Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Czy badanie moczu wykryje raka pęcherza moczowego?

6 grudnia 2022


Profilaktyka – to słowo powtarzane jest jak mantra przez specjalistów kiedy mówimy o nowotworach i wyzwaniach związanych z rosnącą liczbą pacjentów objętych leczeniem onkologicznym. Szacuje się, że 70-80% pacjentów z nowotworami trafia do lekarza zbyt późno, dramatycznie zmniejszając szanse na powodzenie leczenia. A liczba chorych jest ogromna. Tylko dziś diagnozę ‘nowotwór’ usłyszy 450 osób.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie badanie-moczu-nerek-biokom-1024x682.jpg

Skąd niechęć do badań profilaktycznych, w tym badań moczu?

Programy edukacyjne nie od dziś obecne są w mediach. Oglądamy je w telewizji, słuchamy w radiu, widzimy w internecie. Chowamy do toreb kolorowe ulotki z napisem ‘badaj się regularnie’ za każdym razem, kiedy czekamy w kolejce do lekarza rodzinnego.

Ale jednak nie badamy się. Dlaczego? W części z nas tkwi nadal zgubne przekonanie ‘lepiej nie wiedzieć’. Część z nas unika wizyt u lekarza ze względu na stres czy brak czasu. Niektórzy wiedzą o prewencyjnych badaniach niejednokrotnie ratujących życie, ale zwyczajnie boją się pobrania krwi. Czy można to zmienić ?

Dzięki markerom nowotworowym, dużą grupę chorób można wykryć odpowiednio wcześnie, by leczenie było nawet w 100% skuteczne. Do wykrycia niektórych zmian rzeczywiście potrzebne jest pobranie krwi lub badania obrazowe. W wypadku innych nowotworów wystarczy badanie moczu.

​ADXBLADDER – najdokładniejsze rozwiązanie testu moczowego

W wypadku podejrzenia raka pęcherza moczowego, na który rocznie zapada w Polsce ponad 6 000 osób, na pytanie czy potrzebna jest dalsza diagnostyka w kierunku zmian nowotworowych może odpowiedzieć całkowicie nieinwazyjne badanie moczu.Od 2018 r. dostępny jest w Polsce certyfikowany test ADXBLADDER brytyjskiej firmy Arquer Diagnostics, wykrywający nowotwory pęcherza moczowego wysokiego ryzyka z niemalże stuprocentową czułością.

Do tej pory pacjenci przejawiający niespecyficzne objawy, takie jak krwiomocz (kiedy gołym okiem widzimy czerwone zabarwienie moczu), czy krwinkomocz (kiedy erytrocyty widoczne są tylko pod mikroskopem), przechodzili szereg badań zanim lekarze postawili ostateczną diagnozę. Początkowo wykonywane było badanie ogólne moczu, cytologia moczu, badania krwi, a w dalszej kolejności – badania inwazyjne, takie jak cystoskopia.

Jak przebiega badanie moczu wykorzystując metodę ADXBLADDER?

ADXBLADDER upraszcza i usprawnia schemat diagnostyczny, całkowicie zastępując między innymi cytologię moczu. W teście wykrywany jest biomarker – białko MCM5, charakterystyczne dla komórek nowotworowych, w tym w pęcherzu moczowym i w moczowodach. Pozytywny wynik testu wskazuje na bardzo wysokie prawdopodobieństwo raka pęcherza moczowego i daje lekarzowi wskazówkę, by jak najszybciej skierować pacjenta na badania potwierdzające, gwarantując tym samym maksymalnie szybkie wdrożenie leczenia. Test ADXBladder uzyskał w 2022 r. rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Urologicznego jako test pomocniczy w schemacie diagnostycznym i w monitorowaniu wznowy.

I co najważniejsze, do wykonania badania wystarczy próbka moczu. Nie ma potrzeby pobierania krwi. Jest to istotne, bo chorzy na raka pęcherza moczowego to w dużej części osoby po 65 roku życia. U tych osób ze względu na współistniejące choroby, ‘kruchość’ naczyń czy odwodnienie pobranie krwi bywa problematyczne. Badanie moczu wydaje się tu idealnym rozwiązaniem. A rak pęcherza moczowego wcześnie wykryty daje się wyleczyć nawet w ponad 80%.

Firma Biokom Diagnostyka jako dystrybutor firmy Arquer Diagnostics w Polsce zabiega aby test był powszechnie dostępny w laboratoriach placówek służby zdrowia w Polsce.

Jeśli test ADXBladder nie jest osiągalny dla Państwa w najbliższych laboratoriachuprzejmie prosimy o kontakt postaramy się pomóc wskazując miejsce gdzie jest dostępny (diagnostyka@biokom.com.pl).