Brak produktów w schowku...

AUTOMATYCZNA ANALIZA BIAŁEK SUROWICY

 

 • SPAPlus™
  W pełni zautomatyzowany analizator, prosty w obsłudze, niezawodny w działaniu, szybki i elastyczny dla zmieniających się wymagań diagnostyki białek.
   

  Szerokie menu SPAPlusTM obejmuje unikatowe testy Freelite® i Hevylite® stosowane w rozpoznaniu gammapatii monoklonalnych, wymagane w monitorowaniu leczenia pacjentów ze szpiczakiem mnogim i dostarczające przydatnych informacji prognostycznych. Dostarczamy też inne testy stosowane rutynowo w ocenie szpiczaka mnogiego, zalecane w międzynarodowym systemie stratyfikacji zaawansowania choroby.

   

  Zapewniamy możliwość oznaczania powszechnie stosowanych markerów w ocenie mobilizacji układu immunologicznego i tych bardziej specjalistycznych, koniecznych w diagnostyce pierwotnych niedoborów odporności. Wśród tych ostatnich testy do oznaczania subklas immunoglobulin i stężenia składników układu dopełniacza oraz oceny jego aktywności, które są niezwykle pomocne w diagnostyce chorób o podłożu immunologicznym i w rokowaniu w chorobach zakaźnych.

   

  Uzupełnieniem powyższych jest szeroki panel markerów zapalnych i testy do oceny białek w anemii. Ponadto proponujemy testy wykorzystywane w ocenie funkcji nerek, ważne i wykorzystywane w diagnostyce wielu chorób, oraz markery opisujące aktywność wątroby. Testy do oznaczeń białek w płynie mózgowo-rdzeniowym niezbędne w ocenie stanu bariery krew-mózg, pomocne między innymi w diagnostyce stwardnienia rozsianego są dopełnieniem menu.

   

 

 

 • MininephPlus™.  To niewielkich rozmiarów, półautomatyczny nefelometr gwarantujący małym i średnim laboratoriom wykonywanie niewielkiej liczby oznaczeń białek specyficznych. 

  Łatwy w obsłudze dzięki prostym instrukcjom wyświetlanym na ekranie i kartom magnetycznym zawierającym zaprogramowane krzywe kalibracji dla właściwych testów. Automatycznie wykonywana próba ślepa i automatyczne mieszanie odczynnika z próbką w kuwecie zapewniają wysoką jakość oznaczeń. Pojedynczy przycisk zintegrowanej z aparatem pipety zaprogramowany dla aspiracji odpowiednich objętości odczynnika, innych dla każdego testu, zapewnia precyzję oznaczenia.

   

  Minineph Plus™ jest jedynym małym nefelometrem, który oferuje testy Freelite®. Inne testy dostępne dla tego analizatora to: immunoglobuliny  IgG, IgM, IgA, podklasy IgG i pozostały panel oznaczeń białek rutynowo wykonywany w laboratoriach diagnostycznych.

 

 

 • System Kontroli Jakości Immprove® dla oznaczeń paraprotein.

  Zewnątrzlaboratoryjna kontrola oznaczeń wybranych białek specyficznych wykorzystywanych w diagnostyce dyskrazji klonalnych takich jak: IgG, IgA, IgM, β-2-mikroglobulina, wolne lekkie łańcuchy λ i κ, stosunek κ/λ, elektroforeza i immunofiksacja w surowicy i w moczu. 

 

 

newsletter