Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Badania nad komórkami macierzystymi

21 maja 2021

Cayman oferuje drobnocząsteczkowe induktory różnicowania komórek macierzystych, stymulatory odnowy i proliferacji komórek macierzystych oraz czynniki reprogramujące zróżnicowane komórki z powrotem do komórek pluripotencjalnych. Ta linia produktów obejmuje aktywatory i inhibitory szlaków sygnałowych Wnt, TGF-β, BMP4, hedgehog i czynnika wzrostu, a także związki kontrolujące apoptozę zachodzącą podczas samoodnawiania i proliferacji komórek macierzystych. Dostępne są również narzędzia do badania aktywacji czynników transkrypcyjnych i przeciwciała przeciwko różnym markerom komórek macierzystych i komponentom sygnalizacji wewnątrzkomórkowej.

Małocząsteczkowe inhibitory i aktywatory

Sygnalizacja czynnika wzrostu / ścieżka MAPK

Nr kat. Nazwa produktu Opis
17254 Compound 56 Inhibitor EGFR (IC50 = 6 pM); indukuje różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych szczura
15589 Ganglioside GQ1b Mixture (sodium salt) Promuje różnicowanie mysich embrionalnych komórek macierzystych (mESC) do neuronalnych komórek prekursorowych i komórek glejowych poprzez aktywację szlaku ERK1/2
10010268 Lavendustin A Inhibitor EGFR (IC50 = 11 nM); indukuje różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych szczura
10006726 PD 98059 Zapobiega aktywacji MEK przez kinazę Raf lub MEK (IC50 = 2-7 μM)
13032 PD 173074 Selektywny inhibitor aktywności kinazy tyrozynowej FGFR, blokujący autofosforylację FGFR1 (IC50 = 21,5 nM)
13034 PD 0325901 Silny inhibitor MEK, który hamuje fosforylację ERK
10009557 SC-1 Hamuje RasGAP i ERK1 (odpowiednio Kds = 98 i 212 nM), sprzyjając samoodnowie i blokując różnicowanie
13182 SU 5402 Inhibitor VEGFR2, FGFR1 i PDGFRβ (odpowiednio IC50 = 0,02, 0,03 i 0,51 μM)

Ścieżka Aktywina/Nodal/TGF-β

Nr kat. Nazwa produktu Opis
9001799 A 83-01 Hamuje ALK4/5/7 (odpowiednio IC50s = 45, 12 i 7,5 nM) w celu zablokowania fosforylacji SMAD2/3
14794 ALK5 Inhibitor II Indukuje pluripotencję komórek macierzystych, zastępując przeprogramowujący czynnik transkrypcyjny Sox2 poprzez hamowanie szlaku sygnałowego TGF-β i indukcję transkrypcji Nanog
13816 IDE1 Indukuje różnicowanie poprzez aktywację szlaku sygnałowego TGF-β (EC50 = 125,5 nM in vitro)
13817 IDE2 Indukuje różnicowanie poprzez aktywację szlaku sygnałowego TGF-β (EC50 = 223 nM in vitro)
13031 SB-431542 (hydrate) Selektywnie hamuje ALK5 (IC50 = 94 nM), hamując odnowę komórek macierzystych i promując różnicowanie
16281 SB-525334 Hamuje ALK5 (IC50 = 14,36 nM), blokując aktywację SMAD2/3 indukowaną TGF-β1
15945 SMAD3 Inhibitor, SIS3 Hamuje sygnalizację TGF-β/aktywiny poprzez hamowanie fosforylacji SMAD3 (IC50 = 3 μM)

Ścieżka BMP4

Nr kat. Nazwa produktu Opis
16679 DMH1 Hamuje aktywność kinazy ALK2 (IC50 = 13-108 nM)
11967 Dorsomorphin Hamuje receptory BMP typu I ALK2, ALK3 i ALK6
16678 K02288 Zapobiega aktywacji szlaku SMAD1/5/8 indukowanej przez BMP4 in vitro (IC50 = 100 nM) bez wpływu na sygnalizację TGF-β
11802 LDN-193189 Hamuje fosforylację SMAD1/5/8 przez receptory BMP typu I
17698 LDN-212854 Hamuje ALK2 (IC50 = 1,3 nM)
18006 LDN-214117 Hamuje ALK1 i ALK2 (IC50 = 24 nM dla obu)
29904 SJ000291942 Aktywuje BMP4 i zwiększa ekspresję genów docelowych BMP

Ścieżka Wnt/β-katenina

Nr kat. Nazwa produktu Opis
16733 1-Azakenpaullone Hamuje GSK3β (IC50 = 18 nM)
16728 AZD 2858 Hamuje GSK3β (Ki = 4,9 nM)
13123 BIO Odwracalnie hamuje GSK3α i GSK3β (IC50 = 5 nM dla obu)
13122 CHIR99021 Selektywnie hamuje GSK3α i GSK3β (odpowiednio IC50 = 10 i 6,7 nM)
20573 CP21R7 Selektywnie hamuje GSK3β
16153 IQ-1 Zmienia sygnalizację przez Wnt/β-kateninę, aby zachować pluripotencję
13951 IWP-2 Upośledza aktywność szlaku Wnt in vitro (IC50 = 27 nM)
13953 IWP-3 Upośledza aktywność szlaku Wnt in vitro (IC50 = 40 nM)
13954 IWP-4 Upośledza aktywność szlaku Wnt in vitro (IC50 = 25 nM)
22729 IWP-12 Hamuje autonomiczną komórkową sygnalizację Wnt (IC50 = 15 nM) 
13659 IWR-1-endo Hamuje szlak Wnt/β-kateniny w komórkach (IC50 = 180 nM) poprzez stabilizację kompleksu niszczącego
14315 KY 02111 Promuje różnicowanie ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych poprzez hamowanie sygnalizacji Wnt
16726 Sotrastaurin Hamuje GSK3α i GSK3β (odpowiednio IC50 = 229 i 172 nM)
15398 Stauprimide Hamuje jądrową lokalizację NME2, co powoduje supresję c-Myc, kluczowego regulatora pluripotencji
10011251 TWS119 Hamuje GSK3β (IC50 = 30 nM)
19903 Wnt Agonist I Przepuszczalny dla komórek aktywator sygnalizacji Wnt, który nie hamuje GSK3β
16644 Wnt-C59 Hamuje PORCN, zapobiegając aktywacji Wnt
13596 XAV939 Hamuje TNKS1 i TNKS2 (odpowiednio IC50 = 11 i 4 nM), zwiększając poziom białka kompleksu aksyna-GSK3β

Stem Cell Small Molecule Screening Library (96-Well)

Nr kat. 9001827

  • Zawiera> 140 małych cząsteczek w dwóch 96-dołkowych płytkach
  • Obejmuje związki, które indukują różnicowanie, utrzymują samoodnawianie i proliferację lub poprawiają efektywność przeprogramowania różnych populacji komórek macierzystych

Ścieżka Hedgehog

Nr kat. Nazwa produktu Opis
11321 Cyclopamine Hamuje sygnalizację szlakiem hedgehog na poziomie Smo
13841 GANT 61 Antagonista Gli, który hamuje aktywację ekspresji genów Gli1 (IC50 = 5 μM)
16164 GSA 10 Agonista Smo, który promuje różnicowanie
9001369 Nat-20(S)-yne Agonista Smo z końcową grupą alkinową, który może być użyty w reakcjach chemicznych typu click
9002936 PF-04449913 Hamuje sygnalizację hedgehog poprzez wiązanie Smo
i blokowanie transdukcji sygnału (IC50 = 5 nM)
10009634 Purmorphamine Agonista Smo, który promuje różnicowanie
11914 SAG Agonista Smo (EC50 = 3 nM), który hamuje sygnalizację hedgehog przy wysokich stężeniach (> 1 μM)

Badanie aktywacji czynników transkrypcyjnych w komórkach
Czułe, nieradioaktywne testy do wykrywania czynników transkrypcyjnych

Oct4 Transcription Factor Assay Kit
Nr kat. 601080

  • Wykrywa Oct4 w lizatach całych komórek
  • Wychwytuje czynnik transkrypcyjny przy użyciu określonej sekwencji dsDNA związanej z 96-dołkową płytką
  • Wykrywa czynnik transkrypcyjny związany z dsDNA za pomocą specyficznych przeciwciał

STAT3 Transcription Factor Assay Kit
Nr kat. 601950

  • Wykrywa specyficzną aktywność wiązania STAT3 DNA w ekstraktach jądrowych
  • 96-dołkowa płytka powleczona DNA z wysoką zdolnością wiązania
  • Wysoce specyficzne przeciwciało monoklonalne zapewnia doskonały stosunek sygnału do tła

Oct4-Activating Compounds

Nr kat. Nazwa produktu
14102      OAC1
14103      OAC2
14104      OAC3
19935      O4I1
19135 O4I2

STAT3 TR-FRET Kits
Do szybkiego, półilościowego pomiaru poziomu białka STAT3 i / lub STAT3 (Phospho-Tyr705) w komórkach

Nr kat. Nazwa produktu
500200     STAT3 (Phospho-Tyr705) TR-FRET Kit
500201     STAT3 (Total) and STAT3 (Phospho-Tyr705) TR-FRET Kit
500202      STAT3 (Total) TR-FRET Kit

Kontrolowanie apoptozy komórek macierzystych

Nr kat. Nazwa produktu Opis
18168 A-419259 (hydrochloride) Inhibitor kinazy z rodziny Src, który zapobiega różnicowaniu, jednocześnie utrzymując pluripotencję w embrionalnych komórkach macierzystych
16372 Dihydrolipoic Acid Uruchamia apoptozę mysich embrionalnych komórek macierzystych i ludzkich komórek nowotworowych, hamując proliferację
16257 ICG-001 Związek zakłócający sygnalizację Wnt / β-kateniny, który wybiórczo indukuje apoptozę w transformowanych komórkach i był badany w kontekście regulacji nowotworowych komórek macierzystych
15378 Siomycin A Hamuje FoxM1, zapobiegając proliferacji i indukując apoptozę w niektórych typach komórek macierzystych, a także w komórkach rakowych
15378 Y-27632 (hydrochloride) Inhibitor ROCK, który blokuje apoptozę zdysocjowanych hodowanych ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, zwiększając wydajność klonowania o 25% i utrzymując przeżycie do 30 pasaży

Przeciwciała do badań nad komórkami macierzystymi

Markery powierzchniowe

Nr kat. Nazwa produktu Reaktywność gatunkowa Aplikacja Opis
32201 CD31 Rabbit Monoclonal Antibody   (+) Human   IHC, WB   Marker powierzchniowy ludzkich i mysich embrionalnych komórek macierzystych
10004835 CD34 Monoclonal Antibody (Clone ICO-115) (+) Human   FC, ICC   Marker powierzchniowy hematopoetycznych komórek macierzystych, satelitarnych i śródbłonkowych komórek progenitorowych
32245 CD34 (C-Term) RabbitMonoclonal Antibody (+) Human, mouse, and rat   IHC, WB  
10004597 CD45 Monoclonal Antibody(Clone BRA-55) (+) Human   FC, ICC, IHC, WB   Marker powierzchniowy prekursorów białych krwinek
32236 CD45 (C-Term) Rabbit Monoclonal Antibody (+) Human   IHC, WB  

Filamenty pośrednie

Nr kat. Nazwa produktu Reaktywność gatunkowa Aplikacja Opis
29286 Nestin Monoclonal Antibody (+) Human, mouse, and rat ICC, IHC, WB Markery komórek ektodermy, neuronalnych i progenitorowych trzustki
20197 Vimentin Monoclonal Antibody (Clone 12E4) (+) Human ELISA, IP, WB
25341 Vimentin Polyclonal Antibody (+) Human ELISA, WB

Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa

Nr kat. Nazwa produktu Reaktywność gatunkowa Aplikacja
32226 β-Catenin RabbitMonoclonal Antibody (+) Human   IHC, WB  
100029 β-Catenin Polyclonal Antibody (+) Human, bovine, mouse, porcine, and rat IHC, WB  
10822 SMAD1/5/8/9Polyclonal Antibody (+) Human, mouse, and rat   WB  
10823 SMAD2 Polyclonal Antibody (+) Human, chicken, mouse, and rat   IHC, WB  
10832 SMAD3 Polyclonal Antibody (+) Human, bovine, canine, mouse, porcine, primate, and rat IF, IHC, WB  
10838 SMAD4 Polyclonal Antibody (+) Human, new world monkey, mouse, and rat WB  
32227 SMAD4 (C-Term) Rabbit Monoclonal Antibody (+) Human IHC, WB  
32212 STAT3α/β (Phospho-Tyr705) Rabbit Monoclonal Antibody (+) Human   IHC, WB