Brak produktów w schowku...

Zestawy Proteome Profiler™


Proteome Profiler™ to bardzo wydajne narzędzie do
równoczesnego pomiaru względnego poziomu do
120 białek w jednej próbce. Zestawy dostępne są w
formacie macierzy umieszczonej na membranach
nitrocelulozowych. Idealne nadają się one do
profilowania szerokiego zakresu białek, w małej
liczbie próbek z zastosowaniem standardowej
detekcji chemiluminescencyjnej.
Do przeprowadzenia testu nie wymagana jest
żadna platforma sprzętowa. Do obróbki danych
wykorzystuje się powszechnie dostępne analizatory
obrazu.

.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawy oferują szybki i wygodny sposób pomiaru wielu czynników w jednej próbce. Istnieje możliwość pomiaru zarówno czynników zewnątrzkomórkowych
i wewnątrzkomórkowych. Przeciwciała pierwotne immobilizowane są w duplikatach na membranie nitrocelulozowej. Wykonanie oznaczeń nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu, ponad ten używany do zbierania danych z western blotu. Użycie zestawów Proteome Profiler™ daje pewny i powtarzalny wynik odpowiadający dziesiątkom western blotów.

Przykładowe zastosowanie zestawu Proteome Profiler™  - indukcja oraz inhibicja fosforylacji kinaz w komórkach T47D.
W doświadczeniu użyto hodowlę kontrolną linii komórkowej ludzkiego raka sutka T47D, oraz komórki traktowane rekombinowanym ludzkim EGF przez 15 minut, lub EGF po wstępnej 2 godzinnej inkubacji z inhibitorami MEK: PD 0325901, PD 98059, SL 327lub U0126. Status fosforylacji określono za pośrednictwem zestawu Proteome Profi ler Human Phospho-Kinase Array.

 

A. Skan membrany znakowanej chemiluminescencyjnie po ekspozycji wobec kliszy RTG

4

 

B. Histogram uzyskany z pomiarów gęstości pikseli (B)

 5

 

Poznaj dostępne zestawy Proteome Profiler™

Markery zewnątrzkomórkowe

Human and Mouse Phospho-RTK Antibody Array
Human Phospho-MAPK Antibody Array
Human Phospho-Kinase Antibody Array
Human Cell Stress Array
Human Apoptosis Antibody Array
Human Pluripotent Stem Cell Antibody Array
Human Phospho-Immunoreceptor Antibody Array
Human Ubiquitin Array


Markery wewnątrzkomórkowe

Human, Mouse, and Rat Cytokine Antibody Array
Human and Mouse XL Cytokine Antibody Array
Human XL Oncology Antibody Array
Human, Mouse, and Rat Adipokine Antibody Array
Human and Mouse Angiogenesis Antibody Array
Human and Mouse Chemokine Antibody Array
Human Kidney Biomarker Array
Human Protease Antibody Array
Human Protease Inhibitor Array
Human Protease/Protease Inhibitor Array
Human Soluble Receptor Antibody Array, Hematopoietic Panel
Human Soluble Receptor Antibody Array, Non-Hematopoietic Panel

 

 

 

 

newsletter