Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Międzynarodowy program kontroli jakości IMMPROVE™

17 czerwca 2021

Oferujemy możliwość udziału w 4 różnych programach kontroli jakości badań laboratoryjnych IMMPROVE™.

PROGRAM QA003 – Paraproteiny w surowicy

 • Elektroforeza białek surowicy
 • Immunofiksacja białek
 • IgG
 • IgA
 • IgM
 • Β-2-mikroglobulina
 • Wolne lekkie łańcuchy kappa
 • Wolne lekkie łańcuchy lambda
 • Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda

PROGRAM QA006 – Paraproteiny w moczu

 • Elektroforeza białek moczu
 • Immunofiksacja białek moczu
 • Wolne lekkie łańcuchy kappa
 • Wolne lekkie łańcuchy lambda
 • Stosunek kappa/lambda wolnych
 • lekkich łańcuchów

PROGRAM QA001 – Subklasy

 • Subklasy IgG (1-4)
 • Subklasy IgA (1-2)

PROGRAM QA003.H – Testy Hevylite

 • HLC IgG kappa
 • HLC IgG lambda
 • HLC IgA kappa
 • HLC IgA lambda
 • HLC IgM kappa
 • HLC IgM lambda

Kontrola IMMPROVE™ to:

Elastyczność – Do programu można w dowolnym momencie w ciągu roku

Poufność – Tożsamość laboratoriów uczestniczących w kontroli IMMPROVE™ jest utrzymywana w tajemnicy

Wygoda – Wyniki można przesłać on-line za pomocą strony internetowej lub faksem

Unikatowość – IMMPROVE™ pozwala na kontrolę parametrów niedostępnych w innych programach

Zapraszamy do kontaktu:
diagnostyka@biokom.com.pl