Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

SERVA DNA STAIN CLEAR G

3 października 2019

FLUORESCENCYJNE BARWIENIE DNA I RNA W ŻELACH AGAROZOWYCH 

  • Bezpieczniejsza alternatywa dla bromku etydyny 

SERVA DNA Stain G oraz SERVA DNA Stain Clear G są bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnego barwienia DNA w żelach agarozowych za pomocą bromku etydyny. Barwnik SERVA DNA Stain G jest przynajmniej tak samo czuły jak bromek etydyny i nadaje się do użycia w dokładnie ten sam sposób. W przypadku dodania SERVA DNA Stain G do roztworu żelu stosuje się rozcieńczenie od 1:20000 do 1:50000. 

Barwnik SERVA DNA Stain G emituje zieloną fluorescencję, kiedy jest związany z DNA lub RNA. Maksimum wzbudzenia występuje przy ok. 300 nm, a przy 450 nm, kiedy jest związany z kwasem nukleinowym. SERVA DNA Stain G pozwala na wizualizację DNA (>20 ng) w świetle widzialnym, co ogranicza konieczność użycia transiluminatora (światło UV), a tym samym chroni kwasy nukleinowe przed degradacją. 

SERVA DNA Stain G nie jest karcenogenny i według testu AMES powoduje znacznie mniej mutacji niż bromek etydyny. 

Produkt 

Ilość 

Nr katalogowy 

SERVA DNA Stain Clear G 

1 mL 

39804.01 

5 x 1 mL 

39804.02 

SERVA DNA Stain G 

1 mL 

39803.01 

5 x 1 mL 

39803.02 

  • Barwienie żelu przed i po elektroforezie kwasów nukleinowych 

Próbki DNA były rozdzielane w 1% żelu z buforem TAE przez 1,5 h, przy 75 V. Wizualizacja nastąpiła za pomocą transiluminatora UV przy długości 254 nm 

1. SERVA DNA Stain G był dodany do roztworu żelu przed jego zastygnięciem w rozcieńczeniu 1:50000  

2. Żel był wybarwiony SERVA DNA Stain G po przeprowadzeniu elektroforezy w rozcieńczeniu 1:20000 

  • Serva DNA Stain G vs. bromek etydyny 

I: Żel agarozowy wybarwiony SERVA DNA Stain G i uwidoczniony przy 254 nm 

II: Żel agarozowy wybarwiony bromkiem etydyny przy 254 nm