Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Greiner

Greiner Bio-One od prawie 50 lat to jeden z głównych dostawców produktów z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla pracowni hodowli komórkowych, immunologii, mikrobiologii i biologii molekularnej, laboratoriów naukowo-badawczych jak również laboratoriów analitycznych i diagnostycznych. Kompleksowa oferta oraz ciągła innowacja w procesie produkcji pozwala na zaspokojenie zmieniających się potrzeb w zakresie najbardziej oryginalnych rozwiązań współczesnych technologii w dziedzinie nauk przyrodniczych. Podstawowy wymóg ścisłej kontroli dotyczy całego procesu produkcji. Produkty dedykowane do hodowli komórkowych oraz biologii molekularnej są sterylne i niepirogenne, wolne od endotoksyn, wykrywalnych ilości DNaz, RNaz oraz DNA człowieka. Proces ich wytwarzania potwierdzony jest certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 13485 spełnia międzynarodowe standardy dla produktów medycznych wg Dyrektywy EU 93/42/EWG i 98/79/EG.

Oferta producenta Greiner jest jedną z największych na świecie i obejmuje m.in.:


Naczynia do hodowli komórkowych

 • butelki, szalki Petriego oraz mikropłytki do hodowli komórek zawiesinowych oraz adherentnych. Naczynia dostępne ze standardową powierzchnią, jak również w wersji z kolagenem, polilizyną, lamininą oraz fibronektyną
 • probówki o pojemności 15 ml i 50ml, pipety serologiczne, sterylne pipety Pasteura
 • inserty do płytek wielodołkowych, także pokrywane kolagenem
 • naczynia hodowlane w formacie szkiełek mikroskopowych CELLview™
 • sitka do filtracji komórek

Krioprobówki oraz systemu typu „biobank”

 • probówki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym dostępne w pojemnościach od 1 ml do 5 ml
 • kodowany system 2D do przechowywania i archiwizacji próbek (Biobank) wraz ze skanerem i dekaperem
 • pudełka i akcesoria

Produkty do hodowli mikrobiologicznych

 • szalki Petriego
 • ezy, igły inokulacyjne oraz pipety serologiczne
 • pojemniki do pobierania i przechowywania materiału biologicznego
 • probówki do pobierania wymazów

Produkty do immunologii

 • płytki do technik ELISA, pełne lub dzielone na paski, dostępne w wersji przezroczystej, czarnej lub białej
 • probówki
 • płytki Terasaki

Produkty do biologii molekularnej

 • probówki do reakcji PCR pojedyncze lub w formie pasków, dostępne w różnych kolorach
 • mikropłytki PCR dedykowane do wielu, konkretnych typów platform sprzętowych
 • folie do zamykania mikropłytek

Płytki wielodołkowe, zestawy do separacji

 • płytki 96-, 384- oraz 1536-dołkowe, przezroczyste, białe oraz czarne, do technik absorpcjometrycznych, luminometrycznych oraz fluorymetrycznych
 • mikropłytki z dnem optycznym wykonanym z cienkiej folii z polistyrenu, z poliolefiny, a także z dnem szklanym
 • probówki do izolacji białych krwinek z krwi obwodowej
 • probówki do izolacji komórek nowotworowych krążących w krwiobiegu


Advanced TC

Powierzchnia Advanced TC™Wysoko modyfikowana i zaawansowana powierzchnia do hodowli komórek wrażliwych Advanced TC™ powierzchnia do hodowli komórek wrażliwych…

Inserty ThinCert™

Inserty ThinCert™ transport i migracja w układach komórkowych ThinCert™ -to inserty z porowatą membraną do hodowli komórek, za pomocą których…

SensoPlate™

Firma Greiner Bio-One we współpracy z Aventis Pharma stworzyła linię wyjątkowych mikropłytek SensoPlate™ ze szklanym dnem, które znakomicie sprawdzają się…

Znajdź produkt


Nie znaleziono żadnych produktów