Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

WEBINARIUM: BREAKING PERFORMANCE BARRIERS IN NEXT-GEN SEQUENCING LIBRARY PREPARATION

21 września 2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone systemom do sekwencjonowania nowej generacji NGS, opartym na technologii SMARTer.

Technologia wykorzystuje niezwykły enzym odznaczający się dwiema specyficznymi cechami. Odwrotna transkryptaza SMART ma zdolności terminalnej transferazy oraz przełączania matrycy. Po zakończeniu przepisywania odcinka RNA do końca 3’ dołącza dodatkowe nukleotydy. Są one następnie rozpoznawane przez primery SMART oligo, służące w następnym etapie reakcji jako nowa matryca dla enzymu (Switching Mechanism at the 5′ end of RNA Template). Tak przygotowana biblioteka umożliwia równocenną analizę końców 3’ i 5’ analizowanych transkryptów (Ryc1.).

Ryc1. Graf przedstawia równomierne pokrycie sekwencji całego RNA po przeprowadzonej znormalizowanej analizie. Wyniki pochodzą z poszczególnych komórek oraz dwóch populacji komórek. Wyniki zebrano korzystając z zestawu SMART-Seq v4 Ultra Low Input RNA Kit [NOTA]

Dzięki zestawom SMARTer możliwe jest uzyskanie biblioteki gotowej do sekwencjonowania NGS z RNA o bardzo małym stężeniu. Najczulsze zestawy pozwalają na analizę kilku komórek lub pikogramów RNA (np. z płynnych biopsji, LCM). Zastosowana technologia umożliwia także prace z materiałem o niskich wartościach RIN (np. z bloczków parafinowych) (Ryc2.).

Na webinarium omówione zostaną także błyskawiczne rozwiązania umożliwiające syntezę biblioteki do analizy DNA po immunoprecypitacji (ChIP) na platformie Illumina. Protokół reakcyjny zajmuje niespełna 4 godziny!

Dzięki zastosowanemu protokołowi możliwe jest sekwencjonowanie RNA wyizolowanego z bloczków parafinowych (RIN 8-2,5) w bardzo małej ilości (250 pg-10 ng) [NOTA]

Serdecznie zapraszamy!
Zespół BIOKOM