Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

ImmPRESS® – innowacyjny, mikropolimerowy system detekcyjny II generacji

19 grudnia 2019

Technologia

Proszczone podwójne znakowanie

Nieustannie rozwijane przez firmę Vector Laboratories i udoskonalane przez dziesięciolecia technologie chemii polimerów oraz koniugacji cząsteczek zaowocowały wprowadzeniem na rynek systemów barwienia ImmPRESS®. W istocie jest to przeciwciało wtórne z unikalnym mikropolimerowym łańcuchem składającym się z gęsto upakowanych, wysoce aktywnych cząsteczek peroksydazy.
Odczynnik ImmPRESS® nakrapla się na skrawek barwionej tkanki po uprzedniej inkubacji z przeciwciałem pierwotnym, a następnie dodaje się substrat dla peroksydazy w celu wytworzenia kompleksu barwnego. To szybka i prosta metoda barwienia immunohistochemicznego dająca niezrównaną czułość i ostry sygnał, precyzyjnie ukazujący lokalizację antygenu.

Wyższa czułość i mniejsze tło

To nowe podejście w konstrukcji systemów polimerowych pozwala uniknąć istotnych wad obecnych w systemach opartych na wielkocząsteczkowych szkieletach dekstranowych lub innych makromolekułach. Mikropolimerowy odczynnik ImmPRESS®nie jest podatny na interferencje przestrzenne, dzięki czemu wykazuje wyjątkową fleksybilność, umożliwiającą błyskawiczną penetrację tkanki oraz dyfuzję do miejsca reakcji. Pozwala to osiągnąć niespotykaną czułość i minimalne tło. Poniżej znajdują się skrawki porównujące barwienia systemem ImmPRESS® oraz alternatywnymi konkurencyjnymi systemami opartymi o makromolekularny rdzeń dekstranowy.

Jelito cienkie

Pierwotne przeciwciała anty-cytokeratyna 8/18, system ImmPRESS® Anti-Mouse Ig, DAB, barwienie kontrastowe hematoksyliną.

To samo przeciwciało anty-cytokeratyna 8/18, peroksydazowy system detekcyjny oparty na makromolekułach dekstranu, DAB, barwienie kontrastowe hematoksyliną.

Rak piersi

Pierwotne przeciwciała anty-p53-CM1, system ImmPRESS® Anti-Mouse Ig, DAB, barwienie kontrastowe hematoksyliną.

To samo przeciwciało anty-p53-CM1, peroksydazowy system detekcyjny oparty na makromolekułach dekstranu, DAB, barwienie kontrastowe hematoksyliną.

Jedną z szeregu zalet systemu ImmPRESS® jest uproszczenie procedury podwójnego znakowania. Zmniejszenie liczby etapów inkubacji pozwala zaoszczędzić czas, co wydatnie skraca protokół barwienia w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
Łącząc system ImmPRESS® z nowymi, dedykowanymi substratami peroksydazy serii ImmPACT® osiągnięto jeszcze bardziej intensywne i specyficzne barwienia.

Kolejne strony zawierają protokół barwienia pojedynczego, wielokrotnego, tabelę kombinacji substratów pozwalających osiągnąć zamierzoną barwę oraz fotografie skrawków ilustrujące użycie systemu ImmPRESS®.

Zestaw ImmPRESS® dostarczany jest w postaci dwóch gotowych do użycia buteleczek z precyzyjnym zakraplaczem są to: właściwy polimerowy odczynnik ImmPRESS® oraz rozcieńczona surowica blokująca. Żadne wstępne rozcieńczanie,
ani mieszanie odczynników nie jest wymagane aby uzyskać optymalne wybarwienie badanych skrawków. Jednoetapowy system ImmPRESS® pozwoli zaoszczędzić czas, bez utraty intensywności lub uszczerbku na jakości!

Dostępne wersje systemów ImmPRESS®:

ImmPRESS™ Anti-Rabbit Ig Kit MP-740115ml
50ml
ImmPRESS™ Anti-Mouse Ig Kit MP-7402 15ml
50ml
ImmPRESS™ Anti-Mouse Ig,
Rat Adsorbed Kit
MP-742215ml
ImmPRESS™ Anti-Rat Ig Kit MP-740450 ml
ImmPRESS ™ Anti-Rat Ig,
Mouse Adsorbed Kit
MP-7444 15 ml
ImmPRESS™ Anti-Goat Ig Kit MP-740550 ml
ImmPRESS™ Universal Antibody Kit MP-750015 ml
50 ml

Wybrane referencje:

Childs, G.V. et al (2005) Endocrinology 146:1780-1788
Karsten, S. L. et al (2006) Neuron 51(5):549-560
Harper, C. E. et al (2007) Carcinogenesis 28(9):1946-1953
Giordano, G. et al (2008) Pathol Res Pract 204(3):163-174
Wilanowski, T et al (2008) EMBO J 27(6):886-897

Barwienie podwójne skrawków parafinowych przy użyciu systemu ImmPRESS®

Barwienie pierwszego antygenu

Barwienie drugiego antygenu

 1. Odparafinować i uwodnić skrawki przeprowadzając przez ksyleny (lub inne odczynniki prześwietlające) i szereg alkoholowy.
 2. Płukać w wodzie bieżącej przez 5 minut.*
 3. W przypadku konieczności zahamowania aktywności endogennej peroksydazy, skrawki należy inkubować przez 30 minut w 0,3% roztworze nadtlenku wodoru (H2O2) w wodzie lub metanolu. Jeżeli endogenna aktywność peroksydazowa nie występuje ten etap procedury można pominąć.
 4. Płukać dwukrotnie w buforze PBS (bufor fosforanowy o pH 7,5) przez 3 minuty.
 5. Inkubować skrawki w surowicy blokującej znajdującej się w zestawie (gotowa do użycia 2,5% normalna surowica końska).
 6. Inkubować skrawki z pierwotnymi przeciwciałami zawieszonymi w odpowiednim rozcieńczalniku.
 7. Płukać preparaty w buforze przez 5 minut.
 8. Inkubować skrawki przez 30 minut w odpowiednim, specyficznym-gatunkowo odczynniku ImmPRESS® stosownym do użytego przeciwciała pierwotnego.
 9. Płukać preparaty przez 5 minut w buforze.
 10. Inkubować skrawki w roztworze substratu peroksydazy przez czas niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego poziomu intensywności zabarwienia.
 11. Płukać preparaty przez 5 minut w buforze.
 1. Inkubować skrawki w surowicy blokującej znajdującej się w zestawie (gotowa do użycia 2,5% normalna surowica końska).
 2. Inkubować skrawki z pierwotnymi przeciwciałami zawieszonymi w odpowiednim rozcieńczalniku.
 3. Płukać preparaty w buforze przez 5 minut.
 4. Inkubować skrawki przez 30 minut w odpowiednim, specyficznym-gatunkowo odczynniku ImmPRESS® stosownym do użytego przeciwciała pierwotnego.
 5. Płukać preparaty przynajmniej przez 5 minut w buforze.
 6. Inkubować skrawki w roztworze drugiego substratu peroksydazy przez czas niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego poziomu intensywności zabarwienia. Lista stosownych substratów kontrastowych znajduje się na str. 4
 7. Płukać preparaty w buforze przez 5 minut.
 8. Wykonać barwienie kontrastujące, prześwietlić i zamknąć preparat.

  *Jeżeli istnieje konieczność odsłonięcia antygenu, procedurę przeprowadzić po 2 etapie, używając
  odpowiedniego buforu: kwaśny nr kat. H-3300 (citrate based) lub zasadowy H-3301 (high pH).

Migdałki – barwienie pojedyncze
• CD3 (szczurze, monoklonalne), system ImmPRESS® Anti-Rat Ig, substrat ImmPACT® VIP HRP (purple).
• barwienie kontrastowe Vector® Methyl Green (zielony).

Jelito cienkie – barwienie podwójne
• CD10 (mysie, monoklonalne), system ImmPRESS® Anti-Mouse Ig, substrat DAB+Ni HRP (szary/czarny).
• Cytokeratyna 20 (mysie, monoklonalne), system ImmPRESS® Anti-Mouse Ig, substrat Vector® NovaRED™ HRP (czerwony).

Jelito cienkie – barwienie podwójne
• Ki67 (królicze, poliklonalne), system ImmPRESS® Universal, substrat Vector® NovaRED™ HRP (czerwony).
• Cytokeratin 8/18 (mysie, monoklonalne), system ImmPRESS® Universal, substrat Vector® SG HRP (niebieski/szary).

Migdałki – barwienie pojedyncze
• CD45 (szczurze, monoklonalne), system ImmPRESS® Anti-Rat Ig, substrat ImmPACT®NovaRED™ HRP (czerwony).
• barwienie kontrastowe Hematoxylin QS (niebieski).

Migdałki – barwienie podwójne
• CD3 (mysie, monoklonalne), system ImmPRESS® Anti-Mouse Ig, substrat Vector® VIP HRP (szkarłatny).
• Ki67 (mysie, monoklonalne), system ImmPRESS® Anti-Mouse Ig, substrat Vector® SG HRP (niebieski/szary).

Okrężnica – barwienie podwójne
• Antygen M2A (mysie, monoklonalne), system VECTASTAIN® Universal ABC-AP Kit, substrat Vector® Blue AP (niebieski).
• CD20 (mysie, monoklonalne), system ImmPRESS® Universal, substrat Vector® VIP HRP (purple).

Jelito szczurze – barwienie pojedyncze
• Po lewej: Desmina (mysie, monoklonalne), ImmPRESS® Anti-Mouse Ig (rat adsorbed), substrat DAB (brown), barwienie kontrastowe Hematoxylin QS (niebieski).
• Po prawej: Desmina (mysie, monoklonalne), system ImmPRESS® Anti-Mouse Ig (non-rat adsorbed), substrat DAB (brązowy), barwienie kontrastowe Hematoxylin QS (niebieski).

Prostata – barwienie pojedyncze
• Swoisty antygen gruczołu krokowego (PSA) (goat polyclonal), system ImmPRESS® Anti-Goat Ig, substrat ImmPACT® DAB (brązowy).
• barwienie kontrastowe Hematoxylin QS (niebieski).

Kombinacje substratów peroksydazy i alkalicznej fosfatazy w barwieniach podwójnych

Zestawy ImmPRESS® mogą być stosowane samodzielnie, bądź w skojarzeniu z systemami opartymi na alkalicznej fosfatazie w barwieniach podwójnych. Poniższa tabela daje wyobrażenie które substraty można stosować równolegle, aby osiągnąć najlepszy efekt w barwieniach wielokrotnych. Kolejność barwienia i względna intensywność koloru precypitatu znacząco wpływa na jakość i wzór antygenu w wybarwianym skrawku.

Substraty Peroksydazy

ImmPACT™ DAB (brown)
ImmPACT™ AEC (red)
ImmPACT™ VIP (purple)
ImmPACT™ SG (blue/gray)
ImmPACT™ NovaRED™ (red)
Vector® DAB/Ni (brown or gray/black)
Vector® AEC (red)
Vector® TMB (blue)
Vector® VIP (purple)
Vector® SG (blue/gray)
Vector® NovaRED™ (red)

Nr kat.

SK-4105
SK-4205
SK-4605
SK-4705
SK-4805
SK-4100
SK-4200
SK-4400
SK-4600
SK-4700
SK-4800

op.

• 120 ml
• 120 ml
• 120 ml
• 120 ml
• 120 ml
• 1 Kit
• 1 Kit
• 1 Kit
• 1 Kit
• 1 Kit
• 1 Kit

Substraty Alkalicznej Fosfatazy

Vector® Red (red)
Vector® Blue (blue)
Vector® Black (brown/black)
Vector® BCIP/NBT (blue/violet)

Kontrole

Rabbit IgG
Mouse IgG
Rat IgG
Goat IgG

Produkty towarzyszące

Antigen Unmasking Solution (100x)
Citrate-based
High pH
Bovine Serum Albumin (BSA)
2.5% Normal Horse Serum
Normal Goat Serum
ImmEdge™ Hydrophobic Barrier Pen
ImmPrint™ Histology Pen
VECTABOND™ Reagent
VectaMount™ Permanent Mounting Medium
VectaMount™ AQ Aqueous Mounting Medium
Vector® Hematoxylin Counterstain
Vector® Hematoxylin QS Counterstain
Vector® Methyl Green Counterstain
Vector® Nuclear Fast Red Counterstain

Nr kat.

SK-5100
SK-5200
SK-5300
SK-5400

Nr kat.

I-1000
I-2000
I-4000
I-5000

Nr kat.


H-3300
H-3301
SP-5050
S-2012
S-1000
H-4000
H-6100
SP-1800
H-5000

H-5501

H-3401
H-3404
H-3402
H-3403

op.

• 1 Kit
• 1 Kit
• 1 Kit
• 1 Kit

op.

• 5 mg
• 1 mg
• 1 mg
• 1 mg

op.


• 250 ml
• 250 ml
• 500 mg
• 50 ml
• 20 ml
• 2 pens
• 5 pens
• 7 ml
• 60 ml

• 60 ml

• 500 ml
• 100 ml
• 500 ml
• 500ml