Brak produktów w schowku...

aparatura » Czytniki mikropłytkowe

WYSZUKAJ


ok
Pokaż na stronie: 25 50 100
Kod produktu Nazwa Gramatura Producent
CYT1V Automatyczny mikroskop Cytation 1. Obrazowanie w jasnym polu w wysokim kontraście oraz fluorescencyjne. szt. BioTek
CYT1FAV Automatyczny mikroskop Cytation 1. Obrazowanie w jasnym polu w wysokim kontraście oraz fluorescencyjne. Pomiar fluorescencji i luminescencji (moduł filtrowy), absorbancji UV-Vis (monochromator). szt. BioTek
CYT5M Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, monochromatory szt. BioTek
CYT5F Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, moduł filtrowy szt. BioTek
CYT5MF Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, moduł filtrowy i monochromatory szt. BioTek
CYT5FA Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, moduł filtrowy, moduł laserowy szt. BioTek
CYT5MFA Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, moduł filtrowy, monochromatory, laser szt. BioTek
CYT5FAV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, moduł filtrowy, laser, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5FV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, moduł filtrowy, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5MFAV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, moduł filtrowy, monochromatory, laser, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5MFV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, moduł filtrowy, monochromatory, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5MV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, monochromatory, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5MPV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, monochromatory, moduł obrazowania, kontrast fazowy szt. BioTek
CYT5PV Cytation5 - mikroskop cyfrowy, moduł obrazowania, kontrast fazowy, możliwość rozbudowy o funkcje czytnika wielodetekcyjnego szt. BioTek
CYT5V Cytation5 - mikroskop cyfrowy, moduł obrazowania, możliwość rozbudowy o funkcje czytnika wielodetekcyjnego szt. BioTek
EPOCH2TC Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm, z portem kuwety i wyświetlaczem dotykowym. Program Gen5 w zestawie szt. BioTek
EPOCH2C Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm, z portem kuwety. Program Gen5 w zestawie szt. BioTek
EPOCH2T Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm, z wyświetlaczem dotykowym. Program Gen5 w zestawie szt. BioTek
EPOCH2 Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm. Inkubacja komory pomiarowej. Program Gen5 w zestawie szt. BioTek
EPOCH Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
EPOCHR Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm. Współpraca z robotem. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
Take3 Płytka do pomiaru 16 próbek 2 µl, opcja pomiaru w 2 kuwetach BioCell i w 1 kuwecie standardowej szt. BioTek
TAKE3TRIO Płytka do pomiaru 48 próbek 2 µl i w dwóch kuwetach BioCell. szt. BioTek
RPRWI PowerWave HT. Ośmiokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm. Inkubowana komora pomiarowa. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1M Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami z góry i z dołu płytki. Pomiar luminescencji. Oprogramowanie Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MFD Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami, pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MFG Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami, pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Przygotowany do pracy z modułem kontroli skladu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MFDG Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami, pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i TRF. Dwukanałowy dyspenser. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MF Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami, pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar polaryzacji fluorescencji i fluorescencji TRF, TR-FRET. 5 licencji oprogramowania Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MDG Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami. Dwukanałowy dyspenser. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MD Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami. Pomiar luminescencji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MG Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami. Pomiar luminescencji. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. 5 licencji oprogramowania Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1FD Synergy H1. Pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1FDG Synergy H1. Pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Dwukanałowy dyspenser. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1F Synergy H1. Pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1FG Synergy H1. Pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
S1L Synergy HTX z modułem do pomiarów luminescencji i programem Gen5 w zestawie szt. BioTek
S1LFA Synergy HTX, pomiar absorbancji UV-Vis, luminescencji, fluorescencji z góry i z dołu; wytrząsanie; inkubacja do 50*C; 5 licencji oprogramowania Gen5; dwie pary filtrów do fluorescencji. szt. BioTek
S1A Synergy HTX, pomiar absorbancji UV-Vis; wytrząsanie; inkubacja do 50 st. C; program Gen5 szt. BioTek
S1LA Synergy HTX, pomiar luminescencji i absorbancji UV-Vis; wytrząsanie; inkubacja do 50st. C; program Gen5 szt. BioTek
S1LF Synergy HTX, pomiar luminescencji i fluorescencji z góry i z dołu, inkubacja do 50st. C, wytrząsanie, program Gen5 i dwie pary filtrów w zestawie szt. BioTek
S1LFTA Synergy HTX, pomiar luminescencji, fluorescencji z góry i z dołu, time-resolved fluorescence, absorbancji UV-Vis; wytrząsanie; inkubacja do 50st. C; program Gen5; dwa zestawy filtrów do fluorescencji szt. BioTek
NEO2ALPHA Synergy Neo2 - Dual top PMT, top filter module, Alpha laser, monochromator UV-Vis absorbance szt. BioTek
NEO2MALPHA Synergy Neo2 - Dual top PMT, top filter module, Alpha laser, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2 Synergy Neo2 - Dual top PMT, top filter module, monochromator UV-Vis absorbance szt. BioTek
NEO2M Synergy Neo2 - Dual top PMT, top filter module, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2ALPHAB Synergy Neo2 - Dual top PMT, top/bottom filter module, Alpha laser, monochromator UV-Vis absorbance szt. BioTek
NEO2B Synergy Neo2 - Dual top PMT, top/bottom filter module, monochromator UV-Vis absorbance szt. BioTek
NEO2MB Synergy Neo2 - Dual top PMT, top/bottom filter module, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2MALPHAB Synergy Neo2 - Dual top PMT, top/bottom filter module, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek

1 | 2 | 3
newsletter