Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Diagnostyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych – testy

20 września 2023

Zakażenia są dla szpitali poważnym i złożonym problem epidemiologicznym oraz ekonomicznym. Istotną część tych zakażeń stanowią infekcje grzybicze, które dotyczą nie tylko skóry czy błon śluzowych, ale także całych narządów i układów, lub przybierają postać zakażenia inwazyjnego przebiegającego z fungemią (obecność patogenu we krwi). Zdecydowana większość ma charakter oportunistyczny, czyli wywoływana jest przez grzyby chorobotwórcze jedynie dla pacjentów z obniżoną odpornością. Przez ostatnie kilkanaście lat obserwuje się stały wzrost występowania inwazyjnych zakażeń grzybiczych, czemu sprzyjają takie czynniki jak agresywne terapie nowotworowe, AIDS, przeszczepy szpiku i innych narządów oraz towarzysząca im terapia immunosupresyjna, długotrwałe leczenie kortykosteroidami, stosowanie centralnych cewników żylnych, cewników moczowych, czy sztucznych zastawek.

Zakażenia grzybiczne – czynniki etiologiczne

Do najczęstszych czynników etiologicznych wywołujących inwazyjne zakażenia grzybicze u pacjentów hospitalizowanych zaliczamy grzyby z rodzaju Candida oraz Aspergillus. Niestety z powodu mało charakterystycznych objawów klinicznych diagnostyka zakażeń grzybiczych jest dość trudna, co przekłada się na opóźnione rozpoznanie, a tym samym niezadowalające wyniki leczenia i wysoką śmiertelność.  Z tego względu wczesna i wiarygodna diagnostyka, pozwalająca na jak najszybsze wdrożenie leczenia ma bardzo istotne znaczenie rokownicze.

Testy wykrywające zakażenia grzybiczne

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zestawy ELISA oraz PCR umożliwiające wykrycie we krwi antygenów grzybiczych (mannan – Candida i galaktomannan – Aspergillus) lub przeciwciał skierowanych przeciwko nim. Do wczesnej diagnostyki szczególnie przydatny jest test przesiewowy wykrywający (1-3)-β-D-Glukan produkowany przez następujące grzyby:

  • Candida spp.
  • Aspergillus spp.
  • Fusarium spp.
  • Trichosporon spp.
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Acremonium spp.
  • Coccidioides immitis
  • Histoplasma capsulatum
  • Sporothrix schenckii
  • Pneumocystis jirovecii

Pełna oferta testów obejmuje:

Dynamiker Fungus (1-3)-β-D-Glucan (nr. kat. DNK-1401-1)

Dynamiker Candida Mannan Assay (nr. kat. DNK-1403-1)

MycoMDx Candida PCR Assay (nr. kat. DNK-1417-1)

Dynamiker Candida albicans IgG Assay (nr. kat. DNK-1409-1)

Dynamiker Aspergillus Galactomannan (nr. kat. DNK-1402-1)

MycoMDx Aspergillus PCR Assay (nr. kat. DNK-1416-1)

Dynamiker Aspergillus fumigatus IgG (nr. kat. DNK-1407-1)