Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

WEBINARIUM: HIGHLY EFFICIENT GENOME EDITING AND CLONAL EXPANSION OF HIPS LINES

18 maja 2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone systemowi do hodowli ludzkich komórek iPS, którypozwalana zachowanie ich pluripotencji po przeprowadzeniu edycji genomu i selekcji klonalnej Cellartis® DEF-CS™ 500 Culture System.

Zdjęcia przedstawiają rezultaty hodowli pojedynczych komórek pluripotentnych (iPS) po selekcji klonalnej przy użyciu systemu CellArtis DEF-CS System. Komórka iPS syntezująca aktynę połączoną z białkiem fluorescencyjnym GFP została wyizolowana i umieszczona na podłożu w otoczeniu systemu do hodowli. Następnie dokonano analizy przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego-  
zdj. A i B przedstawiają komórki po 24h od wysiania na podłoże DEF-CS. Zastosowano odpowiednio powiększenie 20x i 40x krotne; zdj. C-F zostały wykonane po 16 dniach od wysiania w powiększeniach 4x, 10x, 20x i 40x krotnym. Można zaobserwować znaczny przyrost liczby komórek.

Podłoże CellArtis DEF-CS System pozwala na utrzymanie pluripotencji co przedstawiają powyższe zdjęcia. W komórkach iPS po 23 pasażach wybarwiono na zielono jeden z markerów pluripotencji – białko OCT-4 (zdj. A) oraz na niebiesko jądra komórkowe (zdj. B). Wszystkie analizowane komórki  wykazują ekspresję białka OCT-4.

Na webinarium zostanie także przedstawiony system Guide-it™ Gesicles. Jest to unikatowe rozwiązanie umożliwiące edycję genomu komórek hiPS, macierzystych oraz hodowli pierwotnych.

Ta nowoczesna technologia polega na wykorzystaniu specjalnie spreparowanych mikropęcherzyków w celu dostarczenia aktywnego kompleksu Cas9/sgRNA wprost do cytoplazmy komórek. Pozwala to na znaczne zredukowanie niespecyficznych efektów, które mogą zaistnieć przy nadekspresji Cas9 wewnątrz komórek np. przy wykorzystaniu wektora.

Specjaliści z firmy Takara Bio. podzielą się swoim doświadczeniem i przedstawią protokoły umożliwiające efektywne wyprowadzenie hodowli hiPS z pożądaną zmianą w genomie. 

Serdecznie zapraszamy!
Zespół BIOKOM