Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

WEBINARIUM: BREAKING BARRIER FOR NGS – CHALLENGING SAMPLES!

9 maja 2018

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone rozwiązaniom do sekwencjonowania NGS! Podczas prezentacji zostaną omówione narzędzia do sporządzania bibliotek z tzw. „kłopotliwych” próbek RNA oraz DNA. Praca z bloczkami parafinowymi czy materiałem wyizolowanym w czasie biopsji, mikrodysekcji często może nastręczać trudności. Wyizolowany materiał RNA nie ma odpowiedniej integralności a DNA występuje w niskim stężeniu. Te przeszkody nie pozwalają na przeprowadzenie wartościowej analizy sekwencyjnej przy zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań. Narzędzia do sekwencjonowania SMARTer pozwalają stworzyć biblioteki zaopatrzone w indeksy i adaptory Illuminy nawet z próbek RNA o niskim stężeniu i niskich wartościach RIN czy DNA krótkich i niskokopijnych również cfDNA.

SMARTer® Stranded Total RNA-Seq Kit v2 – Pico Input Mammalian [LINK]

umożliwiający wygenerowanie bibliotek gotowych do sekwencjonowania na platformie Illumina w ok 6 godzin! Bazuje on na rewolucyjnej technologii SMART eliminującej konieczność ligowania indeksów i adaptorów oraz przeprowadzania wielu etapów oczyszczania. Wystarczy jedynie 250 pg RNA’ nawet o niskim RIN aby przygotować biblioteki do analizy NGS pozbawione rRNA! [NOTA TECHNICZNA]

SMARTer® PicoPLEX® DNA-seq Kit [LINK]

umożliwiający przygotowanie gotowej do sekwencjonowania biblioteki już z zaledwie 6 pg DNA i angażujący 15 minut aktywnej pracy! Procedura składa się z trzech kroków i jest jednoprobówkowa co zmniejsza ryzyko ewentualnej kontaminacji.
Praca z DNA o tak niskim stężeniu czy pojedynczymi komórkami jest możliwa dzięki wykorzystaniu amplifikacji w oparciu o losowe heksamery. Są one dodatkowo zaopatrzone w sekwencje umożliwiające stworzenie struktur typu harpin co zapewnia lepsze oddzielenie od fragmentów, które nie będą poddawane dalszej analizie.
W końcowym rezultacie ograniczy to wygenerowanie odczytów z tła zapewniając lepsze rezultaty sekwencjonowania.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół BIOKOM