Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

FAQ Arquer

Faq Arquer

 • Jaka objętość moczu jest wymagana do badania?

  Do wykonania testu ADXBLADDER potrzebne jest 10 ml – 50 ml moczu. Niemniej pacjent powinien dostarczyć zawsze całą objętość moczu z jednej mikcji. Dostarczony mocz mieszamy dokładnie i w przypadku większej ilości materiału odlewamy 50 ml i tą objętość wirujemy. Im więcej moczu wykorzystamy do badania, tym więcej próbek dla danego pacjenta będzie dostępnych. Przykładowo:

  50mL urine 500μL 4 x 100μL
  samples
  25mL urine 250μL 2 x 100μL
  samples
  10mL urine 100μL 1 x 100μL
  samples

   

 • Próbka jest większa niż 50 ml. Co wtedy?

  Objętość 10 – 50 ml jest potrzebna do wykonania badania. W przypadku dostarczenia przez pacjenta próbki o większej objętości, po wymieszaniu powinna być ona rozlana do kilku probówek wirówkowych o objętości 50 ml. Dodatkowa objętość Może służyć jako kolejna próbka pacjenta lub może zostać zutylizowana.

  Należy jednak koniecznie dokładnie wymieszać całą dostarczoną objętość moczu przed rozdziałem materiału i wirowaniem. Nieprzestrzeganie tej procedury może skutkować nierównomiernym rozdziałem złuszczonych komórek i różnicami w wynikach badań pomiędzy próbkami.

 • Czy można zautomatyzować badanie ADXBLADDER?

  ADXBLADDER został zaprojektowany jak manualna ELISA, ale jak każdy inny tego typu test może być zwalidowany na platformy automatyczne. Aplikacje na niektóre platformy są już przygotowane. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą Biokom Diagnostyka.

  Czy oznaczenia powinny być wykonywane w duplikatach?
  Zarówno oznaczenia kontroli ujemnych i dodatnich, jak i próbek pacjentów powinny być wykonywane w duplikatach. Następnie do obliczeń wykorzystywana jest średnia z dwóch pomiarów, co pozwala zminimalizować ryzyko błędów pipetowania.

 • Czy na wynik ADXBLADDER mają wpływ inne elementy morfotyczne w moczu?

  Arquer Diagnostics testował wrażliwość oznaczeń na domieszki elementów morfotycznych i innych substancji, które powszechnie występują w moczu, jak np. erytrocyty czy elementy komórkowe. Zajrzyj do instrukcji, punkt 12.3 ‘Potencjalne interferujące substancje’ w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  Jak długo można przechowywać mocz przed przystąpieniem do badania?
  Mocz musi zostać odwirowany i poddany lizie w ciągu 48 godzin od pobrania.
  Próbki mogą być przechowywane do 8 godzin w temperaturze pokojowej i do 48 godzin w 2 -8⁰C. Nie należy zamrażać moczu przed odwirowaniem.