Brak produktów w schowku...

Ultrafiltry do wirowania Amicon® Ultra


Ultrafiltry do wirowania Amicon® Ultra umożliwiają szybką ultrafiltrację z wysokim współczynnikiem zagęszczenia, łatwą separację koncentratu z rozcieńczonego roztworu lub próbek zawierających różnorodne roztwory. Pionowa konstrukcja i duża aktywna powierzchnia membrany zapewniają szybki przebieg filtrowania, wysoki odzysk (na ogół >90% roztworu początkowego substancji rozpuszczonej) i 80-krotne zatężanie. Typowy czas reakcji wynosi 15-60 min w zależności od znamionowej granicznej masy cząsteczkowej (NMWL). Pionowa konstrukcja ultrafiltra ogranicza polaryzację substancji rozpuszczonej oraz blokowanie membrany (fouling), a blokada w obrębie filtra zapobiega odwirowaniu roztworu do sucha i utracie próbki. Koncentrat pobiera się pipetą ze zbiorniczka na próbkę natomiast ultrafiltrat gromadzi się w dostarczonej probówce reakcyjnej. Ultrafiltr można wirować w wirówkach z koszami wychylnymi lub o stałym nachyleniu. Ultrafiltry Amicon® Ultra to niejałowe urządzenia jednorazowego użytku.

Linia produktów Amicon® Ultra obejmuje ultrafiltry o 4 objętościach (0.5ml, 2ml, 4ml, 15ml) i 5 różnych wartościach granicznych NMWL (3K, 10K, 30K, 50K, 100K).

Ultrafiltry Amicon® Ultra 10K są przeznaczone do zatężania próbek surowicy, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych in vitro do badań analitycznych.

Ultrafiltry do wirowania Amicon® Ultra 3K, 30K, 50K i 100K są przeznaczone wyłącznie do badań naukowych (wyroby nieprzeznaczone do badań diagnostycznych).
Zastosowania

  • Zatężanie próbek biologicznych zawierających antygeny, przeciwciała, enzymy, kwasy nukleinowe (DNA/RNA jedno- lub dwuniciowe), drobnoustroje, eluaty w chromatografii kolumnowej i oczyszczone próbki substancji.

  • Oczyszczanie związków makrocząsteczkowych z wyciągów hodowli tkankowych i lizatów komórkowych, usuwanie primerów, linkerów lub znaczników molekularnych z mieszaniny reakcyjnej oraz odbiałczanie przed HPLC.

  • Odsalanie, wymiana buforu lub diafiltracja.

newsletter