Brak produktów w schowku...

Logo BioTek

ELx800 logo - low res elx8002

Kompaktowy czytnik
ELISA

 

 

 • Jednokanałowy czytnik absorbancji 800TS pracuje samodzielnie z zaprogramowanymi przez użytkownika testami.

 • Obsługa urządzenia poprzez wygodny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz.

 • Wykonuje pomiary w trybach punktu końcowego, kinetycznym i skanowania powierzchni dna dołka.

 • Ma możliwość wytrząsania mikropłytki oraz inkubację komory pomiarowej do 50°C

 • Oprogramowanie Gen5 umożliwia zaprojektowanie testów ilościowych oraz jakościowych, wraz z wykreślaniem krzywej standardowej o różnych modelach dopasowania (liniowe, nieliniowe 4-P, 5-P, wielomianowe, punkt-do-punktu), wprowadzanie własnych formuł przeliczeń lub korzystanie z formuł zaprogramowanych (odejmowanie próby ślepej, pomiaru referencyjnego, wyznaczanie stosunków i inne).

 • Odczytuje płytki od 6- do 384-dołkowych bez względu na producenta oraz płytki Terasaki.

 • Pomiary są dokonywane w zakresie absorbancji od 0 do 4 OD i w zakresie długości fali od 400 nm do 750 nm (340 nm jako opcja).

 • Czytnik jest dostarczany z 4 filtrami (domyślnie 405, 450, 490 i 630 nm).

 • Posiada certyfikat do diagnostyki in-vitro (CE – IVD)

ELx800 logo - low res elx8002

Uniwersalny czytnik ELISA

 

 

 • Szybki, 8-kanałowy, kinetyczny czytnik absorbancji ELx808 pracuje samodzielnie lub pod kontrolą komputera za pośrednictwem programu Gen5™ dostarczanego z czytnikiem. 

 • Odczytuje wszystkie płytki 96-dołkowe w zakresie absorbancji  0 - 4 OD. 

 • Wykonuje pomiary w trybie punktu końcowego, kinetycznym oraz liniowego skanowania dna dołka płytki. 

 • W domyślnej konfiguracji dostarczany z filtrami: 405, 450, 490, 630 nm umieszczonymi na sześciopozycyjnym kole filtrów.

 • Dodatkowy filtr 340 nm dla modelu ELx808IU. 

 • Czytnik posiada funkcję 4-strefowej kontroli temperatury do 50 st. C (konwekcja naturalna) oraz wytrząsania liniowego.

 • Oprogramowanie Gen5 umożliwia zaprojektowanie testów ilościowych oraz jakościowych, wraz z wykreślaniem krzywej standardowej o różnych modelach dopasowania (liniowe, wielomianowe do 6 stopnia, nieliniowe 4-P, 5-P, logit-log, punkt-do-punktu oraz wygładzone), wprowadzanie własnych formuł przeliczeń lub korzystanie z formuł zaprogramowanych (odejmowanie próby ślepej, pomiaru referencyjnego, wyznaczanie stosunków i inne).

 • Posiada certyfikat do diagnostyki in-vitro.

   

   

odnośnik BioTek katalog_001

newsletter