Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Inne

9 sierpnia 2022
Preamplifikacja małej ilości DNAAmplifikacja po konwersji bisulfidem
MSP – PCR metylospecyficzny
pcr successPrelude PreAmp Master Mix

2x zatężony master miks stworzony do preamplifikacji wielu genów jednocześnie. W jednym momencie można powielić >100 z bardzo małej ilości materiału (100 pg). Wygenerowane amplikony mogą następnie służyć jako klasyczna matryca do reakcji PCR, real-time PCR, genotypowania, enrichmentu, analiz SNP. Technologia zastosowana w Prelude chroni przed powstawaniem niespecyficznych wyników, które zazwyczaj towarzyszą podobnym zestawom. Kit jest kompletny i wygodny wystarczy dodać matrycę i primery. 

Tips and FAQsZobacz jak Prelude Master Mix poradził sobie z preamplifikacją 162 genów z 10 pg materiału wyizolowanego z bloczka parafinowego
Achieve the most unbiased, target-specific preamplification from limited samples using Prelude PreAmp Master Mix (takarabio.com)

Strona produktu-> qPCR preamp master mix (takarabio.com) 

pcr successTaKaRa EpiTaq™ HS (for bisulfite-treated DNA) 

  Polimeraza pozwalająca na pracę z DNA po konwersji bisulfidem. DNA ulega wielu modyfikacjom ułatwiającym lub blokującym transkrypcję np. metylowaniu. Konwersja bisulfidem pozwala na umiejscowienie umetylowanych nukleotydów. Sprawia, że nie umetylowane nukleotydy z cytozyną zamieniają się na uracylowe (pirymidyna -> purynę). W wyniku czego w amplikonie otrzymamy nukleotyd z tyminą. Generowane matryce mogą być bogate w ciągi jednego nukleotydu co sprzyja tzw. ślizganiu się polimerazy. Polimeraza EpiTaq jest na to odporna i została specjalnie stworzona, aby móc amplifikować DNA po konwersji. Pozwala na wydajną generację odcinków 150- 1000 bp zaopatrzonych w końce TA odpowiednie do klonowania TA. Zaopatrzona w hot start chroni przed generowaniem niespecyficznych produktów. Zestaw zawiera niezbędne odczynniki do przeprowadzenia reakcji.

Strona produktu->Methylation-specific PCR of bisulfite-treated DNA templates: TaKaRa EpiTaq HS (for bisulfite-treated DNA) (takarabio.com) 

PCR with bisulfite-treated HeLa genomic DNA as template

PCR with bisulfite-treated HeLa genomic DNA as template

Zapytaj również o gotowe wzorcowe biblioteki.

pcr successMethylation-specific PCR: EpiScope MSP Kit 


Zestaw umożliwia analizę umetylowanego DNA poprzez metylo specyficzny PCR (MSP).
MS PCR pozwala na analizę regionów, w których nie umetylowane cytozyny zostały zamienione na uracyl po konwersji bisiarczanem (bisulfidem). Umetylowanie stanowi blok dla konwersji, w wyniku czego zmodyfikowane nukleotydy w sekwencji pozostają bez zmiany.
  Metoda wymaga zaprojektowania odpowiednich primerów, rozpoznających zmiany w sekwencji nukleotydów. Te miejsca następnie są analizowane na drodze odczytów z qPCR (SYBR).Zestaw zwiera specyficzną polimerazę w zoptymalizowanym buforze, pozwalającą na MSP na DNA z duktami jednego nukleotydu (po konwersji bisiarczanem). Zapewnia wysoką produktywność fragmentów 200 bp i specyficzność wysoce zbliżoną do standardowej reakcji PCR. 

Strona produktu-> https://www.takarabio.com/products/cell-biology-assays/epigenetics/dna-methylation/episcope-msp-kit 


Kontrole metylowanego i niemetylowanego DNA są dostępne oddzielnie  

Control DNA for DNA methylation analysis (takarabio.com)