Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Zasady Ochrony Prywatności

Zasady Ochrony Prywatności

24 lutego 2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE

W GRUPIE BIOKOM

Informacje ogólne

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Grupie BIOKOM w tym osób korzystających z dostępu do stron internetowych Grupy BIOKOM. Strona główna BIOKOM pod adresem (https://biokom.com.pl/) oraz Sklep internetowy BIOKOM pod adresem: (https://sklep.biokom.com.pl/) – (dalej nazywane: „strony BIOKOM”), za pośrednictwem urządzeń elektronicznych oraz stosowania plików Cookie związanych z korzystaniem ze stron internetowych, których właścicielem jest Grupa BIOKOM z siedzibą ul. Wspólna 3, 05-090 Janki.

Słownik niektórych pojęć

 • Grupa BIOKOM – tworzą ją następujące podmioty: BIOKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – NIP: 5271011366; BIOKOM DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – NIP: 5342541115; BIOKOM Systems M Sidor Spółka Jawna- NIP: 5221046641; BIOKOM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – NIP: 5342588536,
 • Strony BIOKOM – Strona Główna BIOKOM oraz Sklep internetowy BIOKOM,
 • Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Deklaracja Grupy BIOKOM

Grupa BIOKOM. szanuje prawo do prywatności Użytkowników stron BIOKOM. 
W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie ze stron BIOKOM jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Dostęp do stron i serwisów podmiotów trzecich

Informujemy, że w ramach funkcjonalnościom stron BIOKOM mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze stron BIOKOM w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookie pochodzące z innych witryn lub od innych podmiotów w szczególności od dostawców usług takich jak (aktywne linki):

Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookie w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez określonych dostawców ich politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookie.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookie, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Grupę BIOKOM

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Grupę BIOKOM dostępna jest na stronach BIOKOM.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników stron BIOKOM

Administratorem danych osobowych Grupy BIOKOM (BIOKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – NIP: 5271011366; BIOKOM DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – NIP: 5342541115; BIOKOM Systems M Sidor Spółka Jawna- NIP: 5221046641; BIOKOM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością- NIP: 5342588536) ul. Wspólna 3; 05-090 Janki reprezentowana przez Członków Zarządu BIOKOM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, działających samodzielnie.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pana Dariusza Piesio), z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora – ul. Wspólna 3; 05-090 Janki lub mailowo wysyłając korespondencje na skrzynkę e-mail: altertolaw@gmail.com .

Zakres przetwarzanych danych Użytkowników stron BIOKOM

W czasie przeglądania zawartości stron BIOKOM przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze stron BIOKOM przez Użytkowników.

Przeglądanie zawartości stron BIOKOM nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania stronami BIOKOM, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach stron BIOKOM oraz w celach statystycznych związanych z korzystaniem ze stron BIOKOM.

Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika stron BIOKOM i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.

Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie i ewentualnie dokonać zmiany tych ustawień.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za Politykę prywatności i praktyki innych podmiotów lub osób trzecich. Natomiast korzystanie z niektórych funkcjonalności stron BIOKOM może zostać poprzedzone procesem rejestracji (np. „formularz Kontaktowy”), z którym wiąże się dobrowolne i zarazem niezbędne podanie danych osobowych Użytkownika oraz potwierdzeniem zapoznania się z informacjami, dokumentami lub udzieleniem zgody. Niepodanie przez Użytkownika jego danych osobowych oraz brak wymaganych zgód i potwierdzeń może ograniczyć Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności stron BIOKOM.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników stron BIOKOM

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników stron BIOKOM w celu:

 • Kontaktu, złożenia zamówienia i zawarcia umowy zakupu produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO przez okres związany z postępowaniem na po tym okresie przez okres przewidziany przepisami prawa.
 • przekazywania lub udzielania odpowiedzi na temat prowadzonej przez nas działalności w tym na temat związany z zakupem i dostawą zakupionych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • świadczenia usługi newsletter-a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na otrzymywanie newsletter-a. Użytkownik może
  w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter-a poprzez cofniecie zgody. Cofniecie zgody na otrzymywanie newsletter-a nie wpływa na prawidłowość danych przetwarzanych przed cofnięciem zgody.
 • Działań marketingowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Udostępnienie / powierzenie danych osobowych Użytkownika stron BIOKOM

Wszystkie dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji konta i składania zamówienia mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie osobom i podmiotom związanym z procesem zakupu.

Dane osobowe mogą być udostępnione lub powierzone osobom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.

Możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika danej strony BIOKOM w zakresie,
w jakim jest to:

 • niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania danej strony BIOKOM,
 • wymagane przepisami prawa,
 • związane z potencjalnymi postępowaniami prawnymi, w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Gromadzenie danych Użytkowników stron BIOKOM

W zakresie korzystania ze stron BIOKOM przez Użytkownika Grupa BIOKOM przetwarza zapytania kierowane do serwera.

Przetwarzane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http i https, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawanej w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http i https;
 • kodu odpowiedzi http i https;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http i https.

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania stron BIOKOM. Gromadzone informacje wykorzystywane mogą być m.in. do:

 • zarządzania stronami BIOKOM;
 • personalizowania stron BIOKOM;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronach BIOKOM;
 • zapewnienia bezpieczeństwa stron BIOKOM i zapobieganie oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania ze stron BIOKOM;
 • prowadzenia statystyk odwiedzin stron BIOKOM;
 • rejestracji Użytkownika w „formularzu Kontaktowym” stronach BIOKOM;
 • świadczenia usługi Newsletteru Grupy BIOKOM, w oparciu o uzyskana zgodę na otrzymywanie Newsletteru.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego przez Użytkownika stron BIOKOM

Do kontaktów z Grupą BIOKOM zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronach BIOKOM. Korzystanie z formularz kontaktowego wymaga dobrowolnej i świadomej akceptacji warunków tej usługi polegającej na odznaczenia pola akceptacji tych warunków.

Formularzy kontaktowy w przypadku Strony Głównej BIOKOM wymaga: podania Nazwy firmy, Imienia i nazwiska, adresu e-mail (obowiązkowego), podania numeru telefonu (dobrowolnie) oraz wskazania treści wiadomości i akceptacji warunków usługi.

Formularz kontaktowy w przypadku Sklepu BIOKOM wymaga: wyboru adresata wiadomości, podania adresu e-mail oraz treści wiadomości, ewentualnego dodania załącznika i akceptacji warunków usługi.

Korzystanie z Newsletteru Grupy BIOKOM przez Użytkownika stron BIOKOM (w przypadku uruchomienia takiej funkcjonalność na stronie BIOKOM lub zgód pozyskanych w inny sposób na wysyłkę Newsletteru Grupy BIOKOM).

W przypadku chęci skorzystania z Newsletteru Grupy BIOKOM Użytkownik stron BIOKOM zostanie poproszony o podanie adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych w celu wysyłki Newsletteru Grupy BIOKOM.

Podanie danych w postaci adresu e-mail do wysyłki Newsletteru Grupy BIOKOM jest dobrowolne oraz niezbędne dla realizacji tej usługi. Udzielona zgoda na wysyłkę Newsletteru Grupy BIOKOM może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres email: info@biokom.com.pl . Cofnięcie zgody, nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych, których dokonano za zgodą Użytkownika przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników stron BIOKOM

Grupa BIOKOM może przetwarzać wszystkie podane przez Państwa dane osobowe związane z dostępem przez Państwa do stron BIOKOM oraz udostępnione lub przekazane przez Państwa dane (w tym dane osobowe) Grupie BIOKOM

Prawa Użytkownika stron BIOKOM

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia na zasadach i w zakresie opisanym w RODO, w tym:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie danych odbywało się w oparciu o udzieloną zgodę;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;

 

Stosowanie plików Cookie 

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieszczać
w komputerze lub urządzeniu przenośnymi w celu unikatowej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia. Stosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować strony BIOKOM indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Jak długo pliki cookie są przechowywane na urządzeniu?

Okres przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika zależy od tego, czy jest to plik „stały” czy „sesyjny”. Pliki sesyjne pozostają w komputerze użytkownika tylko do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

Dlaczego korzystamy z plików cookie i pozostałych technologii?

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele, pamięć lokalną i podobne technologie do tego, by wyświetlać użytkownikowi istotne dla niego treści, usprawniać sposób korzystania przez niego z naszych produktów oraz do tego, by lepiej chronić strony BIOKOM. 

Wykorzystanie plików Cookie przez Administratorów

Strony BIOKOM zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzystają z plików Cookie stanowiących dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookie:

 • sesyjne pliki Cookie, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 • trwałe pliki Cookie, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze stronami BIOKOM) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • własne pliki Cookie zamieszczane przez Grupę BIOKOM zatwierdzone przez Administratora oraz umieszczane przez podmioty trzecie, w tym Cookie narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników stron BIOKOM w celach statystycznych.

Pliki Cookie w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika stron BIOKOM i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika stron BIOKOM. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika danej strony BIOKOM.

Wykorzystywanie plików Cookie przez przeglądarki stosowane przez Użytkownika stron BIOKOM

Każdy Użytkownik stron BIOKOM powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookie jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych (poniżej aktywne śledzenie stron przeglądarek), np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookie.

Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce udostępniać plików Cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Dokonać tego można także poprzez kłódkę w górnym pasku adresu strony, wejście w zakładkę „Pliki cookie i dane witryny” i zmianę ustawień poszczególnych Administratorów stron i serwisów internetowych.

Należy jednak zauważyć, że wyłączenie obsługi plików Cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze stron BIOKOM.

 Przekazywanie informacji o stosowanej Polityce prywatności i stosowania plików Cookie

Polityka prywatności i stosowania plików Cookie stron BIOKOM publikowana jest na stronach internetowych Grupy BIOKOM:

Strona Główna: https://biokom.com.pl/zasady-ochrony-prywatnosci/)

Sklep BIOKOM: https://sklep.biokom.com.pl/content/3-polityka-prywatnosci

Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane, w zależności od dokonywanych zmian w Grupie BIOKOM, zmian na stronach BIOKOM oraz zmian wynikających z przepisów prawa.

Niniejsza Polityka prywatności i plików Cookie w Grupie BIOKOM obowiązuje od dnia 31 października 2023 roku do jej zmiany.