Brak produktów w schowku...

Zestawy do klonowania produktów PCR – bezszwowe klonowanie DNA dzięki In-Fusion HD Cloning Plus

In-Fusion® HD Cloning Plus System umożliwia klonowanie dowolnego oligo/fragmentu PCR (20 bp do 15 kb) lub wielu fragmentów do dowolnego zlinearyzowanego wektora w pojedynczej reakcji. Metoda opiera się na opatentowanym enzymie In-Fusion HD, który wydajnie i precyzyjnie przeprowadza fuzję oligo/fragmentu PCR z liniowym wektorem rozpoznając 15-nukleotydowe zakładki na ich końcach. System ten pozwala na klonowanie niezależne od sekwencji i miejsc restrykcyjnych: wklonuj dowolny fragment w dowolne miejsce do dowolnego wektora. Nie jest wymagana defosforylacja wektora, polerowanie końców ani trawienie fragmentu PCR. Ponadto wektor może być zlinearyzowany zarówno trawieniem restrykcyjnym, jak i w reakcji Inverse PCR. Wydajność klonowania zestawami In-Fusion przewyższa 95%.

 

 

Łatwe, wszechstronne i niezależne od miejsc restrykcyjnych.

Oszczędź czas

Bądź efektywny

Nie rezygnuj z elastyczności

Jedna 15 min reakcja dla jednego lub wielu fragmentów

95% wydajności klonowania pojedynczego fragmentu

Wklonuj dowolny fragment w dowolne miejsce dowolnego wektora

Nie jest konieczne żadne dodatkowe traktowanie produktu PCR

>70% wydajności klonowania wielu fragmentów

Bezszwowe klonowanie – nie są dodawane żadne niechciane nukleotydy do fragmentu

Bez subklonowania
– otrzymaj żądany wynik już na drugi dzień

Duże fragmenty lub wektory nie są problemem – klonuj od razu do wektora ekspresyjnego

Projektowanie starterów pozwala łatwo zachować lub usunąć sekwencje restrykcyjne w miejscach połączeń.

Jednoczesne wklonowanie wielu różnych wstawek do jednego wektora

Oszczędź czas i pieniądze wykorzystując In-Fusion® do jednoczesnego równoległego klonowania wielu różnych fragmentów do twojego wybranego wektora w jednej reakcji. Dla przykładu: In-Fusion zostało zastosowane do szybkiego tworzenia rekombinowanych wirusów grypy A, które mogą być stosowane jako baza do produkcji szczepionek. Osiem segmentów genomowych powielonych wielosegmentowym PCR pochodzących bezpośrednio z wymazów zostało w jednej reakcji In-Fusion wklonowanych jednocześnie do wektora pG26A12 zlineraryzowanego enzymem StuI.

  

 Pracując z tym systemem, klonowanie do 4 fragmentów jednocześnie jest tak proste jak klonowanie pojedynczego fragmentu. Wystarczy dodać fragmenty PCR z odpowiednimi komplementarnymi końcami do liniowego wektora i inkubować. Tak oszczędza się tygodnie, które zajęłoby sprawdzanie i subklonowanie w tradycyjnej metodzie. Zaprojektuj startery dla każdego fragmentu, który klonujesz do wektora. Przy projektowaniu, dodaj 15 bp sekwencje zachodzące na przyległy segment lub liniowy wektor. Powiel klonowane fragmenty używając odpowiednich starter

 

newsletter