Brak produktów w schowku...

aparatura » Czytniki mikropłytkowe

WYSZUKAJ


ok
Pokaż na stronie: 25 50 100
Kod produktu Nazwa Gramatura Producent
CYT1V Automatyczny mikroskop Cytation 1. Obrazowanie w jasnym polu w wysokim kontraście oraz fluorescencyjne. szt. BioTek
CYT1FAV Automatyczny mikroskop Cytation 1. Obrazowanie w jasnym polu w wysokim kontraście oraz fluorescencyjne. Pomiar fluorescencji i luminescencji (moduł filtrowy), absorbancji UV-Vis (monochromator). szt. BioTek
CYT5M Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, monochromatory szt. BioTek
CYT5F Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, moduł filtrowy szt. BioTek
CYT5MF Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, moduł filtrowy i monochromatory szt. BioTek
CYT5FA Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, moduł filtrowy, moduł laserowy szt. BioTek
CYT5MFA Cytation5 - czytnik wielodetekcyjny, moduł filtrowy, monochromatory, laser szt. BioTek
CYT5FAV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, moduł filtrowy, laser, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5FV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, moduł filtrowy, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5MFAV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, moduł filtrowy, monochromatory, laser, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5MFV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, moduł filtrowy, monochromatory, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5MV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, monochromatory, moduł obrazowania szt. BioTek
CYT5MPV Cytation5 - mikroskop cyfrowy z funkcją czytnika wielodetekcyjnego, monochromatory, moduł obrazowania, kontrast fazowy szt. BioTek
CYT5PV Cytation5 - mikroskop cyfrowy, moduł obrazowania, kontrast fazowy, możliwość rozbudowy o funkcje czytnika wielodetekcyjnego szt. BioTek
CYT5V Cytation5 - mikroskop cyfrowy, moduł obrazowania, możliwość rozbudowy o funkcje czytnika wielodetekcyjnego szt. BioTek
EPOCH2TC Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm, z portem kuwety i wyświetlaczem dotykowym. Program Gen5 w zestawie szt. BioTek
EPOCH2C Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm, z portem kuwety. Program Gen5 w zestawie szt. BioTek
EPOCH2T Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm, z wyświetlaczem dotykowym. Program Gen5 w zestawie szt. BioTek
EPOCH2 Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm. Inkubacja komory pomiarowej. Program Gen5 w zestawie szt. BioTek
EPOCH Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
EPOCHR Jednokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm. Współpraca z robotem. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
Take3 Płytka do pomiaru 16 próbek 2 µl, opcja pomiaru w 2 kuwetach BioCell i w 1 kuwecie standardowej szt. BioTek
TAKE3TRIO Płytka do pomiaru 48 próbek 2 µl i w dwóch kuwetach BioCell. szt. BioTek
RPRWI PowerWave HT. Ośmiokanałowy spektrofotometr mikropłytkowy - zakres 200-999nm. Inkubowana komora pomiarowa. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1M Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami z góry i z dołu płytki. Pomiar luminescencji. Oprogramowanie Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MFD Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami, pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MFG Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami, pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Przygotowany do pracy z modułem kontroli skladu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MFDG Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami, pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i TRF. Dwukanałowy dyspenser. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MF Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami, pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar polaryzacji fluorescencji i fluorescencji TRF, TR-FRET. 5 licencji oprogramowania Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MDG Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami. Dwukanałowy dyspenser. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MD Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami. Pomiar luminescencji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1MG Synergy H1. Pomiar absorbancji i fluorescencji z monochromatorami. Pomiar luminescencji. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. 5 licencji oprogramowania Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1FD Synergy H1. Pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1FDG Synergy H1. Pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Dwukanałowy dyspenser. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1F Synergy H1. Pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
H1FG Synergy H1. Pomiar fluorescencji i luminescencji z filtrami, pomiar fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
S1L Synergy HTX z modułem do pomiarów luminescencji i programem Gen5 w zestawie szt. BioTek
S1LFA Synergy HTX, pomiar absorbancji UV-Vis, luminescencji, fluorescencji z góry i z dołu; wytrząsanie; inkubacja do 50*C; 5 licencji oprogramowania Gen5; dwie pary filtrów do fluorescencji. szt. BioTek
S1A Synergy HTX, pomiar absorbancji UV-Vis; wytrząsanie; inkubacja do 50 st. C; program Gen5 szt. BioTek
S1LA Synergy HTX, pomiar luminescencji i absorbancji UV-Vis; wytrząsanie; inkubacja do 50st. C; program Gen5 szt. BioTek
S1LF Synergy HTX, pomiar luminescencji i fluorescencji z góry i z dołu, inkubacja do 50st. C, wytrząsanie, program Gen5 i dwie pary filtrów w zestawie szt. BioTek
S1LFTA Synergy HTX, pomiar luminescencji, fluorescencji z góry i z dołu, time-resolved fluorescence, absorbancji UV-Vis; wytrząsanie; inkubacja do 50st. C; program Gen5; dwa zestawy filtrów do fluorescencji szt. BioTek
NEO2ALPHA Synergy Neo2 - Dual top PMT, top filter module, Alpha laser, monochromator UV-Vis absorbance szt. BioTek
NEO2MALPHA Synergy Neo2 - Dual top PMT, top filter module, Alpha laser, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2 Synergy Neo2 - Dual top PMT, top filter module, monochromator UV-Vis absorbance szt. BioTek
NEO2M Synergy Neo2 - Dual top PMT, top filter module, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2ALPHAB Synergy Neo2 - Dual top PMT, top/bottom filter module, Alpha laser, monochromator UV-Vis absorbance szt. BioTek
NEO2B Synergy Neo2 - Dual top PMT, top/bottom filter module, monochromator UV-Vis absorbance szt. BioTek
NEO2MB Synergy Neo2 - Dual top PMT, top/bottom filter module, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2MALPHAB Synergy Neo2 - Dual top PMT, top/bottom filter module, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2SALPHA Synergy Neo2 - Top filter module, Alpha laser, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2SMALPHA Synergy Neo2 - Top filter module, Alpha laser, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2S Synergy Neo2 - Top filter module, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2SM Synergy Neo2 - Top filter module, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2SALPHAB Synergy Neo2 - Top/bottom filter module, Alpha laser, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2SMALPHAB Synergy Neo2 - Top/bottom filter module, Alpha laser, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2SB Synergy Neo2 - Top/bottom filter module, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
NEO2SMB Synergy Neo2 - Top/bottom filter module, Quad Monochromators (Top/Bottom). Variable Bandwidth Monochromator Fluorescence, Monochromator UV-Vis Absorbance szt. BioTek
SLFPTA Synergy2. Pomiar Abs, FI, FP, TRF, Lum. szt. BioTek
SFAD Synergy2. Pomiar absorbancji i fluorescencji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFA Synergy2. Pomiar absorbancji i fluorescencji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFPAD Synergy2. Pomiar absorbancji, fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej i luminescencji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFPA Synergy2. Pomiar absorbancji, fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej i luminescencji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFPTAD Synergy2. Pomiar absorbancji, fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej, fluorescencji TRF i luminescencji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SAD Synergy2. Pomiar absorbancji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SA Synergy2. Pomiar absorbancji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFPD Synergy2. Pomiar fluorescencji i fluorescencji polaryzacyjnej. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFP Synergy2. Pomiar fluorescencji i fluorescencji polaryzacyjnej. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFTD Synergy2. Pomiar fluorescencji i fluorescencji TRF. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFT Synergy2. Pomiar fluorescencji i fluorescencji TRF. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFD Synergy2. Pomiar fluorescencji i luminescencji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFPAD Synergy2. Pomiar fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej i absorbancji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFPA Synergy2. Pomiar fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej i absorbancji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFPTD Synergy2. Pomiar fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFPT Synergy2. Pomiar fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej i fluorescencji TRF. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFPTAD Synergy2. Pomiar fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej, fluorescencji TRF i absorbancji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFPTA Synergy2. Pomiar fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej, fluorescencji TRF i absorbancji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFTAD Synergy2. Pomiar fluorescencji, fluorescencji TRF i absorbancji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFTA Synergy2. Pomiar fluorescencji, fluorescencji TRF i absorbancji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SFD Synergy2. Pomiar fluorescencji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SF Synergy2. Pomiar fluorescencji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLAD Synergy2. Pomiar luminescencji i absorbancji. Dwukanałowy dysoenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLA Synergy2. Pomiar luminescencji i absorbancji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLF Synergy2. Pomiar luminescencji i fluorescencji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFAD Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji i absorbancji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFA Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji i absorbancji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFPD Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji i fluorescencji polaryzacyjnej. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFP Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji i fluorescencji polaryzacyjnej. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFTD Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji i fluorescencji TRF. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFT Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji i fluorescencji TRF. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFTAD Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji, fluorescencji TRF i absorbancji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFTA Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji, fluorescencji TRF i absorbancji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFPTD Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji, fluorescencji TRF i fluorescencji polaryzacyjnej. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLFPT Synergy2. Pomiar luminescencji, fluorescencji, fluorescencji TRF i fluorescencji polaryzacyjnej. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SLD Synergy2. Pomiar luminescencji. Dwukanałowy dyspenser. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
SL Synergy2. Pomiar luminescencji. Program Gen5 w zestawie. szt. BioTek
800TSUVI Uniwersalny czytnik mikropłytkowy. Dotykowy ekran. Inkubacja komory pomiarowej. Wytrząsanie mikropłytki. Zakres 340-750 nm. 5 filtrów optycznych i 1 licencja programu Gen5 w zestawie. szt. BioTek
800TSI Uniwersalny czytnik mikropłytkowy. Dotykowy ekran. Inkubacja komory pomiarowej. Wytrząsanie mikropłytki. Zakres 400-750 nm. 4 filtry optyczne i 1 licencja programu Gen5 w zestawie. szt. BioTek
800TSNB Uniwersalny czytnik mikropłytkowy. Dotykowy ekran. Obsługa płytek 6-384-dołkowych i Terasaki. Wytrząsanie mikropłytki. Zakres 400-750 nm. 4 filtry optyczne i 1 licencja programu Gen5 w zestawie. szt. BioTek
800TSUV Uniwersalny czytnik mikropłytkowy. Dotykowy ekran. Wytrząsanie mikropłytki. Zakres 340-750 nm. 5 filtrów optycznych i 1 licencja programu Gen5 w zestawie. szt. BioTek

1 | 2
newsletter