Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Czytniki hybrydowe

26 września 2019

Opatentowana przez BioTek Instruments Inc. technologia hybrydowa pozwala Użytkownikom na posiadanie urządzenia wyposażonego zarówno w układ optyczny przeznaczony do pomiaru fluorescencji oparty o monochromatory, jak i o filtry. Dzięki temu nie ma potrzeby rezygnacji z wygody oferowanej przez monochromatory oraz czułości jaką zapewniają filtry. Układy te są niezależne od siebie co pozwala na pełne i bezkompromisowe wykorzystanie każdej z tych technologii.

Synergy H1

Synergy H1 to wielodetekcyjny czytnik hybrydowy, który jest obecnie najchętniej wybieranym czytnikiem wielodetekcyjnym marki BioTek na świecie. Mnogość konfiguracji i możliwość dołączenia dodatkowych akcesoriów takich jak dyspenser czy kontroler gazowy czynią go urządzeniem o szerokich możliwościach, które sprawdzi się w niemal każdym laboratorium.

Czytnik Synergy H1 to wielodetekcyjny czytnik hybrydowy, który:

 • Pozwala na pomiary absorbancji z użyciem monochromatora w zakresie 230-999nm z krokiem co 1nm
 • Pozwala na pomiary intensywności fluorescencji w zakresie 250-700nm (z możliwością wyboru opcji 250-850nm) w oparciu o monochromatory z krokiem co 1nm oraz w zakresie 200-700nm (z możliwością wyboru opcji 200-850nm) w oparciu o układ filtrowy
 • Pozwala na pomiar luminescencji w zakresie 300-700nm w oparciu o monochromatory lub filtry
 • Może być wyposażony w monochromatory do pomiarów fluorescencji o zmiennej szerokości szczeliny w zakresie 9-50nm
 • Może być wykorzystywany do wykonywania pomiarów w takich technikach jak TRF, FRET czy polaryzacja fluorescencji
 • Pozwala na pracę z płytkami od 6 do 384 dołków oraz płytkami do pomiaru w mikrobjętościach Take3 i Take3TRIO
 • Posiada wbudowany inkubator pozwalający na kontrolę temperatury w komorze pomiarowej w zakresie od +4oC względem temperatury otoczenia do 45oC, z możliwością ustawienia gradientu temperatur aby zapobiec kondensacji pary wodnej na wieczku płytki
 • Może być wyposażony w dwukanałowy dyspenser pozwalający na dozowanie niewielkich objętości wybranych odczynników bezpośrednio do dołka płytki
 • Może być wyposażony w kontroler składu atmosfery w komorze pomiarowej

Układ filtrowy pozwala na przeprowadzenie pomiarów wymagających wyższej czułości niż ta, którą zapewnia układ monochromatorowy.
Kostki filtrowe mogą zmieści do 2 par filtrów wzbudzenia i emisji rozdzielonych dwoma lustrami dichroicznymi. Wymiana kostek nie wymaga użycia narzędzi i może być przeprowadzona przez Użytkownika.

Synergy H1 może być wyposażony w kontroler składu atmosfery, jak i dwukanałowy dyspenser. Oba te moduły mogą być dołączone do urządzenia jednocześnie.

Zapraszamy do kontaktu:
aparatura@biokom.com.pl

Materiały do pobrania:

Synergy Neo2

Dla najbardziej wymagających Użytkowników BioTek Instruments Inc. opracował wielodetekcyjny czytnik hybrydowy Synergy Neo2, będący najbardziej zaawansowanym czytnikiem wielodetekcyjnym w ofercie tej marki.

Synergy Neo2 to urządzenie, które:

 • Pozwoli na pomiary absorbancji w oparciu o układ z monochromatorem w zakresie 230-999nm z krokiem co 1nm
 • Pozwoli na pomiary intensywności fluorescencji w zakresie 250-850nm w oparciu o monochromatory z krokiem co 1nm oraz w zakresie 200-700nm (lub w zakresie 200-850nm w przypadku układu z dwoma fotopowielaczami) w oparciu o układ filtrowy
 • Pozwala na pomiary luminescencji
 • Pozwala na pracę w technikach takich jak TRF, FRET czy polaryzacja fluorescencji
 • Posiada monochromator do pomiarów fluorescencji o zmiennej szerokości szczeliny w zakresie 3-50nm
 • Pozwala na pracę z płytki od 6 do 1536 dołków oraz płytkami do pomiaru w mikroobjętościach Take3 i Take3TRIO
 • Może być wyposażone w laser dedykowany pomiarom w technice ALPHA
 • Może być wyposażone w laser do TRF
 • Posiada wbudowany inkubator pozwalający na kontrolę temperatury w komorze pomiarowej w zakresie od +4oC względem temperatury otoczenia do 65oC, z możliwością ustawienia gradientu temperatur aby zapobiec kondensacji pary wodnej na wieczku płytki
 • Może być wyposażone w dwukanałowy dyspenser pozwalający na dozowanie niewielkich objętości wybranych odczynników bezpośrednio do dołka płytki
 • Może być wyposażone w kontroler składu atmosfery w komorze pomiarowej
 • Jest wyjątkowo szybkie – odczyt pełnej płytki 96 dołkowej może trwać tylko 6 sekund a 1536 25 sekund

Monochromatory o zmiennej szczelinie zwiększają nasze możliwości jeśli chodzi o pracę z cząsteczkami o bliskich sobie długościach emisji. Pozwalają na płynne zwiększanie lub zmniejszanie czułości oraz specyficzności w doświadczeniu.

Układ filtrowy z dwoma fotopowielaczami pozwala na jednoczesny pomiar dwóch różnych długości fal emisji. Dzięki temu znacząca skraca się czas odczytu.

Synergy Neo2 może być jednocześnie wyposażony w dwukanałowy dyspenser oraz kontrole składu atmosfery

Zapraszamy do kontaktu:
aparatura@biokom.com.pl

Materiały do pobrania: