Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Jak dbać o swoją płuczkę mikropłytkową

30 lipca 2021

Płuczki mikropłytkowe BioTek to urządzenia trwałe, których konstrukcja pozwala się cieszyć pracą z nimi przez długie lata. Aby jednak tak było wymagają od Użytkownika pewnych zabiegów, które pozwolą uniknąć kosztownych napraw. Jak zatem zadbać o swoją płuczkę i co robić, aby służyła nam przez długi czas?

1. Postępuj zgodnie z zasadami przekazanymi w czasie szkolenia oraz w zgodzie z instrukcją obsługi

W czasie każdego szkolenia nasz specjalista aplikacyjny poświęca oddzielną jego część na konserwację urządzenia przez Użytkownika. W części tej przekazywane są informacje dotyczące zasad czyszczenia oraz zachowań, których należy unikać użytkując płuczkę. Zasady te są również opisane w instrukcji, która jest dostarczana razem z urządzeniem, więc w razie kiedy zapomnimy, co należy zrobić to warto do niej zajrzeć. W przypadku kiedy do pracy z płuczką ma przystąpić osoba, która nie była na szkoleniu z naszym specjalistą to należy przekazać jej całą stosowną wiedzę.

2. Unikaj stosowania zbyt agresywnych odczynników

Węże stosowane w płuczkach oraz elementy takie jak igły głowicy czy jej korpus posiadają określoną odporność na różne substancje. Stosowanie np. mocnych kwasów i zasad może powodować m.in. korodowanie elementów metalowych, które prowadzić będzie do ich osłabienia. Gromadzący się osad korozyjny we wnętrzu igły spowoduje zmniejszenie się średnicy wewnętrznej, a w konsekwencji do spadku precyzji dozowania lub aspiracji. W ostateczności może dojść do zapchania igły, co będzie bardzo trudne do usunięcia. Agresywne odczynniki będą również wchodziły w reakcję z wężami, co prowadzić będzie do ich szybszego zużywania się, a w konsekwencji do nieszczelności układu.

Widoczna korozja dyszy głowicy płuczącej, będąca efektem stosowania substancji żrącej o zbyt wysokim stężeniu

3. Usuń odczynniku z układu i wypłucz płuczkę po zakończonej pracy

Pracując z płytką mikropłytkową bezwzględnie należy unikać pozostawiania odczynników w układzie po zakończonej pracy. Wiele stosowanych buforów posiada tendencję do krystalizacji, co prowadzi do tworzenia się osadów w wężykach oraz co gorsza w igłach głowicy płuczącej. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji i skrystalizowany bufor zapcha nam igły czy to dozujące, czy aspirujące, to jeśli nie jesteśmy posiadaczami płuczki z funkcją ultrasonicznego czyszczenia głowicy to czekać nas będzie żmudne przepychanie zatkanych dysz przy pomocy cienkiej metalowej igiełki. Usuwanie buforów z układu i płukanie z użyciem wody destylowanej, jak również możliwe krótkotrwałe utrzymywanie płuczki w stanie gotowości (z układem wypełnionym buforem w ciągu dnia pracy) pozwoli uniknąć zapchania głowicy oraz odroczy czas, kiedy konieczna będzie wymiana węży. Organiczne substancje gromadzące się w układzie mogą też stanowić pożywkę dla drobnoustrojów, co prowadzić może do rozwoju bakterii i grzybów, a w konsekwencji do kontaminacji urządzenia. Tyczy się to w szczególności butli na zlewki.

4. Monitoruj stan płuczki

Jeśli w czasie pracy urządzenia zauważysz coś niepokojącego to przerwij pracę i skontaktuj się z naszym serwisem. Zbagatelizowanie nawet z pozoru błahej usterki może prowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenie, a w konsekwencji kosztownej naprawy. Przykładowo drobna nieszczelność spowodowana zużyciem wężyka we wnętrzu płuczki, może się powiększyć i spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.

5. Regularne przeglądy

Decydując się na regularne przeglądy nie tylko zapewniasz sobie gwarancję prawidłowej pracy płuczki, gdyż w czasie każdego przeglądu weryfikowana jest poprawność dozowania oraz aspiracji przez płuczkę, a w razie potrzeby urządzenie jest kalibrowane, ale również zostaniesz poinformowany o stopniu zużycia elementów zużywalnych. Nasi serwisanci określą przewidywany czas konieczności wymiany wężyków, co pozwoli zapobiec przykrym niespodziankom. BioTek zaleca by takie przeglądy, przeprowadzane przez autoryzowany serwis odbywały się nie rzadziej niż raz w roku.

Skontaktuj się z nami już dziś i umów się na przegląd swojej płuczki mikropłytkowej BioTek!
serwis@biokom.com.pl