymi w zakresie nastawów, używanych odczynników oraz autoklawowania. Szczególnie to ostatnie jest bardzo destrukcyjne dla pipet. Podwyższone warunki ciśnienia i temperatury mają istotny wpływ na mechanizmy, uszczelki itp. Rozwiązanie dla tego problemu znalazła firma CAPP, która wprowadziła do swojej oferty pipety z wymiennymi główkami. Główki zawierają w sobie mechanizm, odpowiedzialny za regulację dozowanych objętości. Na czas autoklawowania główki wyciąga się, a główną część pipety autoklawuje. Samą główkę możemy zdezynfekować używać np. alkoholu etylowego.

Jeśli jesteście zainteresowani kalibracją pipet to zachęcamy do kontaktu z nami. Firma BIOKOM od lat prowadzi kalibrację pipet wszystkich marek, ciesząc się w tym zakresie zaufaniem wielu firm i instytucji.
kalibracja@biokom.com.pl