Brak produktów w schowku...

odczynniki » Hodowle Komórkowe

Cytation ™ 3 jest wielodetekcyjnym czytnikiem mikropłytkowym z funkcją obrazowania komórkowego czyli przyrządem, który łączy w jednej obudowie funkcję automatycznego mikroskopu cyfrowego z konwencjonalnym czytnikiem mikropłytkowym. Ta unikalna konstrukcja umożliwia uzyskanie pełnej informacji o fenotypowej reakcji komórki oraz powiązanych z tym samym dołkiem danych jakościowych i/lub ilościowych. Rozbudowywalny moduł fluorescencyjnego obrazowania komórkowego umożliwia wizualizację komórek bez potrzeby komplikacji i kosztów związanych ze stosowaniem standardowego automatycznego mikroskopu, co czyni metodę obrazowania komórkowego dostępną dla wielu laboratoriów naukowych ze względu na znacznie przystępniejszą cenę takiego rozwiązania Naczynia z powierzchnią typu HydroCell™ umożliwiają formowanie i hodowlę klastrów komórek nie przylegających do dna. Białka ProDots™ mają postać gotowych do użycia kulek. Zawierają rekombinanowane, liofilizowane białka, w odpowiednio dobranym stężeniu, umożliwiającym dodanie ich wprost do medium hodowlanego.
ThinCert™ -to inserty z porowatą membraną do hodowli komórek, za pomocą których można stworzyć układ składający się z 2 kompartymentów, znakomicie symulujący wiele układów in vivo. Powierzchnia UpCell™ umożliwia w prosty sposób oderwanie komórek rosnących w monowarstwie od dna naczynia. Wystarczy po wyjęciu z inkubatora na pewien czas pozostawić je w temperaturze pokojowej żeby uzyskać zawiesinę komórek, lub kompletną monowarstwę nie przyklejoną do dna. Proteome Profiler™ to bardzo wydajne narzędzie do równoczesnego pomiaru względnego poziomu wielu białek w jednej próbce. Zestawy są dostępne albo w formacie mikropłytek albo w postaci membran nitrocelulozowych.

WYSZUKAJ


ok
Pokaż na stronie: 25 50 100
Kod produktu Nazwa Gramatura Producent
7262 Adipocyte Growth Supplement 5 ml ScienCell
7201 Adipocyte Medium 500 ml ScienCell
7201-b Adipocyte Medium-basal 500 ml ScienCell
7201-b-prf Adipocyte Medium-basal-phenol red free 500 ml ScienCell
7201-prf Adipocyte Medium-phenol red free 500 ml ScienCell

9115 AgrobacteriumLBA4404 ElectoroC 1 set (40 µlx5) Takara
203 0701 Airway epithelial cell growth medium Serum-free Provitro
200 0701 Airway epithelial cell growth medium, basal basal Provitro
3201 Alveolar Epithelial Cell Medium 500 ml ScienCell
3201-b Alveolar Epithelial Medium-basal 500 ml ScienCell
3201-b-prf Alveolar Epithelial Medium-basal-phenol red free 500 ml ScienCell
3201-prf Alveolar Epithelial Medium-phenol red free 500 ml ScienCell
631505 AmphoPack™ 293 Cell Line 1 ml Clontech
0533 Antibiotic/Antimycotic Solution 50 ml ScienCell
0523 Antimycotic Solution 50 ml ScienCell
1811 Astrocyte Conditioned Medium 100 ml ScienCell
1811-sf Astrocyte Conditioned Medium-Serum Free 100 ml ScienCell
1852 Astrocyte Growth Supplement 5 ml ScienCell
1882 Astrocyte Growth Supplement-animal 5 ml ScienCell
1801 Astrocyte Medium 500 ml ScienCell
1831 Astrocyte Medium-animal 500 ml ScienCell
1831-b Astrocyte Medium-animal-basal 500 ml ScienCell
1831-b-prf Astrocyte Medium-animal-basal-phenol red free 500 ml ScienCell
1831-prf Astrocyte Medium-animal-phenol red free 500 ml ScienCell
1801-b Astrocyte Medium-basal 500 ml ScienCell

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 46 | 47
newsletter