Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Media Hodowlane

10 grudnia 2019

ScienCell Research Laboratories – pożywki hodowlane

Firma ScienCell oferuje szeroki asortyment zarówno specjalistycznych, jak i standardowych, płynnych pożywek do hodowli komórkowych, wraz z odpowiednimi suplementy. Szczególną pozycję zajmują pożywki specjalistyczne przeznaczone do optymalnego odżywiania i wzrostu pierwotnych kultur komórkowych. Pożywki  ScienCell  podlegają rygorystycznym testom i późniejszej praktycznej weryfikacji w celu zapewnienia najwyższego standardu jakości i powtarzalności.

Każda specjalistyczna pożywka, wraz z zestawem suplementów wzrostowych jest specyficzna dla określonego typu komórek i umożliwia ich przeżycie i optymalny wzrost. Komplety zestawy podłoży obejmują podłoża podstawowe, suplement wzrostu, penicylinę / streptomycynę oraz płodową surowicę bydlęcą jeśli jest wymagana.

Zaletą mediów ScienCell jest mniejsza ilość komponentów, co przekłada się na łatwiejsze użycie i mniejsze ryzyko błędu użytkownika i/lub kontaminacji.

Wybór odpowiedniego podłoża dla komórek z którymi się pracuje może nastręczać wątpliwości. Pojawiają się one niezależnie od tego czy powtarza się eksperyment hodowlany wcześniej opisany i opublikowany, czy prowadzi się hodowle samodzielnie wyizolowanych komórek, czy też próbuje się zoptymalizować istniejący protokół. Niezależnie też czy używa się gotowych podłóż komercyjnych, czy własnoręcznie suplementuje się podłoża klasyczne, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób ten wybór wpłynie na wzrost kultury pierwotnej, a w konsekwencji na całość badań.


Pożywki klasyczne vs specjalistyczne

Wielu badaczy pracujących z liniami komórkowymi zwykle używa klasycznych pożywek odżywczych, co jest wystarczające dla hodowli linii komórkowych. Jednak pierwotne kultury komórkowe, często wymagają dodatkowych składników odżywczych. Ważne jest, aby pamiętać różnicę między liniami komórkowymi, a pierwotnymi kulturami komórkowymi oraz to, w jaki sposób różnice te wpływają na wymagania żywieniowe. Linie komórkowe są zazwyczaj dynamicznie proliferujące. Są one dobrze przystosowane do hodowli dwuwymiarowej i bardziej odporne na warunki hodowli. Komórki izolowane od dawcy wprost przeciwnie. Komórki te są pobierane z ich macierzystej trójwymiarowej tkanki gospodarza i przenoszone do kultury dwuwymiarowej. Ta raptowna zmiana otoczenia sprawia, że proliferują słabiej niż linie komórkowe i mają bardziej złożone wymagania żywieniowe. Pierwotne kultury komórkowe mają również ograniczoną długość życia i z każdym podwojeniem populacji, każdym pasażem starzeją się coraz bardziej. Z powodu tych różnic, suplementowane pożywki specjalistyczne są lepszym rozwiązaniem dla pierwotnych kultur komórkowych.

Specjalistyczne podłoża  są zoptymalizowane dla każdego określonego typu komórek i są zazwyczaj bardziej złożone niż klasyczne media. Pożywki specjalne są często przeznaczone do stosowania z małą ilością lub w ogóle bez surowicy, w związku z czym pożywki te są uzupełniane czynnikami wzrostu, lipidami i hormonami, aby je zrekompensować te braki. Zaletą takiego podejścia jest to, że uzyskuje się zdefiniowane i powtarzalne media, zawierające określone składni i komponenty w stężeniach odpowiednich dla każdego  typu komórek.

Aby zilustrować, w jaki sposób wybór właściwych pożywek podstawowych i suplementacji może mieć wpływ na pierwotne kultury komórkowe, można przeprowadzić prosty eksperyment. Wykorzystano ludzkie komórki śródbłonka, izolowane z naczyń krwionośnych skóry, które są trudnym typem komórek do hodowli. Poniżej porównanie wzrostu komórek hodowanych w podłożu DMEM/F12, które jest bogatym podłożem podstawowym i równocześnie w specjalistycznym podłożu ScienCell zoptymalizowanym dla komórek śródbłonka (ECM, #1001). Równolegle prowadzono hodowle w tych dwóch podłożach ale suplementowane 10% FBS lub 5% FBS, w połączeniu z zestawem suplementów dla komórek śródbłonka, który jest mieszaniną hormonów i czynników wzrostu zoptymalizowanych dla komórek śródbłonka (ECGS, #1052).

Chociaż początkowa gęstość wysiewu była taka sama, komórki reagowały bardzo różnie w różnych podłożach. Po pierwsze, należy zauważyć, że w DMEM/F12 komórki rosły szybciej dzięki połączeniu 5% FBS i ECGS w porównaniu z 10% FBS. Najlepszy wzrost obserwowany jest jednak przy zastosowaniu specjalistycznego podłoża (ECM), suplementowanego zestawem hormonów i czynników wzrostu zoptymalizowanych dla komórek śródbłonka (ECGS)  oraz FBS w niskim stężeniu. Komórki wówczas nie tylko rosną szybciej, ale także mają bardziej zwartą morfologię niż te hodowane w DMEM / F12.

Media klasyczne (np. DMEM, RPMI)

Są to mało złożone media zalecane są one do linii komórkowych, zawierające minimum elementów wzrostowych, wymagają surowicy i dodatkowej suplementacji.


Oferujemy również media

 •          wzbogacone
 •          przygotowane na życzenie
 •          opcjonalnie wolne od czerwieni fenolowej

Media specjalistyczne(np. ECM, EpiCM, FM, KM)

ScienCell oferuje ponad 70 różnych mediów specjalistycznych zaprojektowanych do optymalnego wzrostu wielu unikalnych typów komórek pierwotnych, w tym np. komórek śródbłonka, neuronów, astrocytów, komórek nabłonka, komórek mięśni gładkich i mikrogleju.

 •          zalecane szczególnie do komórek pierwotnych
 •          bardziej złożone niż media klasyczne
 •          zoptymalizowane dla potrzeb konkretnego typu komórki
 •          o niskim stężeniu surowicy lub jej braku
 •          wyselekcjonowane suplementy – czynniki wzrostu, hormony

Dodatkowo dostępne są odmiany

 •          o niskiej zawartości surowicy (low serum)
 •          wolne od surowicy (serum free)
 •          wolne od komponentów obcogatunkowych (Xeno free)
 •          wolne od komponentów odzwierzęcych (ACF