Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

WEBINARIUM: MĄDRZEJSZE ROZWIĄZANIA DO SEKWENCJONOWANIA – SMARTER® !

26 maja 2016

Najbardziej zaawansowane techniki do sekwencjonowania NGS, proponowane przez firmę Takara pozwalają na zastosowanie już bardzo niewielkich ilości materiału. Zestawy wykorzystują zmodyfikowane nukleotydy LNA oraz opatentowaną technologię SMARTer w celu otrzymania jak największej wydajności, czułości i wiarygodności wyników. Jeden z prezentowanych systemów – pozwala na analizę transkryptomu już z jednej komórki.
Prezentacja będzie dotyczyła:
– ogólnych zasad technologii SMARTer®
– sekwencjonowania RNA z jednej komórki –
SMART-Seq v4 Ultra Low RNA Kit
– otrzymywania bibliotek z pikogramów RNA –
SMARTer Stranded Total RNA-Seq Kit – Pico Input Mammalian Strand-Specific RNA-Seq Libraries
i bardzo zdegradowanych próbek o niskim wskaźniku RIN -SMARTer Universal Low Input RNA Kit—cDNA Synthesis for NGS from Degraded Samples
– przygotowania bibliotek na ChIP bez konieczności ligacji z adaptorami – ChIP Elute Kit and DNA SMART ChIP-Seq Kit