Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

PCR

3 października 2019

Rosnące bogactwo danych na temat sekwencji genomu sprawia, że analizy genetyczne prowadzone są na coraz to większą skalę, analizy te są nieocenionym narzędziem w analizach klinicznych. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) to metoda selektywnej amplifikacji fragmentów DNA. Jednym z głównych zastosowań PCR jest detekcja i ilościowe określanie mRNA poprzez bardzo czułą oraz specyficzną amplifikację sekwencji.

Zestawy PCR single primer kits zostały zaprojektowane, aby uniknąć tworzenia pary starterów (ang. „primer-dimers”) podczas amplifikacji, mogą być one stosowane do regular PCR lub Real-time PCR. Do zestawu dołączony jest starter kontrolny o potwierdzonej sekwencji i zdefiniowanej liczbie kopii, może być zatem użyty jako matryca w regular PCR lub do krzywej standardowej w real-time PCR.

Multipleks PCR (MPCR) to dokładna metoda, która zapewnia wykrywanie ekspresji wielu genów poprzez amplifikację wielu genów w tych samych warunkach. Zestaw do MPCR to połączenie technologii amplifikacji PCR oraz wykrywania wielu matryc w jednej probówce. Należy zastosować odpowiednią technologię, która zmniejsza niespecyficzność starterów do amplifikacji produktów PCR. Ponadto, produkty PCR nazywane amplikonami, są wydajnie amplifikowane dając odpowiednio ilościowe wyniki z amplikonu do amplikonu oraz z próbki do próbki.

MPCR pozwala na jednoczesne ilościowe określenie mRNA wielu gatunków z jednej próbki RNA, co umożliwia analizę porównawczą mRNA różnych gatunków. MPCR można również przeprowadzić przy użyciu całkowitego RNA uzyskanego standardowymi metodami bez wcześniejszego oczyszczenia poli (A) RNA.

Polecane produkty PCR

Zestawy do RT·MPCR są idealne do analiz i porównania profilowania ekspresji genów. Profilowanie ekspresji genów pozwoli na poszerzenie naszej wiedzy odnośnie kontroli i sposobu działania poszczególnych produktów genowych. Mikromacierze (chipy DNA) to obecnie najczęściej stosowana technologia do określenia ekspresji genów w próbkach całkowitego RNA lub poly(A) RNA, jednak jest metodą ograniczoną przez niską czułość i wysokie koszty. Chipy DNA można wykorzystać lepiej, jako narzędzie do wykrywania, w celu identyfikacji genów związanych z danym procesem biologicznym, a następnie za pomocą MPCR, które może być narzędziem do dalszego analizowania wydajności genów w profilowaniu genetycznym i analizach ilościowych.

Zalety Multipleks PCR

 • Różnorodność: zestawy MPCR obejmują różne aplikacje od podstawowego szlaku profilowania ekspresji genów do diagnostycznej identyfikacji patogenów.
 • Oszczędność materiału genetycznego: tylko jedna reakcja jest konieczna do amplifikacji wielu genów.
 • Wydajność: jedna reakcja jest wystarczająca do amplifikacji wielu genów jednocześnie. Bio SB oferuje setki zestawów do Single, Dual oraz Multipleks PCR.

Główne obszary zastosowania Real Time PCR to

 • Oznaczanie miana wirusów/bakterii
 • Detekcja i identyfikacja patogenów
 • Ekspresja genu różnicowego
 • Monitorowanie postępów terapii
 • SNP genotypowanie
 • Walidacja RNAi
 • Analiza chorób genetycznych
 • Detekcja patogenów w żywności i środowisku
 • Badania kryminalistyczne

Wszystkie zestawy do Real Time PCR firmy Bio SB są specyficzne i czułe, dla każdej próbki występuje 95% prawdopodobieństwo wykrycia 100 IU/ml. Startery i sondy we wszystkich zestawach zostały ostrożnie dobrane. Dodatkowo, każdy zestaw do Real Time PCR dla każdego patogenu jest aktualizowany, co 6 miesięcy zgodnie z najnowszymi danymi z GeneBank.

Wszystkie zestawy firmy Bio SB do Real Time PCR DNA zawierają

 • Bufor ekstrakcyjny (Nad, erc.)
 • Mieszaninę reakcyjną (Startery, Sondy, Tris-HCL, EDTA)
 • Mieszaninę enzymów do PCR (TAQ Enzymy, Gliceryna)
 • Molecular Grade Water
 • Kontrolę wewnętrzną (Plazmid)
 • Kontrolę pozytywną (lxl07 kopii/ml) (Plazmid)

Zestawy Real Time PCR RNA Detection Kits zawierają

 • Super Mix (Starter, Sonda, Tris-HCL, EDTA)
 • Mieszaninę enzymów do RT-PCR (TAQ Enzym, gliceryna)
 • Molecular Grade water
 • Kontrolę wewnętrzną (Plazmid)
 • Kontrolę pozytywną (lxl07 kopii/ml) (Plazmid)

Real time PCR to technologia, która pozwala laboratoriom badawczym na amplifikację i ilościowe oznaczanie sekwencji DNA. Zestawy Real Time PCR mogą być zastosowane do wykrywania mutacji, rearanżacji oraz badania ekspresji genów z tkanek nowotworowych utrwalonych w parafinie (FFPE) (ang. Formalin fixed paraffin embedded).

Wszystkie zestawy do real time PCR są jednoetapowe, specyficzne i bardzo czułe. Wszystkie zestawy real time PCR do oznaczenia mutacji, rearanżacji i ekspresji genów mają krótki czas realizacji, wyniki otrzymuje sie po 90 minutach. Pomimo tak krótkiego czasu realizacji zestawy te wykrywają już 1% zmutowanych alleli zachowując 99% dokładności.

Wszystkie zestawy real time PCR są produkowane w certyfykowanych laboratoriach ISO 13485 i są oznaczone znakiem CE do użytku IVD w Eurpie oraz zatwierdzone przez SFDA do zastosowania klinicznego w Chinach.