Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

WEBINARIUM: Magnetic 3D culture – Tools to bridge the gap between 2D and 3D

27 września 2023

W przedklinicznych procesach walidacji nowych leków badania na modelu monowarstwy komórek (2D) są nadal dominujące. To technika od lat powszechna, jednak naśladująca w ograniczonym stopniu fizjologię tkanek, gdzie komórki tworzą struktury przestrzenne i oddziałują ze sobą w przestrzeni trójwymiarowej. Od wielu lat wiadomo, że komórkowy model monowarstwy oraz wyniki uzyskiwane w tym modelu mają poważne ograniczenia i skutkują obniżoną skutecznością kliniczną leków na dalszych etapach badań.

Magnetyczny system hodowli 3D (m3D) opracowany przez firmę Greiner Bio-One, z wykorzystaniem nanocząsteczek NanoShuttle™-PL pozwala na uzyskanie powtarzalnych, podobnych rozmiarów sferoidów m. in. w formacie dołka płytki 96-dołkowej w dwóch procesach:

„Biodruku” magnetycznego 3D drobniejszych struktur komórkowych przy dnie naczynia hodowlanego

Formowania w procesie unoszenia komórek z dna, większych sferoidów na granicy faz medium-powietrze

Oba systemy hodowli przy użyciu nanocząsteczek magnetycznych firmy Greiner gwarantują:

  • prostotę pracy z hodowlą 3D podobnie jak w hodowli 2D
  • szybki efekt – sferoidy tworzą się zaledwie ciągu nawet kilkunastu minut (!)
  • powtarzalną hodowlę sferoidów
  • łatwość skalowania hodowli z formatu 6 dołków do 1536 dołków
  • płytki z płaskim dnem optycznym systemu m3D, w formacie 96 dołków czy 384 dołków umożliwiają zastosowanie w mikroskopii wysokiej rozdzielczości oraz technikach wysokoprzepustowego screeningu
  • możliwość pracy z użyciem dokładnie tych samych protokołów i urządzeń stosowanych w hodowli komórek w monowarstwie (2D)
  • niezmierna łatwość i wygoda zmiany medium hodowlanego, bez ryzyka utraty sferoidów
  • pełna „biokompatybilność” NanoShuttle™-PL z komórkami

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania krótkiego wykładu prezentującego podstawowe cechy i zalety wspomnianego systemu hodowli 3D komórek szczególnie w biologii raka i immunologii. Wykład poprowadzi twórca systemu hodowli z użyciem NanoShuttles™-PL, specjalista Greiner Bio-One, dr Glauco R. Souza.