Brak produktów w schowku...

Super Sensitive Polymer-HRP IHC Detection System 

 • Technologia niezależna od wiązania awidyna-biotyna oznacza całkowite wyeliminowanie endogennego tła
 • Dwa komponenty systemu w zestawie Super Sensitive Polymer-HRP: reagent polimerowy skoniugowany z peroksydazą chrzanową oraz wzmacniacz
 • Jeden komponent systemu w zestawie Super Sensitive Polymer-HRP – barwienie w 15 minut
 • Uniwersalny dla mysich i króliczych przeciwciał pierwszorzędowych
 • Intensywne barwienie nawet dla słabo eksponowanych antygenów

 

Nazwa produktu Ilość oznaczeń Zawartość opakowania Nr kat.
Super Sensitive Polymer-HRP IHC Detection System/AEC 60 reakcji Super Enhancer Reagent
Polymer-HRP Reagent
One-Step AEC Solution
Negative Control for Mouse
Negative Control for Rabbit
Peroxide Block
Power Block

QP400-60KE
Super Sensitive Polymer-HRP IHC Detection System/DAB
One-step: bez Super Enhancer Reagent
60 reakcji


Super Enhancer Reagent
Polymer-HRP Reagent
Stable DAB Substrate Buffer
Liquid DAB Chromogen
Negative Control for Mouse
Negative Control for Rabbit
Peroxide Block
Power Block

 

QD400-60KE

QD600-60KE

Super Sensitive Polymer-HRP IHC Detection System/DAB Large Volume
One-step: bez Super Enhancer Reagent
500 reakcji

Super Enhancer Reagent
Polymer-HRP Reagent
Stable DAB Substrate Buffer
Liquid DAB Chromogen

 

QD420-YIKE

QD620-YIKE
Super Sensitive Polymer-HRP IHC Detection System/DAB Mega Volume
One-step: bez Super Enhancer Reagent
1000 reakcji

Super Enhancer Reagent
Polymer-HRP Reagent
Stable DAB Substrate Buffer
Liquid DAB Chromogen

 

QD430-XAKE

QD630-YIKE
Super Sensitive Polymer-HRP IHC Detection System
Mega Volume
1000 reakcji Super Enhancer Reagent
Polymer-HRP Reagent

QD440-XAKE


Super Sensitive Link-Label IHC Detection System

 

 • Technologia oparta na oddziaływaniu kompleksu streptawidyna-biotyna
 • Udoskonalone barwienie słabo eksponowanych antygenów
 • Szeroki wybór chromogenów oraz możliwość dopasowania reagentów do własnych potrzeb laboratoryjnych
 • W skład zestawu wchodzą: MultiLink – biotynylowane przeciwciała drugorzędowe w postaci RTU lub skoncentrowanej; Label – streptawidyna skoniugowana z enzymem (HRP lub AP); chromogen (Fast Red, AEC lub DAB)

 

Biotynylowane anty-immunoglobuliny MultiLink RTU:

- kozie anty mysie/królicze
- kozie anty mysie
- kozie anty królicze
- królicze anty kozie
- królicze anty szczurze

 

Biotynylowane anty-immunoglobuliny MultiLink skoncentrowane

 

- do użycia z przeciwciałami pierwszorzędowymi mysimi, świnki morskiej, szczurzymi i króliczymi
- anty mysie
- anty królicze
- anty kozie

 

 Super Sensitive Double Staining Polymer Detection System

Nowa polimerowa technologia barwienia kilku antygenów na jednym skrawku
Oszczędność czasu, materiału, odczynników
Łatwy 4-etapowy protokół barwienia
Zoptymalizowane koktajle polimerowe gwarantują precyzyjny wynik barwienia

 

 

Nazwa produktu Ilość oznaczeń Zawartość opakowania Nr kat.
Super Sensitive Double Staining Polymer Detection Kit I / DAB & Fast Red 60 reakcji

Anti-Rabbit Polymer-HRP + Anti-Mouse Polymer-AP Cocktail
Peroxide Block
Power Block
Mouse Negative Control
Rabbit Negative Control
Stable DAB Substrate Buffer
Liquid DAB Chromogen
Fast Red Tablets
Naphtol Phosphate Buffer

 

QS200-60K
Super Sensitive Double Staining Polymer Detection Kit II / DAB & Fast Red 60 reakcji

Anti-Rabbit Polymer-AP + Anti-Mouse Polymer-HRP Cocktail
Peroxide Block
Power Block
Mouse Negative Control
Rabbit Negative Control
Stable DAB Substrate Buffer
Liquid DAB Chromogen
Fast Red Tablets
Naphtol Phosphate Buffer

 

QS400-60K

Super Sensitive Double StaininPolymer Detection Kit II / DAB & Fast Red    

 

60 reakcji      

Anti-Rabbit Polymer-AP +  Anti-Mouse Polymer-HRP Cocktail
Peroxide Block
Power Block
Mouse Negative Control
Rabbit Negative Control
Stable DAB Substrate Buffer
Liquid DAB Chromogen
Fast Red Tablets Naphtol Phosphate Buffer

 

QS400-60K
Super Sensitive Double Staining Polymer Detection Kit I Large Volume 500 reakcji

Anti-Rabbit Polymer-HRP + Anti-Mouse Polymer-AP Cocktail

 

QS210-YIK
Super Sensitive Double Staining Polymer Detection Kit II Large Volume 500 reakcji Anti-Rabbit Polymer-AP + Anti-Mouse Polymer-HRP Cocktail QS410-YIK

 

In Situ Hybridization Detection System

 Super Sensitive ISH Detection System

 

 • Zestawy dopasowane do potrzeb użytkownika – wybór spośród 3 zestawów bazowych:
 • Dla prób wyznakowanych digoksyną/straprawidyna-HRP
 • Dla prób wyznakowanych digoksyną/streptawidyna-AP
 • Dla prób znakowanych fluorescencyjnie/streptawidyna-AP

 

Super Sensitive Polymer HRP ISH Detection System

 

 

 • System polimerowy skomponowany optylmalnie do wykonania procedury ISH
 • Działa z próbami wyznakowanymi fluorescencyjnie

 

newsletter