Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

DIAGNOSTYKA NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI

3 października 2019

Wczesne rozpoznanie pierwotnych niedoborów odporności ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia przyszłych infekcji, nawracających powikłań i zagrażających życiu chorób. The Binding Site oferuje całą gamę produktów służących rozpoznaniu niedoborów odporności, w tym testy laboratoryjne do pomiaru specyficznej odpowiedzi przeciwciał, aktywności immunoglobulin i składników układu dopełniacza.

 • Testy do automatycznego ilościowego oznaczania immunoglobulin IgG, IgA, IgM, IgD oraz podklas immunoglobulin IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 i IgA1, IgA2.
 • Zestawy do analizy białek surowicy techniką elektroforezy i immunofiksacji.
 • Testy do oceny poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej
 • Zestawy, oferowane wraz z czytnikiem płytek, do badania techniką radioimmunodyfuzji:
  – składników układu dopełniacza,
  – aktywności układu dopełniacza,
  – białek krzepnięcia,
  – immunoglobulin, podklas immunoglobulin,
  – wolnych łańcuchów κ i λ oraz pozostałych białek osocza.
 • System Kontroli Jakości Immprove®dla następujących oznaczeń: immunoglobuliny IgG, IgM, IgA, podklasy immunoglobulin IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1, IgA2 oraz markery poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej.

Unikatowe testy tej oferty to ilościowe oznaczenie immunoglobuliny IgD, zestawy do pomiaru stężenia subklas immunoglobuliny IgA (IgA1 i IgA2) oraz analizy specyficznej odpowiedzi immunologicznej w odpowiedzi na specjalnie dobrane szczepienia.

Immunoglobulina IgD w surowicy krwi jest oznaczana  w diagnostyce i monitorowaniu pierwotnych niedoborów odporności oraz w gammapatiach monoklonalnych tej klasy immunoglobuliny.

Niedobory podklas IgA i ocena zmian stosunku stężeń IgA1/IgA2 są wykonywane w określonych jednostkach klinicznych, w nawracających infekcjach i w ocenie reakcji anafilaktycznej po transfuzji. 

Wszystkie testy do oznaczania podklas immunoglobulin firmy The Binding Site są kalibrowane w wobec aktualnie przyjętego międzynarodowego standardu białek w surowicy DA470k.  

Zapraszamy do kontaktu:
diagnostyka@biokom.com.pl