Brak produktów w schowku...

WEBINARIUM: Breaking Barrier for NGS - Challenging Samples!

09 Maja 2018
#
|
Biokom

 

WEBINARIUM:
Breaking Barrier for NGS - Challenging Samples!

Szanowni Państwo, 
Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone rozwiązaniom do sekwencjonowania NGS! Podczas prezentacji zostaną omówione narzędzia do sporządzania bibliotek z tzw. „kłopotliwych” próbek RNA oraz DNA. Praca z bloczkami parafinowymi czy materiałem wyizolowanym w czasie biopsji, mikrodysekcji często może nastręczać trudności. Wyizolowany materiał RNA nie ma odpowiedniej integralności a DNA występuje w niskim stężeniu. Te przeszkody nie pozwalają na przeprowadzenie wartościowej analizy sekwencyjnej przy zastosowaniu tradycyjnych rozwiązań. Narzędzia do sekwencjonowania SMARTer pozwalają stworzyć biblioteki zaopatrzone w indeksy i adaptory Illuminy nawet z próbek RNA o niskim stężeniu i niskich wartościach RIN czy DNA krótkich i niskokopijnych również cfDNA.  


  

SMARTer® Stranded Total RNA-Seq Kit v2 - Pico Input Mammalian [LINK]

umożliwiający wygenerowanie bibliotek gotowych do sekwencjonowania na platformie Illumina w ok 6 godzin! Bazuje on na rewolucyjnej technologii SMART eliminującej konieczność ligowania indeksów i adaptorów oraz przeprowadzania wielu etapów oczyszczania. Wystarczy jedynie 250 pg RNA’ nawet o niskim RIN aby przygotować biblioteki do analizy NGS pozbawione rRNA! [NOTA TECHNICZNA]SMARTer® PicoPLEX® DNA-seq Kit [LINK]

umożliwiający przygotowanie gotowej do sekwencjonowania biblioteki już z zaledwie 6 pg DNA i angażujący 15 minut aktywnej pracy! Procedura składa się z trzech kroków i jest jednoprobówkowa co zmniejsza ryzyko ewentualnej kontaminacji.
Praca z DNA o tak niskim stężeniu czy pojedynczymi komórkami jest możliwa dzięki wykorzystaniu amplifikacji w oparciu o losowe heksamery. Są one dodatkowo zaopatrzone w sekwencje umożliwiające stworzenie struktur typu harpin co zapewnia lepsze oddzielenie od fragmentów, które nie będą poddawane dalszej analizie.
W końcowym rezultacie ograniczy to wygenerowanie odczytów z tła zapewniając lepsze rezultaty sekwencjonowania. [INFO TECH]


Serdecznie zapraszamy!
Zespół BIOKOM

newsletter