Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Długi COVID

30 grudnia 2021

Długi COVID, czyli długotrwałe objawy zakażenia koronawirusem mogą utrzymywać się u przynajmniej 10% pacjentów, którzy mają już za sobą etap ostrej infekcji i uzyskali negatywny wynik testu na SARS-CoV-2. Spektrum objawów waha się od poważnych następstw do niespecyficznych symptomów klinicznych. Najczęstsze z nich dotyczą układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a także nerwowego i można je podzielić na trzy rodzaje dolegliwości: nietolerancja wysiłku, dysfunkcja autonomiczna i zaburzenia poznawcze. Jednak wiele dodatkowych objawów i powiązań chorobowych zostało wykrytych w prawie każdym narządzie i układzie regulacyjnym.

Niestety dokładne określenie przyczyny długiego COVID jest utrudnione niespójnościami w objawach, fenotypach pacjentów i czynnikach ryzyka. Istnieje kilka wiodących teorii wyjaśniających rozwój zespołu postcovidovego, a dokładne zrozumienie jego molekularnych podstaw jest niezbędne do opracowania skutecznych metod leczenia. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez firmę Cayman Chemical, opisującym szerzej tematykę „long COVID” oraz narzędzia przydatne do badania tej nowej jednostki chorobowej.