Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Czy warto robić przeglądy czytników mikropłytkowych?

5 listopada 2021

Większość producentów urządzeń mikropłytkowych, w tym również BioTek Instruments Inc., zaleca wykonywanie regularnych przeglądów swoich urządzeń przez autoryzowany serwis. W czasie takiego przeglądu nasi serwisanci sprawdzają poprawność działania urządzenia oraz dokonują w razie konieczności czyszczenia układu optycznego i/lub innych elementów urządzenia. W przypadku gdy zachodzi konieczność wymiany lub naprawy jakiegoś podzespołu, to działanie to jest konsultowane z Użytkownikiem danego sprzętu. Po wykonaniu przeglądu wystawiany jest stosowny certyfikat, potwierdzający poprawność działania urządzenia. Taki certyfikat wymagany jest przez różne laboratoria, zwłaszcza te zajmujące się diagnostyką laboratoryjną oraz wykonujące oznaczenia na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Prócz spełnienia formalnego wymogu posiadania takiego certyfikatu, to przegląd pozwala na wykrycie różnych usterek na wczesnych etapie. Pozwoli uniknąć sytuacji, w której czytnik nagle odmawia posłuszeństwa, kiedy go najbardziej potrzebujemy.

Przykładem takich usterek mogą być między innymi mechaniczne zabrudzenia układów mechanicznych, odpowiedzialnych za poruszanie płytką wewnątrz czytnika. Będzie prowadziło to do zablokowania układu, co uniemożliwi nam odczytanie płytki.

Innym przykładem będzie degradacja filtrów optycznych. W czytnikach filtrowych w takich jak popularnej ELx800 czy 800TS co kilka-kilkanaście lat może zachodzić konieczność wymiany filtrów optycznych. Wymiana filtrów na odpowiednio wczesnym etapie pozwoli nam uniknąć błędów pomiarowych oraz wydłuży czas życia lampy, która podczas pracy ze zdegradowanymi filtrami musi mocniej się wzbudzać.

Innym przykładem będą zanieczyszczone światłowody, które również będą miały wpływ na pomiar.

Podobnie będzie w przypadku zanieczyszczonych, bądź fizycznie uszkodzonych światłowodów , które podobnie jak zdegradowane filtry, zmuszą lampę do mocniejszego wzbudzania się, a w najgorszym przypadku urządzenie pomiarowe nie będzie otrzymywało odpowiedniej ilości światła i pomiar w ogóle się nie odbędzie, Informując o błędzie podczas sprawdzenia startowego.

Powyższe to tylko niektóre z przykładów usterek, które można wykryć podczas rutynowego przeglądu. To co warto zapamiętać, to to, że regularne przeglądy wydłużają czas życia naszego urządzenia, oraz pozwalają nam spać spokojnie i nie bać się o poprawność wykonywanych przez nas pomiarów.

Jeśli jesteś zainteresowany przeglądem swojego czytnika mikropłytkowego to skontaktuj się z nami i napisz na adres serwis@biokom.com.pl już dziś!