Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Cryobank i Bank-it System

23 września 2019

Nowoczesny sposób przechowywania próbek

Nowa generacja krioprobówek Thermo Scientific Nunc została stworzona dla lepszej organizacji i właściwego zarządzania przechowywanym materiałem w probówkach w niskich temperaturach .
Cechy krioprobówek systemów Cryobank i Bank-it spełniają wszelkie wymogi zalecane dla niskich temperatur . Probówki są umieszczone w mocnym stelażu dopasowanym do standardowego formatu mikropłytkowego pozwalającym na długoterminowe przechowywanie. Dodatkowo probówki oznakowane są naniesionym laserowo na stałe kodem 2D umożliwiającym łatwą ich identyfikację.

Zastosowanie:

 • Przechowywanie komórek w niskich temperaturach
 • „Biobanki”
 • Badania farmaceutyczne

Zalety:

 • Zwarty format mikropłytkowy przechowywania pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni zamrażarki i pasuje zarówno do układu 48 jak i 96 probówek
 • Objętość robocza probówek – 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml
 • Probówki przeznaczone do stosowania w fazie ciekłej jak i gazowej azotu
 • Dzięki zastosowaniu trwałego naniesienia laserem kodu 2D na dno probówki zapewnia się bezpieczne kodowanie i identyfikację całego stelaża jednym skanem bez ryzyka utraty kodu
 • Probówki spełniają najwyższe standardy sterylności potwierdzone certyfikatami gwarantującymi brak wykrywalnych ilości DNAz, RNAz, pirogenów i toksyn (UPS klasa VI) oraz wymogi IATA dotyczące transportu próbek diagnostycznych zgodnie z instrukcją UN 602 i 650
 • Wszystkie krioprobówki posiadają oznakowanie CE dla celów diagnostycznych
 • Niskowiążąca powierzchnia zapewnia maksymalny odzysk próbki po rozmrożeniu (niska adsorpcja białek i komórek w systemie Cryobank oraz niska adsorpcja DNA w systemie Bank-it)
 • Zastosowane uszczelki z termoplastycznych elastomerów do minimum zmniejszają ryzyko rozszczelnienia probówki w czasie przechowywania w niskiej temperaturze w długim okresie czasu
 • Probówki zabezpieczone są przed możliwością wypadnięcia ze statywu poprzez zastosowanie systemu zatrzaskowego
 • Format mikropłytkowy pozwala na współpracę w systemie półautomatycznym i automatycznym z dostępnymi na rynku automatami samootwierającymi i zamykającymi probówk


Zapraszamy do kontaktu:
plastik@biokom.com.pl

Materiały do pobrania: