Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Aktualności

Jak bakterie środowiskowe mogą nabywać lekooporności

22 sierpnia 2023

Czy zastanawialiście się kiedyś jak oczyszczanie ścieków wpływa na środowisko? Bakteriobiom rzek? Jakie to ma znaczenie dla człowieka?


Otóż okazuje się, że oczyszczalnie ścieków mogą nie być tak obojętne jak się wydaje. Badania pokazują, że mogą stanowić rezerwuar do rozprzestrzeniania się antybiotykooporności.

Naukowcy z Uniwersytetu w Tokio używając wysokoprzepustowej analizy qPCR postanowili przeanalizować próbki z 24 zurbanizowanych rzek Japonii pod kątem skażenia genami oporności na antybiotyki (ARGs- antimicrobial resistance genes). Wykryli oni w nich obecność od 9 do 53 szukanych alleli. Co ciekawe, frekwencja genów wzrastała w próbkach w rzece poniżej oczyszczalni ścieków.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są prawdopodobnie integrony mogące przenosić geny ARGs i MGE (mobile gene elements) pomiędzy szczepami bakteriami. Najbardziej podejrzane są elementy klasy I (intI1), których występowanie silnie koreluje z występowaniem kaset odporności na aminoglikozydy i sulfonamidy w zbiornikach wodnych. Badacze proponują, aby obecność integronu intl1 stała się elementem monitorowania zanieczyszczenia antropologicznego zbiorników wodnych.

Więcej w artykule:
Kasuga I, Nagasawa K, Suzuki M, Kurisu F and Furumai H (2022)
High-Throughput Screening of Antimicrobial Resistance Genes and Their Association With Class 1 Integrons in Urban Rivers in Japan. 
Front. Environ. Sci. 10:825372. doi: 10.3389/fenvs.2022.825372

Wysokoprzepustowej analizy qPCR próbek dokonano posługując się platformą SmartChip Real-Time PCR System zdolną do jednorazowego przeprowadzenia aż 5 184 reakcji w objętościach po 100 nl
-> Dowiedz się więcej o platformie SmartChip