Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Probówki nisko wiążące białka i kwasy nukleinowe CLEARLock™ CLEARLine®

7 listopada 2023
CLEARLock

Nowe probówki zaprojektowano w celu zminimalizowania utraty części próbki białka, czy kwasów nukleinowych bez potrzeby zastosowania powłok pokrywających wewnętrzne ściany probówek, jak np. silikon.

Nisko wiążące właściwości tworzywa, z którego wykonane są probówki gwarantują wysoki odzysk próbki oraz minimalizują ryzyko oddziaływań próbka-probówka.

Nowe probówki zalecane są do wszystkich aplikacji gdzie szczególne znaczenie ma choćby najmniejsza zmiana zawartości badanej próby w trakcie preparatyki i przechowywania, np. DNA.

W testach porównawczych probówek Low Binding CLEARLock™ CLEARLine® firmy BioSigma zaobserwowano o 20% większy odzysk próbek DNA i białka w porównaniu ze standardowymi probówkami.

(pomiar stężenia BSA wykonywano metodą Bradford, stężęnie wyjściowe: 40 ng/ml, inkubacja 24h w 4°C; pomiar stężenia DNA wykonano techniką PCR, stężenie wyjściowe: 3,5 ng/µl, oraz 35 ng/µl, inkubacja 24h w -80°C).

Cechy charakterystyczne probówek Low Binding CLEARLock™ CLEARLine®:

  • maksymalnie wysoki współczynnik odzysku kwasów nukleinowych i białek
  • precyzyjne spasowanie wieczka i probówki w celu uniknięcia odparowania próby w czasie długiego przechowywania
  • przekłuwalne wieczka umocowane na wytrzymałym zawiasie
  • skalowane z polem do opisu
  • wytrzymujące wirowanie z siłą 30.000 x g
  • przeznaczone do pracy w zakresie temperatur -80°C +100°C
  • autoklawowalne w temperaturze +121 °C przez 20 minut
  • wykonane z polipropylenu jakości medycznej, nie cytotoksyczne, nie hemolityczne, wolne od wykrywalnych ilości DNaz, RNaz, DNA człowieka, endotoksyn, ATP, inhibitorów PCR – poświadczone stosownymi certyfikatami
  • rekomendowane do przechowywania próbek biologicznych i chemicznych w biologii molekularnej, biochemii i biologii komórki
  • konfekcjonowane w workach z zamknięciem strunowym